Sök projektbidrag från KulturÖsterbotten!

Sök bidrag för ditt kulturprojekt hos KulturÖsterbotten! Januari är, precis som tidigare, ansökningsmånad hos oss.

Det är samfund, organisationer och föreningar som kan få projektbidrag av KulturÖsterbotten. Projekten ska vara regionala, det vill säga ha verksamhet i fler än en kommun eller på något annat sätt ha en regional betydelse i Svenska Österbotten. Bidrag beviljas projektaktiviteter, inte allmän verksamhet.

Läs våra bidragskriterier och ansök, på www.kulturosterbotten.fi/projektbidrag!