Klinkbåtstraditionen lyfts fram, kom med!

Vill du eller din förening vara med och lyfta fram klinkbåtstraditionerna i Österbotten? KulturÖsterbottens nyaste projekt handlar om allmogebåtar: båtbygge, användning och betydelse. Projektet kommer att kartlägga resurser, nätverka, dokumentera traditionellt båtbygge och utveckla aktiviteter.

Läs mera här: www.kulturosterbotten.fi/vara-projekt/ett-lyft-foer-klinkbatstraditionen