Bli gästkonstnär på Ateljé Stundars!

Är du professionell konstnär? Är du intresserad av att arbeta utåtriktat och öppna upp ditt konstnärskap med hjälp av Artist Talks, kurser, verkstäder, utställningar? – Om svaret är ja, kanske du kunde vara en av våra gästkonstnärer på Ateljé Stundars år 2021!

Gästkonstnärsresidenset Ateljé Stundars i Solf, Korsholm letar som bäst efter fyra nya bildkonstnärer att bjuda in som arbetande gästkonstnärer till residenset år 2021. Ansökningstiden för en tremånadersvistelse år 2021 på residenset går ut 31 maj 2020.

Läs mera om residensets Open Call, endera på resartis.org eller på KulturÖsterbottens hemsida!

http://resartis.org/open-call/experience-atelje-stundars-in-2021/
http://www.kulturosterbotten.fi/ateljestundars