Mittnordiska kulturdagarna 2019, Jakobstad

Reaching Out – publikarbete i utveckling

Välkommen till Mittnordiska kulturdagarna 20–22 november 2019 i Jakobstad! Temat är Reaching Out – publikutveckling i utveckling. Programmet försiggår i huvudsak vid Campus Allegro på Köpmansgatan 10 i Jakobstad.

Mittnordiska kulturdagarna 2019 ordnas i ett brett samarbete mellan bl.a. KulturÖsterbotten, staden Jakobstad, Österbottens förbund, yrkeshögskolan Novia och kammarmusikfestivalen RUSK samt Mittnordenkommittén.

Konferencier på Mittnordiska kulturdagarna är Rickard Sjölund.

Preliminärt program:

ONSDAG 20 november

Kl. 11.00
Registrering

Kl. 12.00
Lunch

Kl. 13.10
Musik med artister från kammarmusikfestivalen RUSK
Välkomsthälsning: stadsdirektör Kristina Stenman och Mittnordenkommitténs ordförande Peter Boström

Kl. 13.30 
Keynote: Eight-graders as Art Testers: How to Engage Young People in Arts
projektchef Anu-Maarit Moilanen, projekt Konsttestarna (www.konsttestarna.fi)

Art Testers campaign is a national effort to provide young people with an opportunity to experience art, also art to which many would not otherwise have access. The campaign takes three age groups of eighth-graders into two tailored art visits in Finland. One visit takes place in the local region and the other one in the Helsinki area. Including the teachers, the project will reach almost 200,000 individuals and the overall costs are approx. 20 million Euros. Audience engagement plays an important role in art visits and eight-grades are given an opportunity to evaluate art with a web-based service.

Kl. 14.30 
Praktisk information till deltagarna

Kl. 14.45
Paus, uppträdanden av konststuderande

Kl. 15.15 
Guidad rundvandring i smågrupper i Campus Allegro

Kl. 16.00
Parallella presentationer (se innehåll längre ner på sidan!):
1A Litteratur
1B Arkiv, tvärkonstnärligt arbete
1C Teater (pågår till kl. 17.30)
1D Ungdomsverksamhet

Kl. 17.00
Paus

Kl. 18.00
Middagsbuffé med mingel på Campus Allegro

Kl. 19.00 – ca 21.15
RUSK: Inner Circle, om makt och ansvar – öppningskonsert i Schaumansalen (www.ruskfestival.fi/program/)

Program för den sena kvällen: 
Culture Club vid Musikcafé After Eight (Storgatan 6)
Culture Club vid Musikcafé After Eight har sedan starten blivit ett begrepp och fungerar som en naturlig mötesplats för musiker, konstutövare och publik. Vi presenterar ett spännande och mångsidigt kulturupplägg i caféformat som engagerar ett stort antal ungdomar i såväl planering som genomförande av kvällarna. Allt från konsertkvällar till film och workshops ryms med i programmet
(www.aftereight.fi).

 

Parallellpresentationer, onsdag kl. 16–17:

1A Litteratur

Kulturturism i utveckling – med litteraturen och läsarna som motor
projektledare Lars Holmberg och kulturutvecklare Karin Högström

Hur kan en plats slumrande industrihistoria bli en resurs för besöksnäringen? Med hjälp av fem författare skapas engagemang och samverkan mellan bygdens föreningar, företag och invånare.


Vad gör en bibliotekspedagog?
bibliotekspedagogerna Lena Sågfors och Lisa Ahlvik

Samarbete mellan skola och bibliotek har redan en lång tradition. Nu har två Fredrikabibliotek ytterligare velat förtydliga eller understryka detta samarbete genom att anställa bibliotekspedagoger.

Lisa Ahlvik och Lena Sågfors sysslar i huvudsak med läsfrämjande verksamhet för barn och unga på sina bibliotek. De berättar vad de gör och hur deras arbetsdagar kan se ut.


