Kultursektionen understöder ännu fyra kulturprojekt

Kultursektionen beslöt på sitt möte den 23 april att understöda ännu fyra regionala kultursatsningar i Österbotten. Det är Unga Scenkompaniet, Project Liv, Musikcafé After Eight och samkommunen Kvarnen som fick bidrag för sina respektive satsningar.

  • Unga Scenkompaniet r.f.: Vi syns, vi finns, vi hörs, 1500 euro
  • Project Liv r.f.: Prototyp av pysselvagn till de österbottniska sjukhusen, 500 euro
  • Musikcafé After Eight r.f.: Summer ART 2.0, 1000 euro
  • Kvarnen samkommun: Nordiskt berättarseminarium i Kronoby sommaren 2019, 700 euro.

Huvuddelen av kultursektionens projektbidrag delades ut på sektionens möte i februari i år. Då fick 32 olika regionala kultursatsningar stöd.

Kultursektionen brukar dock varje år lägga en del av anslaget åt sidan för projektbidragsansökningar som eventuellt inkommer senare under året. Så gjorde sektionen också i år.

Efter beslutet i kultursektionen den 23 april har årets projektbidrag nu fördelats i sin helhet. Totalt förfogade sektionen över ett anslag på 48.000 euro.