Fjorton föreningar fick projektbidrag från KulturÖsterbotten

Skaran av projektbidragsmottagare år 2020 utökades ytterligare, när kultursektionen på sitt möte 26 mars behandlade den tredje och sista sökandekategorin, det vill säga föreningar och stiftelser. Kultursektionen beslöt då att bevilja projektbidrag enligt följande (sökande – projektets namn – beviljat belopp):

 • Bothnia Rhythm Orchestra: Bothnia Rhythm Orchestra, 1000 euro
 • Scenkonstföreningen Spel rf/ Den Klingande Grodan: Grodan Klings Jollerjam, 1000 euro
 • Filmkollektivet Ekta rf: Kurs i postproduktionsteknik inom film, 1000 euro
 • Filmkollektivet Ekta rf: Levande litteratur, 1500 euro
 • Art in Malakta rf: Aktiviteter kopplade till nätverket North Cultitude 6263, 1000 euro
 • Regionala danscentret i Österbotten / Dans i Österbotten rf: Residensprojektet dans i skolan, 1500 euro
 • Svenska Österbottens Ungdomsförbund (SÖU) r.f.: ÅPSCEN 2, 500 euro
 • Project liv rf.: Vidareutveckling och expandering av pysselvagn till österbottniska sjukhus och långtidssjuka barn, 500 euro
 • Stundars rf: Filmdokumentation om traditionella vasstak, 500 euro
 • Art in Malakta rf: För Mural Rural, 1500 euro
 • Världsarvet i Kvarken rf: Människan och landhöjningen, 3000 euro
 • Stiftelsen Pro Artibus: En hållplats för konst, 500 euro
 • Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU: Teaterkalaset, 1000 euro
 • Unga Scenkompaniet rf: "Hurra, min kropp!", en daghems- och förskolepjäs om kropp, självbild, gränser och integritet, 1500 euro

Alla de som beviljats projektbidrag av KulturÖsterbotten år 2020 kommer inom kort att få information om hur de ska gå tillväga, om den pågående Corona-epidemin medför förändringar i genomförandet av projektet.