Välfärd för kommuner över gränser

Syftet med projektet ”Välfärd för kommuner över gränser II” var att introducera nya hälso- och välfärdsfrämjande konst- och kulturtjänster i landskapen Österbotten och Södra Österbotten. Kommunerna gick in för att dels förbättra samarbetet mellan kultursektorn och hälso- och sjukvårdssektorn, dels skapa nya verksamhetsmodeller för tjänsterna. Det är meningen att de nya konst- och kulturtjänsterna ska bli en bestående del av serviceutbudet i kommunerna.

De nya tjänsterna prövades ut med hjälp av ett antal kommunala pilotprojekt. Under projekttiden 2015–17 genomfördes totalt 28 pilotprojekt, då man prövade ut nya verksamhetsmodeller och spred god praxis. Projektet tog sikte främst på de äldre, på handikappade och andra specialgrupper samt på invånare som hotas av social utslagning. Tjänsterna producerades av yrkesfolk inom konst- och kulturbranschen.

Projektet ”Välfärd för kommuner över gränser” genomfördes 1.2.2015–29.2.2016 med stöd från undervisnings- och kulturministeriet. Ett andra projektavsnitt (1.2–31.10.2016) finansierades med landskapens egna regionala utvecklingsmedel. ”Välfärd för kommuner över gränser II”, som pågick från oktober 2016 till slutet av år 2017, finansierades igen av ministeriet. De kommunala projektandelarna betalades av Södra Österbottens förbund, Österbottens förbund och Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (SÖFUK) / KulturÖsterbotten. Södra Österbottens förbund var projektets officiella huvudman.

Läs projektrapporten här (PDF): Mera välfärd, mindre sjukvård

Webbsidor: www.epliitto.fi/valfard_for_kommuner_over_granser