Välkommen till KulturÖsterbotten!

KulturÖsterbotten är en regional kulturenhet, som i sin verksamhet strävar efter att utveckla

  • en tydlig svenskösterbottnisk kulturidentitet
  • kreativa aktiviteter i samverkan på alla nivåer
  • ett fördjupat samarbete vad gäller kultur på alla nivåer.

Vision: KulturÖsterbotten ger kulturen synlighet och möjlighet.

Verksamheten vid KulturÖsterbotten leds av kulturnämnden med kulturchef Ann-Maj Björkell-Holm som föredragande. I planerings- och utvecklingsfrågor samarbetar KulturÖsterbotten bl.a. med kulturenheten vid Österbottens förbund, som har ett regionalt ansvar för den finskspråkiga kulturverksamheten i Österbotten.

Gilla KulturÖsterbotten på Facebook!

KulturÖsterbotten är en del av samkommunen Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur med fjorton medlemskommuner.

Österbottnisk kalender 2016: December

1800-talet: Från modellfarm till jordbruksskola

År 1846 låter tsar Nikolai I inrätta en agronomisk modellfarm vid Korsholms kungsgård. Gården, som i folkmun börjar kallas "modell-fermen", ska fungera som förebild för traktens bönder när det gäller odlingsmetoder och odlingsredskap. "Modell-fermen" ska också sprida "ädlare häst och boskaps racer", har man tänkt sig.

Särskilt långlivad blir "modell-fermen" inte. Redan år 1859 ger den nye kejsaren, tsar Aleksander II, order om att farmen ska omvandlas till en jordbruksskola.

Det första examenstillfället vid jordbruksskolan ordnas i juni 1860. Tillfället utlyses i dagstidningarna och är helt offentligt, med teoriprov och praktiska arbetsuppvisningar. Utbildningen vid den nya jordbruksskolan är dock inte helt optimal för österbottniska förhållanden. Den är nämligen tydligt inriktad på storbruk.

Läs mera om vår intressanta historia i Österbottnisk kalender 2016!