Dela din historia!

Har du bilder eller annat material från tiden kring år 1917 i din ägo? Dela med dig av din historia och bidra till vår kommande historiska kalender!

För att fira att det självständiga Finland fyller 100 år kommer Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (SÖFUK) och KulturÖsterbotten att inför år 2017 ge ut en väggkalender som belyser händelserna i Österbotten kring år 1917. Jubileumskalendern illustreras med autentiska bilder från ungefär denna tid. För att hitta de bilderna behöver vi nu din hjälp!

Har du bilder och andra autentiska dokument från åren 1915–1920? Vi efterlyser bilder från hela Österbotten, fotografier som beskriver vardag och fest, landsbygd och stadsmiljö, unga och äldre, enskilda och grupper under perioden 1915–1920. Förutom bilder kan också andra dokument såsom brev och dagböcker vara intressanta.

Vill du dela med dig av din historia? Sänd in ditt material till KulturÖsterbotten (Rådhusgatan 23, 65100 Vasa) före midsommar! Lägg också med uppgifter om motiv, årtal, plats och fotograf, om du känner till dem. Också annan relevant information kan bifogas.
Om du så önskar, kan vi senare i höst sända tillbaka materialet till dig. Ange då detta tydligt!

Du kan också skanna in materialet och sända in det till oss t.ex. på en CD-skiva eller per e-post till . Materialet ska skannas med en upplösning på minst 600 dpi och sparas i tiff- eller jpeg-format.

Vi bevarar dina minnen! Materialet samlas in i samarbete med Svenska litteratursällskapets (SLS) arkiv i Vasa. Bland det material vi får in väljer vi ut ett antal bilder som publiceras i väggkalendern. KulturÖsterbotten förbehåller sig rätten att välja vilket material som används. Med inlämnarens samtycke kan det inkomna
materialet arkiveras i SLS arkiv.

Viktigt: Kom ihåg att lägga med dina kontaktuppgifter, när du sänder in ditt material!

Jubileumskalendern distribueras i slutet av år 2016 bland SÖFUK:s och SLS:s många samarbetspartner. Den kommer också att finnas till salu ute i bokhandlarna i regionen.

Frågor?

  • informationssekreterare Carola Harmaakivi (KulturÖsterbotten), tfn 050 347 0522, e-post:
  • kulturchef Ann-Maj Björkell-Holm (KulturÖsterbotten), tfn 044 750 3150, e-post:
  • enhetschef Katja Hellman (Svenska litteratursällskapet i Finland), tfn (06) 319 5612, e-post: