Välkommen till KulturÖsterbotten!

KulturÖsterbotten är en regional kulturenhet, som i sin verksamhet strävar efter att utveckla

  • en tydlig svenskösterbottnisk kulturidentitet
  • kreativa aktiviteter i samverkan på alla nivåer
  • ett fördjupat samarbete vad gäller kultur på alla nivåer.

Vision: KulturÖsterbotten ger kulturen synlighet och möjlighet.

Verksamheten vid KulturÖsterbotten leds av kulturnämnden med kulturchef Ann-Maj Björkell-Holm som föredragande. I planerings- och utvecklingsfrågor samarbetar KulturÖsterbotten bl.a. med kulturenheten vid Österbottens förbund, som har ett regionalt ansvar för den finskspråkiga kulturverksamheten i Österbotten.

Gilla KulturÖsterbotten på Facebook!

KulturÖsterbotten är en del av samkommunen Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur med fjorton medlemskommuner.

Österbottnisk kalender 2016: September

1700-talet: Ofreder, stora och små

Stora nordiska kriget rasar mellan Sverige-Finland och Ryssland år 1700–21. Det svenska nederlaget vid Napo i Storkyro år 1714 blir inledningen till den period som senare har kommit att kallas Stora ofreden (1714–21). Vasa intas av ryska styrkor. Staden plundras efter noter och stadsborna flyr. Också residenset på Korsholm blir svårt skadat.

Efter 1741–43 års krig och Lilla ofreden byggs ett nytt residens uppe på Korsholms vallar. Byggkarlarna är dock soldater och inte proffsbyggare, och redan år 1773 är det nya residenset i så dåligt skick att man tvingas riva byggnaderna.

Vasa hovrätt grundas av 1776. Byggandet av hovrätten är vid sidan av fästningsarbetena på Sveaborg i södra Finland tidens största byggprojekt i landet. När Vasa hovrätt inleder sin verksamhet och personalen flyttar in i staden tillsammans med sina familjer, utvecklas Vasa till en verkligt kultur- och nöjesstad med bland annat teatrar och bibliotek, restauranger och badhus.

Bibliotek? Jo, det visste du väl? Det första allmänna lånebiblioteket i landet grundades av upplysta och framsynta män och kvinnor i Vasa år 1794. Besök gärna Finlands biblioteksmuseum i Vasa och lär dig mer om biblioteksväsendets historia!

Läs mera om den intressanta medeltidshistorian i Österbottnisk kalender 2016!