Välkommen på barnkultursamling den 10 och 11 maj 2017 i Vasa!

Barnkulturnätverket BARK, KulturÖsterbotten / SÖFUK och Svenska Folkskolans Vänner ordnar med gemensamma krafter en allfinlandssvensk barnkultursamling onsdagen och torsdagen den 10 och 11 maj 2017 i Vasa. Programmet och närmare information (PDF).

Det vi bjuder på är information, diskussion och samarbetsmöjligheter inom barnkulturen i Svenskfinland. Vi vänder oss till en så bred skara som möjligt av aktörer som är verksamma på barnkulturens område. Det kan vara en bibliotekarie som arbetar med barnkultur vid ett kommunbibliotek, en kulturansvarig tjänsteman inom en kommun, en privatperson som är aktiv i en förening som arbetar med barnkultur, en lärare inom den grundläggande konstundervisningen, en fri konstnär eller kulturarbetare med ett särskilt intresse för barnkultur – alltså vem som helst som är intresserad av att arbeta med och utveckla barnkulturen i Svenskfinland.

Anmälan senast 28.4.2017: www.sfv.fi/evenemang. Välkommen!