Hösten 1917 i Österbotten – läs våra nyhetssammanställningar!

År 2017 firar Finland hundra år som självständig republik. Som ett led i firandet har KulturÖsterbotten gått igenom händelserna under hösten 1917 så som de refererades i de österbottniska dagstidningarna och gjort två nyhetssammanställningar: Wasa Posten och Österbottens Folkblad.

Wasa Posten var en borgerlig tidning, som speglar de vitas synsätt på händelserna hösten 1917. Österbottens Folkblad var däremot en socialistisk tidning, som omfattar de rödas syn på läget. De bägge tidningarnas redaktioner låg bara några kvarter från varandra i Vasa. Ändå hade de mycket olika synsätt, som illustrerar de spänningar som ledde till inbördeskrig i början av 1918.

Läs dem här – eller ladda ner dem på din dator:

pdfWasa Posten 29 september – 28 november 1917 (PDF)

pdfÖsterbottens Folkblad 18 september – 30 november 1917 (PDF)

Sammanställningarna är gjorda för pappersstorlek A3 och består av två sidor per tidning, så att man kan skriva ut dem som ett dubbelsidigt "blad".