Biblioteken erbjuder kunderna möjlighet att vara aktiva inom ordkonst
forskare Hanna Kleemola

Beskrivning: (på kommande)

1B Arkiv, tvärkonstnärligt arbete

Publikutveckling och arkiv – hur tänker vi nu?
Mia Nilsson

Beskrivning: (på kommande)


Wava-institutet och multikonstföreställningen Hokselipokseli Poloff!
projektledare Fanny Sjölind och konstnärliga ledaren Ida-Maria Rak, Wava-institutet

Wava-institutet jobbar tvärkonstnärligt över språk- och åldersgränser. Vad innebar medskapande i denna produktion? Vi berättar om processen där institutet skapade och genomförde en multikonstföreställning där eleverna var delaktiga i alla delar av förverkligandet.

1C Teater (kl. 16.00–17.30)

Publiken i huvudrollen – ett publikorienterat utvecklingsarbete
teaterpedagog Nina Dahl-Tallgren, Wasa Teater

Wasa Teater har i flera år arbetat målmedvetet och strategiskt med att stärka den ömsesidiga kommunikationen mellan teatern och dess publik. Teatern strävar efter att hitta former för publikarbete, där kunden är nöjd, känner mervärde och där man uppfyller förväntningar och önskningar.


Do you see me? / Näetkö minut?
lektor Gabriele Alisch och studerande från Yrkeshögskolan Novia

Studerande vid yrkeshögskolan Novia framför en TIU-föreställning med temat unga vars föräldrar har mentala problem. Föreställningen är på finska och engelska men introduceras på förhand så att alla kan ta del av den.

Begränsat antal platser. Föreställningen pågår till kl. 17.30.

1D Ungdomsverksamhet

Besök på Musikcafé After Eight
Musikcafé After Eight är en tvåspråkig, ideell ungdoms- och kulturförening, som i över trettio år bjudit in till aktiviteter och evenemang som främjar kulturell mångfald, kreativitet, social samvaro och nytänkande. Miljön är drogfri och verksamheten präglas av öppenhet och engagemang som inbjuder till samverkan i olika former.

TORSDAG 21 november

Kl. 09.00 
Keynote: Changing times, changing audiences – changing ourselves?
Nina Refseth, administrativ direktör för museerna i Sör-Tröndelag (www.mist.no)

All cultural institutions have a tendency to turn to an audience we already know. But changing times bring changing audiences. How can we meet our new audicene, and what must we demand of ourselves in this meeting? Reflections on different apporaches from publishing, theatre, film, media and museums.

Kl. 10.00 
Paus

Kl. 10.30 
Presentation av RUSK-festivalen:
Konstnärliga ledarna Christoffer Sundqvist och Sebastian Fagerlund (www.ruskfestival.fi)

Kl. 11.00 
Introduktion till det finländska utbildningssystemet
Presentation av utbildningarna i Campus Allegro: 

Novia, Centria, YA och Wava-institutet

Kl. 11.30 
Lunch

Kl. 12.30 
Konstutbildningen vid Campus Allegro (White Box)

Kl. 13.00 
Parallella presentationer (se innehåll längre ner på sidan!):
2A Bildkonst
2B Dans
2C Föreningsverksamhet
2D Ungdomsverksamhet
2–3E Museer: Besök i Kuddnäs museum, Nykarleby (kl. 13.00–15.45)

Kl. 14.00 
Paus

Kl. 14.45 
Parallella presentationer (se innehåll längre ner på sidan!):
3A Musik, festival
3B Dans
3C Teater

Kl. 15.45 
Publikarbete med studerande från YH Novia

Kl. 16.30–ca 17.30 
Mittnordiska kulturprisen år 2019: 
Utdelning och presentationer av pristagarna

Kl. 19.00 
Festmiddag på Stadshotellet
Underhållning med studerande från Musikhuset

Program för den sena kvällen: 
Jazzkonsert på Black Sheep (Storgatan 20)

