Välkommen till KulturÖsterbotten!

KulturÖsterbotten är en regional kulturenhet, som i sin verksamhet strävar efter att utveckla

  • en tydlig svenskösterbottnisk kulturidentitet
  • kreativa aktiviteter i samverkan på alla nivåer
  • ett fördjupat samarbete vad gäller kultur på alla nivåer.

Vision: KulturÖsterbotten ger kulturen synlighet och möjlighet.

Verksamheten vid KulturÖsterbotten leds av kulturnämnden med kulturchef Ann-Maj Björkell-Holm som föredragande. I planerings- och utvecklingsfrågor samarbetar KulturÖsterbotten bl.a. med kulturenheten vid Österbottens förbund, som har ett regionalt ansvar för den finskspråkiga kulturverksamheten i Österbotten.

Gilla KulturÖsterbotten på Facebook!

KulturÖsterbotten är en del av samkommunen Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur med fjorton medlemskommuner.

Österbottnisk kalender 2016: Maj

1500-talet: En kungsgård grundas på Korsholm

1500-talet är ett händelserikt århundrade på Korsholm. Korsholm börjar förlora sin militära betydelse, men i stället blir slottet en kungsgård. År 1556 låter kung Gustav Vasa upprätta en så kallad avelsgård på Korsholm.

År 1560–66 är Hans Ingesson fogde på Korsholm. Han bär nitiskt upp skatter men anklagas för ett stort antal förseelser, de flesta av dem ekonomiska.

Malmletning inleds vid kungsgården år 1561. Slottsfogden är övertygad om att det finns rikligt med kopparmalm på området, men trots stora satsningar tvingas man snart lägga ner projektet som resultatlöst.

Ingesson döms för sina brott och halshuggs på Mustasaari galgbacke år 1567. Fyra år senare besvärar sig emellertid ett antal bönder över domen och hävdar att kyrkoherde Brenner förrått fogden genom en falsk angivelse. 

Men hur var det egentligen? Var slottsfogden skyldig eller oskyldig?

Läs mera om den intressanta medeltidshistorian i Österbottnisk kalender 2016!

Har du bilder eller annat material från tiden kring år 1917 i din ägo? Dela med dig av din historia och bidra till vår kommande historiska kalender!