Kulturprogram Österbotten 2018–

Vision

I Österbotten är kulturen en integrerad del av samhället, alla invånare har tillgång till mångsidig kulturverksamhet och det finns ett brett spektrum av kunniga konst- och kulturproducenter.

kulturprogram

Tyngdpunktsområden

Kulturprogram Österbotten 2018– omfattar sex tyngdpunktsområden:

(1) Kulturen som en källa till välbefinnande i vardagen
(2) Fostran och utbildning inom konst och kultur
(3) Värn om kulturarv
(4) Mångsidigt samarbete inom kulturens område
(5) Utkomst genom kultur 
(6) Marknadsföring och information.

Inom varje tyngdpunktsområde har två–fyra utvecklingsåtgärder tagits till närmare betraktande. Vid urvalet av dessa har man beaktat de utvecklingslinjer som godkänts i landsskapsstrategin för Österbotten.

Kulturprogram Österbotten 2018– (PDF)