Framtidsrapport nu publicerad!

Slutrapporten från framtidsverkstaden "Kulturberättelse 2050 – framtidsverkstad för konst och kultur i Österbotten" finns nu sammanställd och publicerad. Läs rapporten här (pdf-fil, 5 MB)!

Framtidsverkstaden ordnades i medlet av januari i Vasa, i samarbete mellan KulturÖsterbotten och Österbottens förbund. Verkstadsdeltagarna fick fritt visionera hur den bästa möjliga region-, kultur- och konstpolitiken skulle se ut, om vi fritt fick besluta om den.

De visioner som arbetsgrupperna vid den österbottniska framtidsverkstaden jobbade fram tillställs Undervisnings- och kulturministeriet, som kommer att använda materialet som bakgrundsstoff vid utarbetandet av nya riktlinjer för konst- och kulturpolitiken. Dessa riktlinjer ska enligt planerna offentliggöras i december i år.