Trettiotre projektsatsningar fick understöd av KulturÖsterbotten

Trettiotre regionala utvecklingsprojekt inom kulturen får i år understöd av KulturÖsterbotten. Kultursektionen vid Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (SÖFUK) fattade beslut om saken på sitt möte 16 mars.

Kultursektionen beslöt att fördela årets projektbidrag till följande satsningar:

A. Offentliga organisationer och företag:

Kvarkenrådet – Europeisk gruppering för territoriellt samarbete:
Kvarkenfest 2022 – en folklig kulturfestival
3000 euro

ReThink NMS:
1808–09 – då det svenska riket klövs itu
1000 euro


B. Återkommande kulturevenemang och kulturprojekt:

Art in Malakta r.f.:
För att knyta österbottniska konstnärer och kulturaktörer till projektet Culture Connections 6263
1500 euro

Jakobstads Sinfonietta / RUSK Kammarmusik i Jakobstad:
RUSK Kammarmusik i Jakobstad 2021
3000 euro

Musikfestspelen Korsholm r.f.:
"Musikfestspelen Korsholm 28.7 – 5.8.2021. Tema: Sånger ur jorden, tillgänglighet och klimattänk
3000 euro

Vasa LittFest Vaasa 2021:
Vasa LittFest Vaasa 2021
2000 euro

DUNK – De Ungas Musikförbund i Svenskfinland r.f.:
Skolmusik 2021
3000 euro

DUNK – De Ungas Musikförbund i Svenskfinland r.f.:
Musik & Talang 2021
3000 euro

Musikcafé After Eight r.f.:
Summer ART 2021 / Natur och kultur
1500 euro

Unga Scenkompaniet r.f.:
"Om igen och igen och igen om mig", en storslagen scenisk gestaltning för barn i åldern 1–3 år
2000 euro

Project liv r.f.:
Pysselvagn på sjukhus i Österbotten
500 euro


C. Föreningar och stiftelser:

Art in Malakta r.f.:
Mural Rural
1500 euro

Danssportföreningen Rolling r.f.:
Dansa digitalt
500 euro

Österbottens hantverk r.f.:
Virtuell verklighet, ett utvecklingsprojekt
1000 euro

GLÖD – Österbottens berättarcentrum:
Nätverk för berättare i Österbotten
500 euro

Dialog – ett dramapedagogiskt resurscenter r.f.:
Jul i Österbotten anno 1899
2000 euro

Stundars r.f.:
Rastlekar i Österbotten
500 euro

Närpes Hembygdsförening:
Stella Polaris – Spioner i Österbotten
1500 euro

Folkmusiksällskapet r.f.:
Turné med folkmusikworkshops i lågstadieskolor i Österbotten
500 euro

Bland typer & tryck r.f.:
Vilka typer, ett seminarium om text och bokstäver
500 euro

Ung Företagsamhet r.f.:
Genom ungas ögon
1000 euro

Oravais historiska förening r.f.:
På väg mot nya äventyr
1500 euro

Dans i Österbotten rf / Regionala danscentret i Österbotten:
The New Normal
500 euro

Dans i Österbotten rf / Regionala danscentret i Österbotten:
The Next Steps
1000 euro

Svenska Österbottens Ungdomsförbund (SÖU) r.f.:
Österbottniska Podden
500 euro

Petsmo Ungdomsförening r.f.:
Petsmo vandringsled
2000 euro

Finlands Svenska Folkdansring r.f.:
Utlärning av finlandssvenska folkdanser på FDUV:s läger i Vörå och Karleby sommaren 2021
500 euro

Resurscentret Föregångarna r.f.:
Graffiti – färg, form, frihet och flow
500 euro

Filadelfiaförsamlingen i Närpes r.f.:
Finsk matkultur för invandrare
500 euro

Konstföreningen Marina r.f.:
Konst för alla
500 euro

Project liv r.f.:
Kartläggning över behovet att Project Liv goes senior
500 euro

Stiftelsen Juthbacka:
Topelius möter Sibelius
1000 euro

Stiftelsen Juthbacka:
Skogens melodi
1500 euro


Ansökningstiden för projektbidrag från KulturÖsterbotten gick ut 31 januari. Då hade 54 projektbidragsansökningar lämnats in. En av ansökningar återtogs sedermera. Totalt ansökte aktörerna om ett bidragsbelopp på inemot 174.000 euro.

KulturÖsterbotten har i år ett anslag på 47.000 euro för stöd av regionala kultursatsningar. Av det anslaget fördelade kultursektionen nu 43.500 euro.

Aktörerna ansökte om bidrag på mellan 500 och 10.000 euro. Det minsta projektet genomförs med en totalbudget på 700 euro, medan det största projektet har en budget på totalt ca 350.000 euro. Det var med andra ord stor bredd på de satsningar som aktörerna önskade få stöd för.

Ett projektbidrag från KulturÖsterbotten kan beviljas ett samfund, en organisation eller en förening för ett regionalt utvecklingsprojekt inom kulturen. Bidrag beviljas för utveckling, inte för reguljär verksamhet. De projekt som beviljas bidrag ska också vara överensstämmande med KulturÖsterbottens verksamhetsmål och ha en koppling till det regionala kulturprogrammet.

Närmare uppgifter:
kulturchef Åsa Blomstedt, KulturÖsterbotten
tfn 040 485 5273, e-post: asa.blomstedt(at)kulturosterbotten.fi