Samarbete på alla nivåer

Samarbete på lokal nivå

KulturÖsterbottens viktigaste samarbetsparter på lokal nivå är de fjorton medlemskommunerna och deras kulturväsende:

Kulturnämnden håller en del av sina möten i medlemskommunerna och diskuterar samtidigt aktuella kulturfrågor med kommunernas förtroendevalda och tjänstemän. 

Två gånger om året, varje vår och höst, ordnar KulturÖsterbotten tillsammans med Österbottens förbund s.k. kulturträffar för de kulturansvariga tjänstemännen i medlemskommunerna, dvs. temadagar kring aktuella kulturfrågor.

samarbeteKulturträff i Vörå 2014. De kulturansvariga är här församlade på Hägglunds fotomuseum.

Samarbete på regional nivå

I regionala planerings- och utvecklingsfrågor som gäller kultur samarbetar KulturÖsterbotten med kulturenheten vid Österbottens förbund. som har till uppgift att stöda den finskspråkiga kulturen i landskapet. Även Mellersta Österbottens förbundSödra Österbottens förbund och Österbottens konstkommission är viktiga samarbetsparter på regional nivå.

Samarbete på nationell nivå

KulturÖsterbotten samarbetar på nationell nivå med Undervisnings- och kulturministeriet, Museiverket, Utbildningsstyrelsen och Centret för konstfrämjande. Viktiga finlandssvenska samarbetsparter är Sydkustens landskapsförbund och Svenska Finlands folkting.

Nordiskt samarbete

Inom ramen för arbetet inom Mittnordenkommittens kulturarbetsgrupp har KulturÖsterbotten sedan många år idkat ett givande mittnordiskt samarbete i kulturfrågor. Sedan år 1984 har årliga Mittnordiska kulturdagar anordnats på olika orter runt om i Mittnorden.