Trettiosex fick projektbidrag av KulturÖsterbotten

Kultursektionen vid Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (SÖFUK) beslöt på sitt möte den 12 februari 2018 i Vasa att bevilja projektbidrag för regionala kulturprojekt enligt följande (projektägarens namn, projektets namn, beviljat belopp):

 1.  Filmcentrum Botnia r.f.: Grunda en samnordisk Dans & Film -festival mellan Island, Norge, Sverige och Finland, 1000 euro
 2. Staden Jakobstad / Jakobstads Sinfonietta / RUSK Kammarmusik i Jakobstad: RUSK Kammarmusik i Jakobstad 2018, 1000 euro
 3. Regionala danscentret i Österbotten (Pohjanmaan tanssi ry, Dans i Österbotten r.f.): Regionala danscentret i Österbotten, 3000 euro
 4. ”Musik & Talang c/o DUNK – De Ungas Musikförbund i Svenskfinland r.f.”: Musik & Talang 2018, 1000 euro
 5. Vaasa Wildlife Festival / Vasa stads kulturtjänster: Vaasa Wildlife Festival 2018, 1000 euro
 6. Föreningen Missionskyrkans Ungdom: Musikkalaset, 500 euro
 7. Scenkonstföreningen Spel r.f. / Den Klingande Grodan: Barnteater Grodan Kling – öppna föreställningar i Vasa och Karleby samt turné i Österbotten år 2018, 2000 euro
 8. Unga Scenkompaniet r.f.: Stina Wollter säger att alla får vara Beyoncé (arbetsnamn), 2000 euro
 9. Art in Malakta r.f.: Deltagande konst genom residensverksamhet, 1000 euro
 10. Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU r.f.: Värklighet, 1000 euro
 11. Finlands svenska sång- och musikförbund r.f.: Regional blåsorkester för ungdomar, 2000 euro
 12. Kuula-institutet: Hvi flyr du fjärran mitt längtande öga? 2000 euro
 13. Vasa Baroque r.f.: Vasa Baroque-festival 2018, 1000 euro
 14. Singsby Sångkör r.f.: Bothnia Gospel 100, 500 euro
 15. Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU r.f.: Make Your Move, 1000 euro
 16. Kårkulla samkommun: Intek Teaterprojekt 2017–2018, 1000 euro
 17. Dialog – ett dramapedagogiskt kollektiv : Projekt Kan vi prata om det? / Våga fråga, 2000 euro
 18. Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland r.f.: Musikmässan Gloria, 500 euro
 19. Vasa stad/Kultur- och bibliotekstjänster: Läspulsen–Lukupulssi, 2000 euro
 20. Oravais historiska förening r.f.: 210 årsmärkesdagen av slaget i Oravais uppmärksammas, 1000 euro
 21. Syrien-Finland Vänskapsförening r.f.: Syriens kultur i filmformat, 1000 euro
 22. Svenska Österbottens Ungdomsförbund (SÖU) r.f.: Åp scenin, 1000 euro
 23. Kaskö Turism r.f.: Kaskö Musiksommar 2018, 1000 euro
 24. Österbottens förbund / Österbottens barnkulturnätverk BARK: Österbottens barnkulturnätverk BARK, 9000 euro
 25. Vasa stad / Vasa LittFest: Vasa LittFest 16–18.3.2018, 2000 euro
 26. Närpes Skolmusikkår r.f.: Hollywood Show, 500 euro
 27. Svenska Baptisternas i Finland Ungdomsförbund r.f. (SBFU): Humlefestival 2018, 1000 euro
 28. Konstföreningen Spectra: Art Residence Kristinestad, 1000 euro
 29. Musikcafé After Eight r.f.: Summer ART Camp 2018 (tema: Aktiviteter), 1000 euro
 30. Film i Österbotten r.f.: Årets film 2018, 1000 euro
 31. Vasa stad / Vasa Körfestival: XXVI Vasa Körfestival 9–13.5.2018, 2000 euro
 32. Folkmusiksällskapet r.f.: Folkmusikdagarna i Vasa 2018, 1000 euro
 33. Platform r.f.: Kulturcentret Tillsvidare, 1000 euro
 34. Karlebynejdens Sång- och Musikförbund r.f.: Treförbunds sångfest 2018 i Karleby 9.6 2018, 500 euro
 35. Musikfestspelen Korsholm r.f.: Korsholm Music Festival goes Leipzig! 2000 euro
 36. Musikteater i Österbotten r.f.: Musikalen Hair, 2000 euro

Ansökningstiden för projektbidrag gick ut 31.1.2018. Då hade totalt 94 ansökningar om totalt 267.680 euro inkommit.

Kultursektionen har i år totalt 55.000 euro att fördela i projektbidrag. Av det anslaget återstår ännu 1.500 euro.

Ett projektbidrag från KulturÖsterbotten beviljas som samkommunal delfinansiering, som registrerade samfund, organisationer och föreningar kan söka. Projekten ska vara regionala till sin karaktär och ha en koppling till det regionala kulturprogrammet. Bidrag beviljas endast projektaktiviteter, inte allmän verksamhet.

Närmare uppgifter: kulturchef Ann-Maj Björkell-Holm, e-post: ann-maj.bjorkell-holm(at)kulturosterbotten.fi