Projekt Kulör

Kulturarv som levande österbottnisk resurs

Första sidan

Välkommen till Kulör!

klapplek2 web

I projektet Kulör – Kulturarv som levande österbottnisk resurs, vill vi lyfta fram immateriellt kulturarv och levande traditioner i regionen som tillgångar som kan användas i den samtida utvecklingen. Immateriellt kulturarv brukar ofta beskrivas som en särpräglad krydda, som det som ger lokalfärg till olika regioner. Detta vill vi ta fasta på, vilket också förkortningen av projektets namn, Kulör, anspelar på.

Immateriellt kulturarv innebär sådant som österbottningar här och nu kan, gör och vet – och som de tycker är betydelsefullt nog att de vill att det ska finnas kvar också i framtiden. De kulturuttryck som vi kommer att arbeta med inom projektet är hantverkskunnande, mattraditioner, kunskap om naturen och världsalltet, musik och dans, uppträdanden och traditionella roller, muntlig tradition, festseder och umgängesformer, samt spel och lekar.

 Mera material om projektet och kulturarv hittar du under flikarna ovan.

kulör logo liten

 

 

Kom med!

Är du eller din förening intresserad av att delta i projektet eller höra mera om arbetet? Hör i så fall av er till oss, projektplanerare Eva-Marie Backnäs eller Johanna Björkholm. Information finns på kontaktuppgifter eller e-posta oss på

  

Leader logo rgb aktion o  Logo Leader pieni   lippu ja tunnuslause svenskakulturfonden logo