 

Parallellpresentationer, torsdag kl. 13–14:

2A Bildkonst

Artist in Residence på universitet med klasslärarutbildning
konstpedagog Johanna Kull, Stiftelsen Pro Artibus

Hösten 2019 öppnade Stiftelsen Pro Artibus ett nytt treårigt konstnärsresidens i samarbete med Åbo Akademis lärarutbildning i Vasa, Finland. Pro Artibus konstpedagog Johanna Kull har tillsammans med residenskonstnären, bildkonstnären och forskaren Lena Séraphin målsättningen att förse blivande finlandssvenska klasslärare med insikter i samtidskonstens olika uttryck och ämnesövergripande möjligheter. Vad är konstpedagogens roll och vem är publiken?


Konstnärlig världsarvskommunikation
publikarbetare Geir Byrkjeland, Världsarvsportens konstgalleri

Hur kommunicerar man det geologiska världsarvet Kvarkens skärgård med hjälp de redskap och tankesätt som bildkonsten ger oss? Geir Byrkjeland delar med sig av konkreta exempel både från sitt konstnärskap och från fältarbetet inom projektet Publikarbete i Världsarvsporten.

2B Dans

Museene danser Norge og Norden
kurator / projektledare Tone Honningsvåg Erlien, projektet Museene danser Norge och Norden, Norsk senter for folkemusikk og folkedans

Beskrivning: (på kommande)


Danskonstens kreativa möjligheter
danskonstnär Hanna Korhonen

Danskonstnär Hanna Korhonen engagerar tillsammans med Regionala danscentret i Österbottens verksamhetsledare Annika Sillander deltagarna med lyrik och rörelse. Genom praktiska övningar provar vi och diskuterar vi hur danskonsten erbjuder nya former för kreativitet och publikarbete. Nutidsdans presenteras som ett interaktivt forum, där små dansverk växer fram i interaktion med deltagarna.

Hanna Korhonens föreställningskoncept innefattar både skapande av text och rörelse samt användning av dikter som inspiration till rörelse. Språk: engelska (med möjlighet till svensk och finsk översättning)

2C Föreningsverksamhet

Kommunikation för föreningar – hur når man ut till sin målgrupp?
projektledare Pernilla Howard, yrkeshögskolan Centria & FoU-ledare Therese Sunngren-Granlund, yrkeshögskolan Novia

Hur skapas positiv kommunikation som drar människor till en viss förening? Kom med på en föreläsning där du får handfasta råd för tydlig och attraktiv kommunikation. Föreläsarna har i flera år arbetat med föreningsutveckling i svenska Österbotten och har gedigen erfarenhet och god insyn i föreningslivets möjligheter och utmaningar.

2D Ungdomsverksamhet

Besök på Musikcafé After Eight
Musikcafé After Eight är en tvåspråkig, ideell ungdoms- och kulturförening, som i över trettio år bjudit in till aktiviteter och evenemang som främjar kulturell mångfald, kreativitet, social samvaro och nytänkande. Miljön är drogfri och verksamheten präglas av öppenhet och engagemang som inbjuder till samverkan i olika former.

2–3E Museer (kl. 13.00–15.45)

Besök till Kuddnäs museum i Nykarleby (obs: kl. 13.00–15.45)
museiamanuens Laura Holm, Nykarleby stad

Museiamanuens Laura Holm vid Kuddnäs museum, Zacharias Topelius barndomshem i Nykarleby, berättar om restaurerings- och tillgänglighetsarbeten som gjort det möjligt för en bredare publik att besöka Kuddnäs, under alla årstider och även om man inte går med egna ben.


Parallellpresentationer, torsdag kl. 14.45–15.45:

3A Musik, festival

The Vrimmel Festival – Creating an Audience Where One Can Hear You Scream
Jan Inge Yri

Beskrivning: (på kommande)


Publikarbete inom musik för barn och unga, DUNK
verksamhetsledare Martin Enroth, DUNK – De Ungas Musikförbund i Svenskfinland r.f.

Beskrivning: (på kommande)

3B Dans

Dans och kreativitet i skolan (workshop)
verksamhetsledare Annika Sillander, Regionala danscentret i Österbotten

Under den praktiska verkstaden får deltagarna bekanta sig med kreativ rörelse, dansimprovisation och skapande verktyg. Verkstaden presenterar hur dansverksamhet är en del av skolornas kulturella läroplan i regionen och lyfter fram hur dans kan tillföra nya inlärningssätt, öka kreativiteten och det kroppsliga uttrycket och hjälpa med kommunikation och samspel i skolans vardag.

Verkstaden är lämplig för alla – ingen tidigare erfarenhet krävs.

3C Teater

Medvetna samarbeten idag ger nyfiken publik i morgon
strateg / samordnare Maria Grönfeldt Thörnberg, Barn & Unga Scenkonst Västernorrland och projektledare / producent Astrid Robillard, Musik Västernorrland / Nordiska Kammarorkestern

Scenkonst Västernorrland har utvecklat en modell, baserad på dialog och delaktighet, för att stärka relationen mellan kultur och skola och utveckla en ny generation kulturpublik. Vi kommer att presentera tre projekt, inom teater, dans och musik, där vårt samarbete med skolan resulterat i att vår kunskap om den unga publiken har ökat och att ungas delaktighet i kulturlivet har stärkts.


Arrangörslyftet i Västernorrland – en stödmodell som stimulerar och ökar kulturutbudet i regionen, främst på mindre spelplatser utanför tätorterna
verksamhetsutvecklare Stefan Åkerman, Riksteatern Västernorrland

Arrangörslyftet i Västernorrland finns till för den som redan är – eller vill bli – arrangör av kulturevenemang. Det är ett ekonomiskt stöd till dem som jobbar ideellt i en kommun, som en stimulans att våga satsa för att göra livet mer berikande och levande där de bor.

FREDAG 22 november

Kl. 09.30–12.00 
Workshop A: Praktiske erfaringer i arbeidet med publikumsutvikling
Nina Refseth, administrativ direktör för museerna i Sör-Tröndelag

Workshopen er basert på deltakernes egne erfaringer, med innledning fra Nina Refseth. Hvilke utfordringer har vi møtt i å tiltrekke oss nye publikumsgrupper? Hvordan kan vi samtidig sikre at vi får med oss vårt faste og trofaste publikum, som har besøkt oss i mange år og er viktige for vår lokale forankring?

eller:
Workshop B
Nina Dahl-Tallgren, teaterpedagog vid Wasa Teater

eller:
kl. 09.00–12.00 
Guidad rundtur i buss i Jakobstad med omnejd

 

Pris:

Deltagaravgift: 120 euro (inkl. program onsdag–fredag samt de i programmet inskrivna måltiderna).

Övernattning bokar och betalar deltagarna på egen hand. 

Anmälning:

Anmälning till Mittnordiska kulturdagarna 2019 öppnas upp via denna sida i augusti 2019.


Mittnordiska kulturdagarna – ett uppdrag av Mittnordenkommittén

Mittnordiska kulturdagarna arrangeras i samarbete med Mittnordiska kulturarbetsgruppen på uppdrag av Mittnordenkommittén.

Mittnordensamarbetet utgår ifrån ett öst-västligt perspektiv och vill stärka den nordiska gemenskapen. Det mittnordiska kultursamarbetet vill främja kultur som drivkraft för en positiv och hållbar samhällsutveckling, bl.a. genom att främja utbyte och samarbete inom konst- och kulturlivet och de kreativa näringarna.

Läs mera: www.mittnorden.org

Kungsgårdsvägen 46 A, 65380 VASA, FINLAND

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
+358 50 347 0522

Registerbeskrivningar

SÖFUK

KulturÖsterbotten är en del av
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

2018