Årets sista möte för kultursektionen

Kultursektionen, det gemensamma förtroendeorganet för KulturÖsterbotten och Wasa Teater, kommer torsdagen den 29 november samman för sitt femte och sista möte i år. På mötet diskuterar kultursektionen bland annat återkopplingen från de tre regionala kommunträffar som ordnats under året. Sektionen ser också över läget i fråga om årets projektbidrag och fattar beslut om beviljande av en så kallad recettföreställning vid teatern.

Mötet hålls i Vasa och börjar kl. 15. Föredragningslistan (jämte bilagor) kan läsas på SÖFUK:s hemsida: http://ktweb.sofuk.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_tek.htm