Nytt regionalt kulturprogram färdigställs i vår

Beredningen av ett nytt regionalt kulturprogram för Österbotten är nu inne på slutrakan. Efter en omfattande remissrunda i regionen ska programmet snart föreläggas kultursektionen vid Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (SÖFUK) och kulturnämnden vid Österbottens förbund. Programförslaget går sedan vidare för slutgiltigt godkännande både till samkommunstyrelsen vid SÖFUK och till landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund.

Arbetet med det nya regionala kulturprogrammet inleddes i höstas. KulturÖsterbotten och Österbottens förbund ordnade då fyra verkstäder, där aktörer på kulturfältet lyfte fram idéer, tankar och utvecklingsbehov. Materialet sammanställdes sedan i ett programutkast, som varit på remiss dels hos kommunerna, dels hos alla dem som deltog i någon av höstens verkstäder. Den omfattande remissrundan ger programarbetet en starkare förankring på fältet, eftersom aktörerna kunde ge återkoppling på programförslaget och också ta in delar av programmet i sina egna planer och strategier.

Tanken är att det regionala kulturprogrammet för Österbotten ska utgöra ett stöd t.ex. vid bidragsansökningar. Programmet ska också ge en bekräftelse på att den kulturverksamhet man planerar är i linje med ett mera övergripande program på landskapsnivå. Detta var även förhoppningen hos flera av verkstadsdeltagarna – att kulturprogrammet ska kunna användas som stöd i din egna verksamheten.

Förslaget till regionalt kulturprogram för Österbotten tas upp till behandling i kultursektionen i april. Därefter går programförslaget vidare för behandling och godkännande hos samkommunstyrelsen. Motsvarande behandlingsprocess genomförs vid Österbottens förbund.

Det regionala kulturprogrammet uttrycker landskapets gemensamma vilja för och syn på hur kulturen ska utvecklas. Kulturprogrammet för Österbotten sammanställs gemensamt av Österbottens förbund och KulturÖsterbotten.

  • Träffar: 84
KulturÖsterbottens logotyp med texten ger kulturen synlighet och möjlighet!

Kungsgårdsvägen 46 A, 65380 VASA, FINLAND

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
+358 50 347 0522

Registerbeskrivningar
Tillgänglighetsutlåtande

SÖFUK logotyp

KulturÖsterbotten är en del av
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

2018