Luckan i Karleby • Luckan i Sydösterbotten

Luckan är ett finlandssvenskt informations- och kulturcenter, som verkar på tio orter i Svenskfinland. Luckan erbjuder information om service och aktiviteter på svenska i Finland. I Luckan kan du också köpa bl.a. biljetter till kulturevenemang samt böcker och skivor på svenska.

De finlandssvenska Luckan-centren har en gemensam hemsida: www.luckan.fi

KulturÖsterbotten upprätthåller två Luckan-center i Österbotten: Luckan i Karleby och Luckan i Sydösterbotten.

Aktuellt: Alla finlandssvenska Luckor på plats vid stormöte i Karleby

Det finlandssvenska informations- och kulturnätverket Luckan var i medlet av september 2016 samlat till sitt årliga stormöte, denna gång i Karleby. Med på mötet fanns representanter för samtliga finlandssvenska Luckor, också Luckan i Tammerfors och den helt nygrundade Luckan i Uleåborg.

På stormötet diskuterades bland annat det kommande programmet vid Luckorna under Svenska veckan i november. Luckan-representanterna fördjupade sig också i riktlinjerna för sin kommande strategi och behovet av att förtydliga sin gemensamma profil.

luckan natverket karleby

Det finlandssvenska Luckan-nätverket församlat till årligt stormöte, denna gång i Karleby. I övre raden, från vänster: Sebastian Weckman (Luckan i Helsingfors), Timi Rajakaltio (Luckan i Borgå), Tapio Niemi (Luckan i Uleåborg), Pamela Andersson (Luckan i Raseborg), Karl Norrbom (Luckan i Helsingfors), Hanna-Mari Kamppikoski (Luckan i Sydösterbotten), Tuija Laurén (Luckan i Tammerfors), Pia Byskata (Luckan i Karleby), Ida Mickelson (Luckan i Borgå), Anne Lindroos (Luckan på Kimitoön) och Kitty Åberg (Luckan i Kyrkslätt). I nedre raden, från vänster: Ann-Maj Björkell-Holm (KulturÖsterbotten / SÖFUK), Larrie Griffiths (Luckan i Helsingfors), Juho Tuovinen (Luckan i Uleåborg), Hedda Mether (Luckan i Åbo) och Lotta Lindström (Luckan i Kyrkslätt).

 

luckan

Luckan i Karleby

Luckan i Karleby finns på stadsbiblioteket, mitt i staden. Det är lätt att hitta dit: Luckan i Karleby finns numera där Europainformationen fanns förr, nära huvudingången till biblioteket. Tf. informatör på Luckan i Karleby är Pia Byskata. 

Luckan i Karleby öppnades år 2001: http://karleby.luckan.fi

Luckan i Sydösterbotten

Luckan i Sydösterbotten finns i samma hus som Café Jungman, precis mitt i Kristinestad på Sjögatan 8. Luckan i Sydösterbotten verkar också i Kaskö och Närpes. Informatör är Hanna-Mari Kamppikoski.

Luckan i Sydösterbotten öppnades år 2009: http://sydosterbotten.luckan.fi