Kultursektionen i spetsen

Verksamheten vid KulturÖsterbotten leds av en kultursektion med sju ledamöter. Kultursektionen, som är gemensam för KulturÖsterbotten och Wasa Teater – Österbottens regionteater, har under pågående mandatperiod följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter (personliga ersättare)

  • ordförande Ulla Granfors, Vasa (Magdalena Snickars)
  • vice ordförande Johanna Överfors, Pedersöre (Christer Bogren)
  • Christina Nygård (Victor Ohlis)
  • Thomas Karv (Monika Grankulla-Häggblom)
  • Kenth Nedergård (Alf Burman)
  • Carl-Gustav Mangs (Lisbeth Saxberg-Blomqvist)
  • Lotta Saarikoski (Ursula Dannbom)
  • Anita Wik-Ingvesgård (Björn Öst)
  • Mats-Johan Kaars (Maria Nygård).

Länka dig vidare: protokoll