Välfärd för kommuner över gränser

Projektet "Välfärd för kommuner över gränser II" fortsätter på det arbete som inleddes i det tidigare projektet med samma namn och som genomfördes 2015 och 2016 i landskapen Södra Österbotten och Östebotten. Projektets huvudfinansiär är Undervisnings- och kulturministeriet. Lokalt finansieras och anordnas projektet av Södra Österbottens förbund, Österbottens förbund och Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (SÖFUK/KulturÖsterbotten). För projektadministrationen ansvarar Södra Österbottens förbund.

Webbsidor: www.epliitto.fi/valfard_for_kommuner_over_granser