Kulturprogram Österbotten 2014–2017

Aktuellt:

Kulturberättelse 2050 – framtidsverkstad för konst och kultur i Österbotten, 2.1.2016 Vasa (pdf, 5 MB)
Taide ja kulttuuri vuonna 2050. Yhteenveto Taiteen ja kulttuurin tulevaisuusverstaasta, 13.12.2015
(Centret för framtidsforskning vid Åbo handelshögskola och Åbo universitet)

 

Vision

I Österbotten är kulturen integrerad som en del av samhället, alla invånare har tillgång till mångsidig kulturverksamhet och det finns ett brett spektrum av kunniga konst- och kulturproducenter.

kulturprogram

Åtgärdshelheter

Kulturprogram Österbotten 2014–2017 omfattar sex åtgärdshelheter:

(1) Värn om kulturarv
(2) Kulturen som en källa till välbefinnande i vardagen
(3) Tillgänglighet till fostran och utbildning inom konst och kultur
(4) Marknadsföring av kulturevenemang
(5) Samarbete kring kultur i mångahanda former
(6) Utkomst genom kultur

Inom varje åtgärdshelhet har två–fyra tyngdpunktsområden tagits till närmare betraktande. Vid urvalet av dessa har man beaktat de utvecklingslinjer som godkänts i landsskapsstrategin för Österbotten.

Kulturprogram Österbotten 2014–2017 (PDF)