Residens i Österbotten

Gästkonstnärsresidensen i Österbotten samarbetar bl.a. för ett bredare konstnärsutbyte:

Ateljé Stundars, Korsholm
www.kulturosterbotten.fi/atelje-stundars/

AiR Platform, Vasa
www.platform.fi/residency-program/

Konstverkstaden Malakta, Malax
www.malakta.fi

AiR Jakobstad 
http://sknv.blogspot.fi/

Konstverkstaden Malakta, Malax
www.malakta.fi

Kristinestad Artists' Residency
www.kristinestadresidency.org

Nelimarkka-residenset, Alajärvi
www.nelimarkka-museo.fi

Drake Arts Centre, Karleby
www.nordiskakonstskolan.fi/p/air.html

Svenska litteratursällskapet – Abramsgården, Vörå
www.sls.fi/sv/allmant/hyresbostader 

Regionala danscentret i Österbotten / WATT r.f.
www.watt.fi (gå till: Regionala danscentret i Österbotten)

residenssamarbetefb500Konstnärsresidensen diskuterar samarbete. I bakre raden från vänster Gunilla Sand (Ateljé Stundars, Korsholm), Marja Kolu (Österbottens konstkommission), Dragos Alexandrescu (Platform, Vasa), Jimmy Pulli (Platform, Vasa), Peter Båsk (Ateljé Stundars, Korsholm) och Sonja Remell (Drake Arts Centre, Karleby). I främre raden från vänster Norah Nelson (Österbottens konstkommission) och Sonja Hinrichsen (gästkonstnär på Ateljé Stundars).