Välkommen till KulturÖsterbotten!

KulturÖsterbotten är en regional kulturenhet, som i sin verksamhet strävar efter att utveckla

  • en tydlig svenskösterbottnisk kulturidentitet
  • kreativa aktiviteter i samverkan på alla nivåer
  • ett fördjupat samarbete vad gäller kultur på alla nivåer.

Vision: KulturÖsterbotten ger kulturen synlighet och möjlighet.

Verksamheten vid KulturÖsterbotten leds av kulturnämnden med kulturchef Ann-Maj Björkell-Holm som föredragande. I planerings- och utvecklingsfrågor samarbetar KulturÖsterbotten bl.a. med kulturenheten vid Österbottens förbund, som har ett regionalt ansvar för den finskspråkiga kulturverksamheten i Österbotten.

Gilla KulturÖsterbotten på Facebook!

KulturÖsterbotten är en del av samkommunen Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur med fjorton medlemskommuner.

Österbottnisk kalender 2016: Juni

1500-talet: Kungsgård, avelsgård, kungsladugård...

Historien om Korsholms kungsgård går tillbaka till början av 1500-talet. Redan på 1540-talet inrättade man en ladugård på området för att trygga livsmedelsförsörjningen på Korsholms slott.

Under Stora ryska kriget år 1554–57 vistades kung Gustav Vasa ett helt år i Finland. Han gav då sina slottsfogdar order om att inrätta avelsgårdar och kungsladugårdar i landet, allt detta för att stärka ekonomin och försvaret.

År 1556 upprättades därför en avelsgård på Korsholm. Gården skulle producera livsmedel för den växande krigsmaktens behov och öka skatteintäkterna till kronan. Ordet "avel" betydde på den här tiden inte bara uppfödning av djur utan också tillverkning, produkt(er) och avkastning.

Avelsgården på Korsholm avvecklades år 1571. Jordbruket fortsatte i stället som en kungsladugård.

Så hur är det med alla dessa termer och benämningar – kungsgård, kungsladugård, avelsgård? Och vilken var Korsholms roll?

Läs mera om den intressanta medeltidshistorian i Österbottnisk kalender 2016!

Har du bilder eller annat material från tiden kring år 1917 i din ägo? Dela med dig av din historia och bidra till vår kommande historiska kalender!