Det nya regionala kulturprogrammet nu godkänt – läs programmet här!

Det nya regionala kulturprogrammet för Österbotten är nu godkänt, såväl i samkommunstyrelsen vid SÖFUK som i landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund.

Det regionala kulturprogrammet, som uttrycker landskapets gemensamma vilja för och syn på hur kulturen ska utvecklas, är uppbyggt kring tre kulturpolitiska prioriteringar:

  • tillgänglighet till kultur
  • stöd för barn- och ungdomskultur
  • stimulans av en kreativ atmosfär

I programmet betonas även regionalt samarbete i formen av skapande av partnerskap och nätverk. Satsningar på kulturvälfärd, kreativ ekonomi och kulturturism lyfts fram liksom digitaliseringens möjligheter inom kommunikation och marknadsföring.

Det regionala kulturprogrammet ska utgöra ett stöd när kulturaktörer i Österbotten gör t.ex. bidragsansökningar. Programmet ska också ge en bekräftelse på att den kulturverksamhet man planerar är i linje med ett mera övergripande program på landskapsnivå. Detta var även förhoppningen hos flera av verkstadsdeltagarna som deltog i utarbetandet av programmet – att kulturprogrammet ska kunna användas som stöd i den egna verksamheten.

Kulturprogrammet för Österbotten har gjorts upp gemensamt av Österbottens förbund och KulturÖsterbotten.

Läs mera om programmet – och läs också själva programmet: http://www.kulturosterbotten.fi/kulturprogram