Sjuttiosju ansökte om projektbidrag hos KulturÖsterbotten

Sjuttiosju projektbidragsansökningar – det är slutresultatet av årets ansökningsomgång. Ansökningstiden för KulturÖsterbottens projektbidrag år 2022 gick ut igår, måndag 31 januari.

De flesta ansökningar – 38 stycken – hänför sig till kategorin "Tillgänglighet till kultur". Kategorin "Stöd för barn- och ungdomskultur" genererade 13 ansökningar. Den tredje och sista kategorin – "Stimulans av en kreativ atmosfär" – har samlat 26 ansökningar. De tre kategorierna är prioriteringarna i den nya regionala kulturprogrammet, Kulturprogram Österbotten 2021–2025.

De enskilda bidragsbeloppen i ansökningarna ligger i år mellan 600 och 12.000 euro. Man kan aldrig få hela sin projektfinansiering av KulturÖsterbotten utan projektet förväntas ha också andra inkomstkällor. Totalt ansöker man i år om knappt 260.000 euro. Årets projektbidragsanslag uppgår till 50.000 euro. – I fjol inkom 54 ansökningar till ett totalbelopp på inemot 174.000 euro. 

Projekten i årets bidragsansökningar är väldigt olika till sin omfattning. Det minsta projektet har en totalbudget på 880 euro, medan det största förväntas ha utgifter på inemot 380.000 euro.

Precis som förut var det registrerade samfund, organisationer och föreningar som kunde ansöka om projektbidrag. KulturÖsterbotten beviljar bidrag för regionala projekt, vilket innebär att projekten ska ha verksamhet i fler än en kommun, vara samarbetsprojekt eller på något annat sätt ha en regional betydelse i Svenska Österbotten. Projektbidrag beviljas endast för projektaktiviteter, inte som allmänt verksamhetsbidrag. Projekten ska också vara överensstämmande med KulturÖsterbottens verksamhetsmål och basera sig på det regionala kulturprogrammet.

Kultursektionen fattar beslut om fördelningen av årets projektbidrag på sitt möte i mars.

Närmare uppgifter:
kulturchef Åsa Blomstedt, e-post: asa.blomstedt(at)kulturosterbotten.fi

  • Träffar: 322
KulturÖsterbottens logotyp med texten ger kulturen synlighet och möjlighet!

Kungsgårdsvägen 46 A, 65380 VASA, FINLAND

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
+358 50 347 0522

Registerbeskrivningar
Tillgänglighetsutlåtande

SÖFUK logotyp

KulturÖsterbotten är en del av
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

2018