Brösttoner, levande litteratur i Österbotten

Projektet Brösttoner arbetar med att på olika sätt göra den svenskösterbottniska litteraturen levande och synlig:

 Nya brosttoner web 200  
 • storytelling-satsningar
 • skrivtävlingar
 • fortbildning för bl.a. lärare
 • seminarier
 • författaraftnar
 • författarbesök
 • mycket, mycket mera.

Aktuellt: Brösttoner bistår högstadierna

Brösttoner har under höstterminen 2017 möjlighet att stöda undervisningen i modersmål och litteratur i högstadierna i Svenska Österbotten. Brösttoner kan bevilja ett mindre ekonomiskt bidrag för aktiviteter inom modersmåls- och litteraturundervisningen, gärna med koppling till svenskösterbottnisk litteratur.

Intresserad? Kontakta KulturÖsterbotten med konkreta planer! Brösttoner prioriterar dels sådan verksamhet som vanligen inte kan bekostas av skolan själv, dels sådan verksamhet som kan betraktas som pilotprojekt och som senare kan tillämpas av andra. 

Understödet är möjligt tack vare bidrag till KulturÖsterbotten från Svenska kulturfonden och från Olof och Siri Granholms stiftelse. Samkommunens egna medel ingår också i finansieringen av verksamheten.

Kvinnor berättar – under hundra år av självständighet

kb merkki rgb 25 Vad har kvinnor gjort och åstadkommit? Vilken inverkan har de haft på vårt samhälle? Hur har de levt och verkat? Hur har kvinnor bemästrat sina livsöden?

Det här är några av de frågor vi ställer inom projektet Kvinnor berättar, som KulturÖsterbotten / Brösttoner deltar i under ledning av Bildningsalliansen. Projektet samlar in berättelser, i första hand i skriven form, på webbsidan www.kvinnorberattar.fi. Berättelserna ska handla om kvinnor, kända eller okända. Tidsspannet är från år 1917 till i dag.

"Kvinnor berättar" blir en hel databas av kvinnokraft, en databas som är öppen för vem som helst att läsa och ta till sig.

Projektet "Kvinnor berättar" är en del av det nationella firandet av Finlands hundra år av självständighet. Det är Bildningsalliansen som är huvudman för projektet. Som samarbetsparter deltar Svenska Litteratursällskapet, KulturÖsterbotten, Sydkustens Landskapsförbund, SFV, Svenska Kvinnoförbundet, Svenska studieförbundet och Suomalainen Naisliitto. 


Ny Brösttoner-databas, titta in!

Brösttoner-databasen med uppgifter om hundratals svenskösterbottniska författare, nulevande såväl som historiska, finns nu tillgänglig igen, nu på en helt ny teknisk plattform. Titta in här!


År 2017 övrigt, bland annat:

 • "Österbotten berättar – i ord och ton". Berättarshow med Yvonne Hoffman, Gunhild Berger, Birgitta Snickars-von Wright, Henrika Nordin, Ann-Sofi Backgren och Desirée Saarela-Portin medverkade på den stora berättarfestivalen i Skellefteå i april 2017. 
 • "Österbotten berättar – i ord och ton". Berättarshow med Yvonne Hoffman, Gunhild Berger, Ann-Sofi Backgren och Desirée Saarela-Portin medverkade på Konstens natt i Vasa i augusti 2017.
 • Världsberättardagen (mars 2017): Berättarafton med Annika Martikainen.

Komma igång-paket för ORDfördelarna i Svenskfinland (pdf-fil, 2 MB):
Praktiska tips för att starta upp berättarcaféverksamhet 


Projektet Brösttoner...

...pågår vid KulturÖsterbotten sedan år 2005. Projektet leds av en referensgrupp, som består av

 • undervisningsrådet Alice Lillas (Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur)
 • redaktör Maria Sandin
 • Birgitta Snickars-von Wright
 • universitetslärare Anders Westerlund (Åbo Akademi i Vasa)
 • specialbibliotekare Kristina Grönberg (Vasa stadsbibliotek-landskapsbibliotek)
 • författaren och förläggaren Metha Skog
 • kulturchef Ann-Maj Björkell-Holm (KulturÖsterbotten).

Som projektarbetare fungerar informationsekreterare Carola Harmaakivi vid KulturÖsterbotten.

Projektet har under årens lopp finansierats, förutom av KulturÖsterbotten, också av Statens litteraturkommission, Svenska Kulturfonden, Svenska folkskolans vänner, Svensk-Österbottniska samfundet, Aktiastiftelsen i Vasa, Oskar Öflunds stiftelse samt Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse.