Brösttoner i undervisningen

Aktuellt: Brösttoner bistår högstadierna, rapport på kommande

Brösttoner kunde under höstterminen 2017 stöda undervisningen i modersmål och litteratur i högstadierna i Svenska Österbotten med ett mindre finansiellt understöd. Flera av högstadierna i regionen tog vara på chansen och genomförde pilotprojekt i undervisningen.

Erfarenheterna från verksamheten sammanställs vintern 2017−18 i en rapport, som publiceras här. 

Understödet var möjligt tack vare bidrag från Svenska kulturfonden och från Olof och Siri Granholms stiftelse. Samkommunens egna medel ingick också i finansieringen. 

 


Tidigare specialsatsningar i gymnasierna

Litteraturprojektet Brösttoner genomförde hösten 2016 två specialsatsningar i gymnasierna i Svenska Österbotten:

(1) I september 2016 inleddes en författarturné med Yvonne Hoffman, Christel Sundqvist och Sara Jungersten. De tre författarna besökte under höstterminen alla gymnasier på samkommunen SÖFUK:s område och samtalade med eleverna om bland annat rollen som författare och den kreativa skrivprocessen. 

(2) Senare under hösten genomfördes en skrivutbildning för gymnasieelever, "Flygande ord, fångade berättelser", under ledning av författaren Heidi von Wright. I Skrivlabbet, som kursen kallades, fick deltagarna lära sig att skriva bättre, mera levande och intressant. De fick öva upp sitt skönlitterära skrivande och lära sig tekniker för att skriva och bearbeta text. De läste också kortare texter och utväxlade lästips.

Skrivlabbet omfattade 15 timmar närstudier under tre lördagar i Vasa, detta kombinerat med egna skrivuppgifter, som utfördes hemma. Målet med Skrivlabbet var att deltagarna skulle skriva en längre text – en diktsvit, en längre novell eller en prosatext – som de sedan delade över nätet för läsning och respons av kursledaren och de andra kursdeltagarna. När utbildningen var avklarad, fick ungdomarna ett kursintyg. 

Tack vare projektunderstöd från Svenska kulturfonden samt Siri och Olof Granholms stiftelse kunde Skrivlabbet genomföras utan deltagaravgifter.  

 


Skriftserien Författarnas Österbotten i undervisningen – tips för läraren

(1) Bearbetning av ålderdomligt språk

(Främst för högstadiet / andra stadiet)

Skriv om citatet av J.L. Runeberg till modernt talspråk eller slang! Diskutera sedan skillnaderna mellan talspråk och skriftspråk. Varför skriver vi inte som vi talar?

(2) Diskussion kring temat "konstnärlig frihet"

(Främst för högstadiet / andra stadiet)

Stämmer beskrivningen av sågen överens med verkligheten? Om inte, varför inte? Vad kan tänkas motivera en författare som beskriver en riktig plats på ett sätt som inte helt överensstämmer med verkligheten? Tillför konstnärlig frihet berättelsen något nytt? Vad? Diskutera, motivera!

(3) Ögonvittnesskildringar av dramatiska händelser

(Främst för högstadiet / andra stadiet)

FÖ 3 s. 10, Christer Boucht

Skriv om någon annan dramatisk händelse till en ögonvittnesskildring, som om du själv skulle ha sett händelsen, på samma sätt som Christer Boucht beskriver jägarnas landstigning!

Du kan arbeta med t.ex. följande texter:

Diskutera ögonvittnesskildringarnas roll i berättelser! Varför är ögonvittnesskildringar så effektfulla?

(4) Samfärdsel förr i tiden

(Främst för årskurserna 1–6)

Hur färdades man förr i tiden, innan det fanns bra vägar och bilar? Vad kunde man ha för ärende i stan?

Gör en storyline med eleverna och tilldela varje elev en roll: 
Hur skulle en stadsresa se ut för en bondhustru? Alt. en fiskare? Vad händer ombord på båten? Vad säger folk? Vad gör folk? Hur känns det att komma till stan?

Gör en egen berättelse kring båttrafiken, hitta annan litteratur, leta fram äldre foton, gör ett besök på Kvarkens båtmuseum!

(5) Järnvägen förr

(Främst för årskurserna 1–6)

Ta reda på mera om järnvägen förr: Vilka jobbade där? Vilka åkte med som passagerare? Vad drevs de gamla lokomotiven med? Stenkol? Vilka byggnader fanns det? Vilka rutter körde tågen?

Illustrera, rita kartor! Leta fram gamla fotografier! Koppla in biblioteket och skaffa fram mer litteratur om t.ex. stationsbyggnadernas arkitektur.

Leta upp äldre människor som kan berätta om hur det var att åka tåg förr i världen! Låt dem berätta, låt barnen intervjua!

Skriv om en tågresa! Skriv eller berätta om ett fantasitåg: Hur ser mitt drömtåg ut?

Ta reda på: Vilken är den högsta punkten i vår stad? Hur mycket är 300 kvadratmeter?