Residensåret 2023 på Ateljé Stundars nu bokat – tre unga konstnärer bjudits in!

Residensåret 2023 på gästkonstnärsresidenset Ateljé Stundars är nu bokat. De tre unga bildkonstnärer som residensets referensgrupp efter sitt möte förra veckan beslöt att bjuda in har nu alla officiellt tackat ja till inbjudan.

Ateljé Stundars gästas under år 2023 av följande konstnärer:

  • januari–april: Holikova, Lenka (Tjeckien / Mexiko)
  • maj–augusti: Hamester, Tanja (Tyskland)
  • september–december: Araujo, Margot (Frankrike)

Läs mera om konstnärerna – och bekanta dig med deras arbetsplaner (på engelska) – på vår hemsida: www.kulturosterbotten.fi/atelje-stundars.

Möjligheten till residensvistelse år 2023 på Ateljé Stundars lockade totalt 62 sökande. För år 2023 erbjöds tre residensperioder om fyra månader var. Alla tre residensperioder lockade ungefär lika många sökande.

Referensgruppen för Ateljé Stundars kom samman 16 juni och gjorde då sitt val. Gruppen bedömde dels sökandenas konstnärliga meriter, dels deras allmänna lämplighet.

***
Gästkonstnärsresidenset Ateljé Stundars drivs sedan år 1998 i nära samarbete mellan KulturÖsterbotten och Stundars museum. Gästkonstnärerna får arbeta och bo hyresfritt vid residenset i fyra månader. Under residensvistelsen får de ett mindre ekonomiskt bidrag för materialkostnader. Konstnärerna betalar själva sina resor till och från residenset. De står även för sitt uppehälle. Under residensvistelsen förutsätts konstnärerna jobba utåtriktat med konstfältet i regionen med bl.a. föreläsningar, verkstäder, Open Studio-evenemang, utställningar etc.