ko startbanner 1920

Synlighet och möjlighet för kulturen

KulturÖsterbotten jobbar för att ge kulturen i Österbotten synlighet och möjlighet. Det gör vi på många olika sätt, bl.a. så här:

 • KulturÖsterbotten driver och understöder kulturprojekt i regionen. Föreningar och organisationer kan t.ex. söka bidrag hos oss för kulturella utvecklingsprojekt.
  » Läs mera här.

 • Kulturprogram Österbotten heter vårt utvecklingsprogram för kulturen i Österbotten. Där drar vi upp riktlinjer för vårt arbete under de närmaste åren. Programmet har utarbetats tillsammans med Österbottens förbund. 
  » Läs mera här.

 • KulturÖsterbotten bedriver ett nära samarbete med kultursektorn i de österbottniska kommunerna, men vi samarbetar självfallet också nationellt och internationellt.
  » Läs mera här.

 • KulturÖsterbotten leds av en kultursektion med nio ledamöter. Kultursektionen är gemensam för KulturÖsterbotten och Wasa Teater – Österbottens regionteater.
  » Läs mera här.

 • Luckan i Karleby och Luckan i Sydösterbotten är finlandssvenska informationscentra i Österbotten. Där kan du bl.a. köpa biljetter till kulturevenemang, böcker och skivor på svenska. Bägge österbottniska Luckan-centra drivs av KulturÖsterbotten.
  » Läs mera här.

 • Ateljé Stundars är namnet på vårt konstnärsresidens i Solf i Korsholm. Där jobbar och arbetar varje år fyra internationella konstnärer. Många av dem öppnar upp ateljén för allmänheten och ordnar t.ex. Artists Talks, utställningar och annat.
  »Läs mera här.

 • Litteraturen i Österbotten lyfter vi fram via projekthelheten Brösttoner, som i sin tur består av många olika satsningar. 
  » Läs mera här.

 • Det händer i Österbotten är namnet på en evenemangskalender som vi driver på webben tillsammans med Österbottens förbund. Spana in vad som är på gång i regionen där! 
  » Läs mera här.

Läs om kulturåret 2017 i vår broschyr: PDF

KulturÖsterbottens kansli finns i Vasa. KulturÖsterbotten är en del av samkommunen Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur med 14 medlemskommuner.

 

Den regionala intressebevakningen inom kulturen i Svenska Österbotten under årtiondena

Den 6 april 1939 grundades föreningen Svenska Österbottens Kulturförbund. Det konstituerande mötet hölls på hotell Ernst i Vasa. Det var ett historiskt stormöte med tjugosex svenskösterbottniska sammanslutningar representerade. Föreningens främsta uppgift var till en början att förvalta en svenskösterbottnisk kulturfond. 

I den anmälan som i maj 1939 gjordes till föreningsregistret anges följande under punkten ”Föreningens ändamål och arten av dess verksamhet”: Att i svenska Österbotten befordra praktisk yrkesutbildning, underlätta jordanskaffning, befrämja folkbildning samt befordra vetenskap, litteratur och konst samt i övrigt tillvarataga den svenskspråkiga befolkningens kulturella, ekonomiska och sociala intressen. Förbundets syftemål förverkligas genom anordnande av föreläsningar och kurser, spridandet av litteratur samt utgivande av ekonomiskt understöd åt organisationer, skolor och enskilda personer.

Kulturförbundets verksamhet låg nere under krigen. År 1947 framkastades idén om att ombilda kulturförbundet till ett landskapsförbund. Det skedde år 1950, när kulturförbundets stadgar ändrades. Då fick förbundet namnet Svenska Österbottens Landskapsförbund. Även kommuner kunde nu gå med.

Kultur och bildning går som en röd tråd genom kulturförbundets och senare landskapsförbundets verksamhet under åren och årtiondena. Förbundet kämpade bland annat för en starkare högre utbildning i regionen och för ett större samarbete över Kvarken. Det ordnades Bottniska dagar, landskapsfester, Korsholmsspel... Förbundet gav ut böcker och omfattande publikationsserier, bland annat Svenska Österbotten historia i fem delar.

Kulturområdet inom landskapsförbundet fick år 2001 heta KulturÖsterbotten. Svenska Österbottens Landskapsförbund hade redan i medlet av nittiotalet omvandlats till en samkommun vid namn Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (SÖFUK).

Kulturverksamheten har under åren letts av Kurt Gullberg (–2001), Vivan Lygdbäck (2001–2015) och Ann-Maj Björkell-Holm (2015–).