Kultursektionen i spetsen

Verksamheten vid KulturÖsterbotten leds av en kultursektion med nio (9) ledamöter. Kultursektionen, som är gemensam för KulturÖsterbotten och Wasa Teater – Österbottens regionteater, har under pågående mandatperiod följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter (personliga ersättare)

 • ordförande Ulla Granfors, Vasa (Magdalena Snickars)
 • vice ordförande Johanna Överfors, Pedersöre (Christer Bogren)
 • Christina Nygård (Victor Ohlis)
 • Thomas Karv (Monica Grankulla-Häggblom)
 • Kenth Nedergård (Alf Burman)
 • Carl-Gustav Mangs (Lisbeth Saxberg-Blomqvist)
 • Lotta Saarikoski (Ursula Dannbom)
 • Anita Viik-Ingvesgård (Björn Öst)
 • Mats-Johan Kaars (Maria Nygård)

Personalens vid Wasa Teater representanter:

 • Jeremy Crotts (Nina Dahl-Tallgren)
 • Jonas Bergqvist (Lina Ekblad)

Föredragande och tjänstemän:

 • kulturchef Ann-Maj Björkell-Holm (föredragande)
 • teaterchef Åsa Salvesen (föredragande i frågor som gäller Wasa Teater)
 • administrativ chef Marit Berndtson
 • informationssekreterare Carola Harmaakivi (sekreterare)

Kultursektionen sammankommer under hösten 2018 enligt följande:

 • torsdag 20 september kl. 15
 • torsdag 25 oktober kl. 15
 • torsdag 29 november kl. 15.

Läs vidare: protokoll