Välkommen till KulturÖsterbotten!

KulturÖsterbotten är en regional kulturenhet, som i sin verksamhet strävar efter att utveckla

  • en tydlig svenskösterbottnisk kulturidentitet
  • kreativa aktiviteter i samverkan på alla nivåer
  • ett fördjupat samarbete vad gäller kultur på alla nivåer.

Vision: KulturÖsterbotten ger kulturen synlighet och möjlighet.

Verksamheten vid KulturÖsterbotten leds av kulturnämnden med kulturchef Ann-Maj Björkell-Holm som föredragande. I planerings- och utvecklingsfrågor samarbetar KulturÖsterbotten bl.a. med kulturenheten vid Österbottens förbund, som har ett regionalt ansvar för den finskspråkiga kulturverksamheten i Österbotten.

Gilla KulturÖsterbotten på Facebook!

KulturÖsterbotten är en del av samkommunen Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur med fjorton medlemskommuner.

Österbottnisk kalender 2016: Augusti

1600-talet: Grevarnas tid på Korsholm

Visste du att det finns en grevlig ätt vid namn Oxenstierna af Korsholm och Wasa?

Namnet Oxenstierna dyker upp i Mustasaari och Vasa historia år 1632, då Gabriel Bengtsson Oxenstierna får Mustasaari socken som så kallat löningslän. Oxenstierna kunde redan då stoltserna med en rad imponerande titlar – bland annat ståthållare, guvernär och riksskattemästare – och år 1651 kan han även lägga till en grevetitel i förteckningen över fina titlar. Den förste greven Oxenstierna af Korsholm och Wasa besöker sitt grevskap endast en gång (det sker sommaren 1851), men hans son uppehöll sig "ej sällan på Korsholm".

Den förste greven har ibland karaktäriserats närmast som en girigbuk som mest var intresserad av att göra sig pengar på sitt grevskap. Bilden är inte helt rättvis, för även om Oxenstierna definitivt var intresserad av inkomstsidan, var han samtidigt en av de länsherrar som visade störst intresse för att utveckla sin förläning i Finland. Han höll sig uppdaterad om administration, rättsväsende och ekonomi. Han engagerade sig också i tillbygget av kyrkan och byggandet av ett nytt skolhus. Vid grevskapets hospital försörjde han fyra patienter på årsbasis. Inom industrin var han särskilt aktiv kring salpeterbruket i Voitby. Lantbrukets utveckling främjade han genom att låta importera renradig boskap och plantera nya växter.

Det hann bli en tredje greve på Korsholm innan grevskapet i samband med den så kallade reduktionen drogs in år 1674. Sedan dess har inga grevar skymtats på Korsholm. Men den grevliga ätten Oxenstierna af Korsholm och Wasa, den lever kvar än i dag.

Läs mera om den intressanta medeltidshistorian i Österbottnisk kalender 2016!