Brösttoner, levande litteratur i Österbotten

Projektet Brösttoner arbetar med att på olika sätt göra den svenskösterbottniska litteraturen levande och synlig:

 Nya brosttoner web 200  
 • storytelling-satsningar
 • skrivtävlingar
 • fortbildning för bl.a. lärare
 • seminarier
 • författaraftnar
 • författarbesök
 • mycket, mycket mera.

Aktuellt: Kvinnor berättar – under hundra år av självständighet

kb merkki rgb 25

Vad har kvinnor gjort och åstadkommit? Vilken inverkan har de haft på vårt samhälle? Hur har de levt och verkat? Hur har kvinnor bemästrat sina livsöden?

Det här är några av de frågor vi ställer inom projektet KVINNOR BERÄTTAR, som KulturÖsterbotten / Brösttoner deltar i under ledning av Bildningsalliansen. Projektet samlar in berättelser, i första hand i skriven form, på webbsidan www.kvinnorberattar.fi. Berättelserna ska handla om kvinnor, kända eller okända. Tidsspannet är från år 1917 till i dag.

"Kvinnor berättar" blir en hel databas av kvinnokraft, en databas som är öppen för vem som helst att läsa och ta till sig.

Projektet "Kvinnor berättar" är en del av det nationella firandet av Finlands hundra år av självständighet. Det är Bildningsalliansen som är huvudman för projektet. Som samarbetsparter deltar Svenska Litteratursällskapet, KulturÖsterbotten, Sydkustens Landskapsförbund, SFV, Svenska Kvinnoförbundet, Svenska studieförbundet och Suomalainen Naisliitto.

 


 

Ny Brösttoner-databas, titta in!

Brösttoner-databasen med uppgifter om hundratals svenskösterbottniska författare, nulevande såväl som historiska, finns nu tillgänglig igen, nu på en helt ny teknisk plattform. Titta in här!

Brösttoner storsatsade i gymnasierna

Litteraturprojektet Brösttoner genomförde hösten 2016 två specialsatsningar i gymnasierna i Svenska Österbotten:

(1) I september 2016 inleddes en författarturné med Yvonne Hoffman, Christel Sundqvist och Sara Jungersten. De tre författarna besökte under höstterminen alla gymnasier på samkommunen SÖFUK:s område och samtalade med eleverna om bland annat rollen som författare och den kreativa skrivprocessen. Författarturnén, informationsblad (PDF)

(2) Senare under hösten genomfördes en skrivutbildning för gymnasieelever, "Flygande ord, fångade berättelser", under ledning av författaren Heidi von Wright. I Skrivlabbet, som kursen kallades, fick deltagarna lära sig att skriva bättre, mera levande och intressant. De fick öva upp sitt skönlitterära skrivande och lära sig tekniker för att skriva och bearbeta text. De läste också kortare texter och utväxlade lästips.

Skrivlabbet omfattade 15 timmar närstudier under tre lördagar i Vasa, detta kombinerat med egna skrivuppgifter, som utfördes hemma. Målet med Skrivlabbet var att deltagarna skulle skriva en längre text – en diktsvit, en längre novell eller en prosatext – som de sedan delade över nätet för läsning och respons av kursledaren och de andra kursdeltagarna. När utbildningen var avklarad, fick ungdomarna ett kursintyg. Skrivlabbet "Flygande ord, fångade berättelser" (PDF)

Tack vare projektunderstöd från Svenska kulturfonden samt Siri och Olof Granholms stiftelse kunde Skrivlabbet genomföras utan deltagaravgifter.


 

År 2016 övrigt, bland annat:

 • Ordfördelare i Svenskfinland: kurs 9.2.2016 i Tammerfors
 • Världsberättardagen: Berättarafton med Yvonne Hoffman 20.3.2016 i Vasa
 • Nystart av författardatabasen Brösttoner: sommaren 2016
 • Läs-DAX! (tillsammans med Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och yrkeshögskolan Novia): september 2016

Komma igång-paket för ORDfördelarna i Svenskfinland (pdf-fil, 2 MB):
Praktiska tips för att starta upp berättarcaféverksamhet

 


 

Projektet Brösttoner...

...pågår vid KulturÖsterbotten sedan år 2005. Projektet leds av en referensgrupp, som fr.o.m. 1.1.2016 består av

 • undervisningsrådet Alice Lillas (Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur)
 • redaktör Maria Sandin
 • Birgitta Snickars-von Wright
 • universitetslärare Anders Westerlund (Åbo Akademi i Vasa)
 • specialbibliotekare Kristina Grönberg (Vasa stadsbibliotek-landskapsbibliotek)
 • författaren och förläggaren Metha Skog
 • kulturchef Ann-Maj Björkell-Holm (KulturÖsterbotten).

Som projektarbetare fungerar informationsekreterare Carola Harmaakivi vid KulturÖsterbotten.

Projektet har under årens lopp finansierats, förutom av KulturÖsterbotten, också av Statens litteraturkommission, Svenska Kulturfonden, Svenska folkskolans vänner, Svensk-Österbottniska samfundet, Aktiastiftelsen i Vasa, Oskar Öflunds stiftelse samt Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse.