Tjugofyra fick projektbidrag från KulturÖsterbotten

Kulturnämnden vid samkommunen Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (SÖFUK) beslöt på sitt möte fredagen den 17 februari i Vasa att fördela budgetanslaget för projektbidrag 2017 enligt följande (mottagarens namn – projektets namn – beviljat belopp):

– Vasa stad / Vasa Körfestival: Vasa Körfestival XXV, 2000 euro
– Vasa stadsbibliotek–landskapsbibliotek: Vasa LittFest Vaasa 2017, 1000 euro
– Musikcafé After Eight r.f.: Summer Art Camp 2017, 1000 euro
– Kaskö Turism r.f.: Kaskö Musiksommar 2017, 500 euro
– Föreningen Kulturkarnevalen r.f.: Kulturkarnevalen 2017 i Karleby, 1000 euro
– Södra Österbottens förbund: Välfärd för kommuner över gränser II, 3450 euro
– Musikfestspelen Korsholm r.f.: Musikfestspelen Korsholm 2017 – Saga och sanning, 3000 euro
– Österbottens förbund: Barnkulturnätverket BARK, 9000 euro
– Musik & Talang c/o DUNK – De Ungas Musikförbund i Svenskfinland r.f.: Musik & Talang, 1000 euro
– Regionala danscentret i Österbotten (Dans i Österbotten r.f.): Regionala danscentret i Österbotten, 5000 euro
– Christina Nova r.f.: Berättarfestivalen Seaside Stories 2017, 1000 euro
– Luckan i huvudstadsregionen r.f.: Kreativa, delaktiga Finland, 1500 euro

– Vasa stadsbibliotek–landskapsbibliotek: Läspulsen – Lukupulssi, 5000 euro

– Unga Scenkompaniet r.f.: Mathilda Wrede och Projekt S, 1500 euro
– Kammarkörföreningen Bel Canto: Ny körmusik, 500 euro
– Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs r.f.: På gamel Lindejusas tid, 1000 euro
– Skafferiet r.f.: Kvarkens filmseminarium, 500 euro
– Kpanlogo Yédé r.f.: Projekt Musikfusion (Music Fusion Experience Project), 500 euro
– Tanssimajakka r.f.: People Pollution, 1000 euro
– Body Acting Salt Engine r.f. (B.A.S.E.): Kultur och välmående, 1000 euro
– Pro Allegro r.f.: Mozarts opera Trollflöjten, 1000 euro
– Dialog – ett dramapedagogiskt kollektiv: Projekt Kan vi prata om det? Del 1: Förberedande arbete, 1500 euro
– Scenkonstföreningen Spel r.f. / Den Klingande Grodan: Barnteater Grodan Kling – öppna föreställningar i Vasa och Karleby samt turné i Österbotten år 2017, 1000 euro
– DUNK – De Ungas Musikförbund i Svenskfinland r.f.: Skolmusik 2017, 2000 euro

Kulturnämnden beviljar årligen bidrag för regionala kulturprojekt i Svenska Österbotten. Bidrag kan beviljas ett registrerat samfund, en registrerad organisation eller en registrerad förening för ett projekt som till sin geografiska täckning omfattar fler än en kommun eller engagerar aktörer i samverkan över kommungränserna i Svenska Österbotten. Ett projektbidrag från KulturÖsterbotten är samkommunal delfinansiering, vilket innebär att projektet ska ha också andra inkomstkällor. Projektet ska därtill ha en tydlig koppling till det regionala kulturprogrammet, Kulturprogram Österbotten 2014–17.

Ansökningstiden för KulturÖsterbotten projektbidrag är januari varje år. I år inkom ett rekordstort antal ansökningar, hela 90 stycken om totalt 295.171 euro.

I budgeten för år 2017 hade ett anslag på 50.000 euro reserverats för projektbidrag. Av anslaget fördelades nu sammanlagt 45.950 euro.

Samtliga 90 sökande kontaktas inom kort med information om kulturnämndens beslut.