Brösttoner, levande litteratur i Österbotten

Projektet Brösttoner arbetar med att på olika sätt göra den svenskösterbottniska litteraturen levande och synlig:

 Nya brosttoner web 200  
 • storytelling-satsningar
 • skrivtävlingar
 • fortbildning för bl.a. lärare
 • seminarier
 • författaraftnar
 • författarbesök
 • mycket, mycket mera.

Projektaktiviteter år 2018

Litteratursatsningen Brösttoner har planer på att år 2018 ordna bl.a. följande projektaktiviteter (om finansieringen kan ordnas):

 • Fem berättare kring en gitarr. Berätttarshow lördag 10 februari 2018 på Svenska gården i Jakobstad (som en del av programmet under Runebergsveckan)
 • LitteraTur-och-Retur: Litterär utfärd Vasa–Umeå–Vasa 7–8 april 2018: Programblad (PDF)


 • Skrivlabb för gymnasieelever (höstterminen 2018)
 • Vidare utveckling av författardatabasen Brösttoner: http://db.brosttoner.fi
 • Ordkonstverksamhet (i samarbete med barnkulturnätverket BARK och med Jakobstads kulturbyrå och musikinstitut)
 • Projekt Läspulsen (läsfrämjande verksamhet i samarbete med bl.a. Vasa stadsbibliotek)
 • Storytelling-verksamhet
 • Samarbete med Vaasa LittFest Vasa 16–18 mars 2018
 • Bokcirklar / läsekretsar / författarbesök kring (främst ny) svenskösterbottnisk litteratur

 


Material:

Komma igång-paket för ORDfördelarna i Svenskfinland (pdf-fil, 2 MB):
Praktiska tips för att starta upp berättarcaféverksamhet 

 


Projektet Brösttoner...

...pågår vid KulturÖsterbotten sedan år 2005. Projektet leds av en referensgrupp, som består av

 • redaktör Maria Sandin
 • Birgitta Snickars-von Wright
 • universitetslärare Anders Westerlund (Åbo Akademi i Vasa)
 • specialbibliotekare Kristina Grönberg (Vasa stadsbibliotek-landskapsbibliotek)
 • författaren Metha Skog
 • kulturchef Ann-Maj Björkell-Holm (KulturÖsterbotten).

Som projektarbetare fungerar informationsekreterare Carola Harmaakivi vid KulturÖsterbotten.

Projektet har under årens lopp finansierats, förutom av KulturÖsterbotten, också av Statens litteraturkommission, Svenska Kulturfonden, Svenska folkskolans vänner, Svensk-Österbottniska samfundet, Aktiastiftelsen i Vasa, Oskar Öflunds stiftelse samt Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse.