Medeltid i samtid

Leader-projektet "Medeltid i samtid. Kunskapsöverföring om österbottningarna och deras äldre historia" har genomförts i de 14 tvåspråkiga österbottniska kommunerna under perioden april 2016–april 2018.

”Medeltid i samtid” har lyft fram Österbottens äldre historia, från 1300-talet till 1600-talets mitt, synliggjort den och arbetat med metoder för ökad kunskapsöverföring. Målsättningen har varit att öka medvetenheten om den äldre historien och hur den kan användas som resurs i dag. Projektet har beviljats stöd genom Aktion Österbotten och har genomförts med stöd från Svenska kulturfonden, Svensk-Österbottniska samfundet och Otto A. Malms donationsfond.

Projektet har avslutats, men arbetet med medeltidshistorien fortsätter inom ramen för projektet Vandring genom medeltidens Österbotten som inletts i maj 2018. Närmare info fås av projektplanerare Heidi Hummelstedt genom att gå vidare till kontaktuppgifter eller mejla föDen här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.! Se också Materialbanken, där hittas bl.a. en lärarhandledning, dokument- och bildmaterial.

Material om medeltiden

Inom projektet Medeltid i samtid har vi skapat några faktapaket som handlar om medeltiden i Österbotten. De finns här i pdf-format och hittas också i materialbanken.

Geocache kring medeltiden

Geocache är ett roligt sätt att upptäcka historien i landskapet! I samarbete med de aktiva geocacharna Valter och Johan Lax skapade KulturÖsterbotten en serie gömmor med utgångspunkt i Österbottens äldre historia. Tolv gömmor runtom i Österbotten, från Karleby till Sideby, väntar på att upptäckas. Cacheserien lanserades under hösten och vintern 2017-2018  på sajten geocaching.com, se länkarna nedan! Alla gömmor har anknytning till en sägen eller en historisk händelse. Många av berättelserna med kopplingar till medeltiden handlar om kapell, bönehus och tidiga kyrkobyggen. Alla berättelserna hittas i samband med cachebeskrivningarna. Om du är registrerad geocachare lönar det sig att leta efter serien Medeltid i samtid via geocaching.com. För närmare information om koordinaterna krävs nämligen att man är registrerad, all info syns inte via vår webbsida.

Länkar till medeltiden


KulturÖsterbottens logotyp med texten ger kulturen synlighet och möjlighet!

Kungsgårdsvägen 46 A, 65380 VASA, FINLAND

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
+358 50 347 0522

Tillgänglighetsutlåtande

SÖFUK logotyp

KulturÖsterbotten är en del av
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

2018