Medeltiden 3.0

Projekt Medeltiden 3.0. pågår under perioden november 2020–2022 och genomförs i de 14 tvåspråkiga österbottniska kommunerna. Projektet lyfter fram Österbottens äldre historia och strävar efter att synliggöra den med ny digital teknik. Medeltiden 3.0. omfattar internationellt samarbete med Medeltidsveckan på Gotland kring historieförmedling med hjälp av bland annat Augmented Reality (AR).

Inom projektet kommer att ordnas fortbildningar rörande Österbottens äldre historia, AR och kulturarv, riktade framför allt till föreningsaktiva, turistguider och pedagoger. Närmare information om dessa publiceras på webbsidan och på KulturÖsterbottens sociala plattformar under projekttidens gång.

Inom Medeltiden 3.0. skapas också webbpresentationer kring platser, ”kulturarvspunkter”, runt om i Svenska Österbotten. Webbpresentationerna skapas kring kulturmiljöer som har anknytning till den äldre historien i landskapet, exempelvis genom koppling till sägentraditionen. Platserna görs levande via QR-koder placerade i terrängen och planeras bli en del av det Byabingo för närturism som Aktion Österbotten lanserat. 

Projektet finansieras genom Aktion Österbotten och genomförs med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbruksutveckling, Svenska kulturfonden och Svenska folkskolans vänner.

Medeltiden 3.0. utgör en fortsättning på projekt Vandring genom Medeltidens Österbotten. Närmare info fås av projektplanerare Heidi Hummelstedt genom att gå vidare till kontaktuppgifter  eller mejla Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.!

Medeltiden 3.0 Logotyp

WEBINARIUM 18 MAJ!

Vill du veta mer om Österbottens och Östersjöns medeltidshistoria?

Tisdagen den 18 maj kl. 10–15 ordnade KulturÖsterbotten och Medeltidsveckan på Gotland ett webinarium för alla som vill fräscha upp sina kunskaper om den spännande medeltiden i Östersjön och Bottniska viken. Som föreläsare medverkade arkeolog Risto Nurmi, professor Nils Erik Villstrand, museipedagog Lars Kruthof och verksamhetsutvecklare Viktor Lindbäck. 

Webinariet har bandats och föredragen är nu tillgängliga via KulturÖsterbottens webb.

KulturÖsterbottens logotyp med texten ger kulturen synlighet och möjlighet!

Kungsgårdsvägen 46 A, 65380 VASA, FINLAND

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
+358 50 347 0522

Registerbeskrivningar
Tillgänglighetsutlåtande

SÖFUK logotyp

KulturÖsterbotten är en del av
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

2018