Projekt Kulör

Kulturarv som levande österbottnisk resurs

I projektet Kulör – Kulturarv som levande österbottnisk resurs, vill vi lyfta fram immateriellt kulturarv och levande traditioner i regionen som tillgångar som kan användas i den samtida utvecklingen. Immateriellt kulturarv brukar ofta beskrivas som en särpräglad krydda, som det som ger lokalfärg till olika regioner. Detta vill vi ta fasta på, vilket också förkortningen av projektets namn, Kulör, anspelar på.

Immateriellt kulturarv innebär sådant som österbottningar här och nu kan, gör och vet – och som de tycker är betydelsefullt nog att de vill att det ska finnas kvar också i framtiden. De kulturuttryck som vi kommer att arbeta med inom projektet är hantverkskunnande, mattraditioner, kunskap om naturen och världsalltet, musik och dans, scenkonst, muntlig tradition, högtider och seder, samt spel och lekar.

kulör logo liten

 

Projektets övergripande målsättning är att öka invånarnas medvetenhet om den resurs som traditionell kunskap och immateriella kulturarv utgör. För att nå denna målsättning strävar projektet till att:

  • sprida information om levande traditioner och immateriellt kulturarv som resurs
  • öka synligheten för och användningen av traditionell kunskap vid evenemang och aktiviteter
  • utveckla och dokumentera metoder för överföring och upprätthållande av traditionell kunskap
  • etablera levande traditioner som verktyg för integration
  • visa på hur immateriellt kulturarv och traditionell kunskap kan användas i besöksnäringen
  • initiera nätverk kring upprätthållande av immateriellt kulturarv på regional och internationell nivå med framtida samarbeten i sikte

 

Är du eller din förening intresserad av att delta i projektet eller höra mera om arbetet? Hör i så fall av er till t.f. projektplanerare Eva-Marie Backnäs, till exempel kontaktuppgifterna nedan eller gå vidare till kontaktuppgifter.

 

Snabbfakta

  • Leader-projektet Kulör genomförs av KulturÖsterbotten, en enhet inom samkommunen Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur. 
  • Projektet genomförs i de 14 tvåspråkiga österbottniska kommunerna under perioden mars 2017– mars 2019.
  • Kulör lyfter fram immateriellt kulturarv och levande traditioner som en tillgång som kan användas i den samtida utvecklingen i regionen. Immateriellt kulturarv innebär sånt som österbottningar här och nu kan, gör och vet – och som de vill ska finnas kvar också i framtiden.
  • Projektet finansieras genom Aktion Österbotten med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbruksutveckling och genom Svenska kulturfonden.

Leader logo rgb aktion o  Logo Leader pieni   lippu ja tunnuslause svenskakulturfonden logo

 

 

 


 

Projekt Kulör har inspirerats av Unescos konvention för tryggande av immateriellt kulturarv från 2003. Här kan du läsa mera om Unescos arbete med konventionen på engelska. Konventionens text i svensk översättning finns här.

I Finland förverkligas konventionen inom Undervisnings- och kulturministeriet i Museiverkets regi. Här finns Museiverkets sidor om immateriellt kulturarv. Som ett led i arbetet har man också upprättat en wiki-förteckning över levande traditioner i Finland, där alla kan lägga till information om traditionell kunskap som man tycker är betydelsefull. Wiki-förteckningen finns här.

I våra grannländer jobbar man också för fullt med immateriellt kulturarv och levande traditioner. Här kan du läsa mera om arbetet i Sverige och Norges sidor finns här.

Men vad ska vi göra av våra levande traditioner i Österbotten. Vad vill vi ska finnas kvar också i framtiden och hur ska vi göra för att åstadkomma detta? Såna frågor börjar vi nu arbeta med inom projekt Kulör. Välkommen med!