Kvinnor berättar – under hundra år av självständighet

Vad har kvinnor gjort och åstadkommit? Vilken inverkan har de haft på vårt samhälle? Hur har de levt och verkat? Hur har kvinnor bemästrat sina livsöden?

Det här är några av de frågor vi ställer inom projektet KVINNOR BERÄTTAR, som KulturÖsterbotten / Brösttoner deltar i under ledning av Bildningsalliansen.

Läs allt om projektet här!