Vandring genom medeltidens Österbotten 2018-2020

Inom projektet Vandring genom medeltidens Österbotten kommer några kortfilmer att skapas kring österbottniska platser och sägner med medeltida anknytning. Vi är glada över att få samarbeta med ReThink New Media Solutions och illustratör Jenny Wiik. Vi planerar också att producera en ambulerande utställning om Österbottens medeltid, en utställning som skall turnera i alla svenskösterbottniska kommuner. 

Projektet är en fortsättning på Medeltid i samtid (2016-2018).

Projektet har beviljats stöd genom Aktion Österbotten och genomförs med stöd från Svenska kulturfonden. Närmare info fås av projektplanerare Heidi Hummelstedt genom att gå vidare till kontaktuppgifter eller mejla !

Leader logo rgb aktion o   Logo Leader pieni   lippu ja tunnuslause svenska