Aktuellt

Diskussionsmöte om tidig konstundervisning

Välkommen med på en diskussion kring behov av svenskspråkig fortbildning för tidig konstundervisning och hur vi kan samverka för att åtgärda behoven! Diskussionen omfattar alla konstarter, men vi kommer särskilt att lyfta fram fortbildning för musiklekskolelärare.

Den 3.4 kl. 10-11.30 träffas vi över Teams för att diskutera. 

Just nu pågår intensiv verksamhet för att förnya strukturer för grundläggande konstundervisning, bland annat inom de många SKAPA-finansierade projekten. I olika sammanhang har en stor brist på personal inom tidig konstundervisning, exemplifierad av brist på musiklekskolelärare, påtalats.

I Österbotten finns stora behov av fortbildning, framför allt med inriktning musikdidaktik. Intresse för en fortbildning inom tidig konstundervisning tycks finnas också inom andra regioner. Vi inbjuder därför till en öppen diskussion om vilka reella behov som finns inom området och för att undersöka om vi kan hitta vägar framåt tillsammans för att åtgärda behoven. Hur kan framtida fortbildning arrangeras för att gynna så många som möjligt, och hur kan den finansieras? 

Mötet är öppet för alla intresserade

Konstundervisningsmorgon 

I mötesserien Konstundervisningsmorgon fördjupar vi oss i aktuella teman och frågeställningar inom konstundervisning för barn och unga tillsammans med en sakkunnig gäst. 

Den 18 april gästas Konstundervisningsmorgonen med temat Kulturläroplaner och konstundervisning av Annina Ylikoski, koordinator på Österbottens barnkulturnätverk BARK. Vi behandlar frågeställningar om hur vi kan utöka samarbete mellan kulturläroplaner och konstundervisning samt hur kulturläroplanerna kan förebygga kultur- och konstundervisningens tillgänglighet och jämlikhet. 

Den 16 maj gästas Konstundervisningsmorgonen av Hanna Koskimies från Undervisnings- och kulturministeriet. Under morgonen får vi höra hur reformen av lagstiftningen om grundläggande konstundervisning kommit igång samt hur processen framskrider. Under morgonen kommer det att finnas rum för att fråga frågor av Hanna Koskimies. Morgonen är tvåspråkig (finska och svenska). Vill du ställa frågor om reformen av lagstiftningen? Mejla den till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast måndag 6 maj. Frågorna kan vara på finska eller svenska.

Konstundervisningsmorgnarna anordnas den 18 april och 16 maj på torsdagar klockan 8.30 - 9.30 via Teams. Deltagande i Konstundervisningsmorgonen är gratis och öppet för alla intresserade. Alla möten i serien har samma deltagarlänk och ingen anmälning behövs. 

Morgonkaffe med Kulturum!

Alla med intresse för grundläggande konstundervisning på svenska är varmt välkomna på digitalt morgonkaffe! Diskussionen är fri och kaffedrickande valfritt!

Morgonkaffe med Kulturum arrangeras en gång i månaden, 14.2, 13.3, 10.4, 8.5 och 5.6 kl. 8.30-9.30 via Teams. Mera info hittar du på våra hemsidor och på sociala medier.

Alla morgonkaffe-träffar har samma deltagarlänk och inga anmälningar behövs. Hoppas du kommer och dricker morgonkaffe med oss!

Om projekt Kulturum

Syfte: 

Skapa ett forum för diskussionutveckling av och erfarenhetsutbyte inom konstundervisningen på svenska i Finland. KulturÖsterbottens andel i projektet fokuserar på situationen i Österbotten.

Bakgrund:

Det behövs extra insatser, ett nytänk och tvärsektionellt samarbete för att öka tillgänligheten, utbudet och etablera nya verksamhetsformer för konstundervisningen för barn och unga i hela Svenskfinland.

Målsättningar:

  • Öka tvärsektionellt och tvärkonstnärligt samarbete lokalt och regionalt bland olika aktörer
  • Öka synligheten för konstundervisningens betydelse och värde i samhället
  • Stöda kommunerna och upprätthållarna till ett ökat utbud och tillgång till konstundervisning 
  • Skapa rum för erfarenhetsutbyte, och kompetenshöjning inom konstundervisningen

Organisation:

Projektet ägs av Sydkustens landskapsförbund i samarbete med KulturÖsterbotten. Projektet finansieras inom Svenska kulturfondens SKAPA-satsning.

Projektperiod: 2023-2025

Verksamhet, fokus Österbotten

  • Tema- och nätverksträffar lokalt och regionalt för olika målgrupper (rektorer, kommunala tjänstepersoner, lärare,​ administrativ personal, familjer, och SKAPA-projekt)
  • Kartlägga vad det finns för behov av informationskanaler i samråd med fältet​
  • Finlandssvenska konferenser i form av två större fysiska utbildningsdagar för en bredare målgrupp
  • Intressebevakning för konstfostran och GRK-fältet 
  • Kollegialt stöd inom konstundervisning genom möten och distansträffar

SKAPA-projekt med verksamhet i Österbotten

KulturÖsterbottens logotyp med texten ger kulturen synlighet och möjlighet!

Kungsgårdsvägen 46 A, 65380 VASA, FINLAND

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
+358 50 347 0522

Tillgänglighetsutlåtande

SÖFUK logotyp

KulturÖsterbotten är en del av
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

2018