Gästkonstnärsresidenset Ateljé Stundars

In English

res artis member logo 250

 

NYTT: Fyra konstnärer bjuds in för år 2019!

Sakkuniggruppen för Ateljé Stundars har på sitt möte i juni beslutat att bjuda in följande gästkonstnärer till residenset år 2019:

Januari–mars:
Roberts, Allison (USA)
http://www.allisonaroberts.com/

April–juni:
Majidi-Nezhad, Atefeh (Iran)

Juli–september:
Lütjohann, Jan (Tyskland)
http://www.janluetjohann.de

Oktober–december:
Cheung, Zhiwan (USA)
http://www.zhiwan.is

 

Fem gästkonstnärer på residenset år 2018

Januari–mars:
Wong, Hiram (Australien / Hong Kong)
http://www.hiramwong.com

April–maj
Pham, Minh Duc (Vietnam / Tyskland)

Juni–augusti:
Hotz, Katrin & Lanon, Jerome (Schweitz / Frankrike)
http://www.katrinhotz.net
http://www.lanon.ch

September–december:
Wessling, Susana (Portugal, Storbritannien)
http://www.susanawessling.com

 


 

Gästkonstnärerna på Ateljé Stundars bjuds in en gång om året på basis av ansökningar. Konstnärerna väljs ut av en sakkunniggrupp, som består av

  • konstläraren Robert Back (YH Novia, Jakobstad)
  • konstexperten Dan Holm (Vasa)
  • konstnären Jimmy Pulli (nutidskonstföreningen Platform, Vasa)
  • verksamhetsledare Gunilla Sand (Stundars)
  • museisakkunnig Peter Båsk (Stundars)
  • kulturchef Ann-Maj Björkell-Holm (KulturÖsterbotten).

Som sekreterare i sakkunniggruppen verkar informationssekreterare Carola Harmaakivi.

Ateljé Stundars, som grundades år 1998, verkar inom det internationella Artist in Residence-nätverket. Gästkonstnärerna får arbeta och bo hyresfritt vid residenset i tre månader. Under residenstiden får de ett mindre ekonomiskt bidrag, som ska täcka materialkostnader. Konstnärerna betalar själva sina resor till och från residenset. De står även själva för sitt uppehälle. Gästkonstnärerna uppmuntras att under sin residensvistelse ordna utställningar, verkstäder, Artist Talks o.dyl.

Tidigare gästkonstnärer vid Ateljé Stundars

Vill du veta mera om residenset? Är du själv konstnär och intresserad av att ansöka om att bli antagen hos oss? Besök den engelskspråkiga sidan för närmare information och blanketter!

Det finns också ett antal andra gästkonstnärsresidens i Österbotten. Stifta närmare bekantskap med dem här!