Aktuellt

Konstundervisningsmorgon 

I mötesserien Konstundervisningsmorgon fördjupar vi oss i aktuella teman och frågeställningar inom konstundervisning för barn och unga tillsammans med en sakkunnig gäst.  

Vårens serie av träffar är nu slut, och vi planerar fortsättning under hösten, med 22 augusti som preliminärt första datum. I september arrangeras inte Konstundervisningsmorgon, utan vi erbjuder i stället en fysisk träff på temat uppsökande ungdomsverksamhet som en del av programmet för Konstundervisningsdagarna. 

Konstundervisningsmorgnarna anordnas på torsdagar klockan 8.30 - 9.30 via Teams. Deltagande i Konstundervisningsmorgonen är gratis och öppet för alla intresserade. Alla möten i serien har samma deltagarlänk och ingen anmälning behövs. 

Morgonkaffe med Kulturum!

Alla med intresse för grundläggande konstundervisning på svenska är varmt välkomna på digitalt morgonkaffe! Diskussionen är fri och kaffedrickande valfritt!

Morgonkaffe med Kulturum arrangeras vanligtvis andra onsdagen i månaden. Höstens datum är 14.8, 11.9, (obs, tisdag) 8.10, 13.11 och 11.12 via Teams. Mera info hittar du på våra hemsidor och på sociala medier.

Höstens morgonkaffe-träffar har alla samma deltagarlänk och inga anmälningar behövs. Hoppas du kommer och dricker morgonkaffe med oss!

Konstundervisningsdagarna i Jakobstad 19-20.9

Konstundervisningsdagarna är en mötesplats, fest och konferens för konstundervisningsfältet med föreläsningar, workshops, konstuppträdanden, diskussioner och samvaro. År 2024 möts vi i Jakobstad den 19-20.9.

Konst och kultur är för alla. Att delta i konst och kultur är en grundläggande rättighet. Under Konstundervisningsdagarna år 2024 lägger vi fokus på alla barns och ungas rätt till konst och kultur, och till konstnärligt utövande.

Under Konstundervisningsdagarna föreläser Sophia Alexandersson, verksamhetsledare och konstnärlig ledare på ShareMusic & Performing Arts, om hur kreativt samskapande kan skapa inkluderande lärmiljöer. Vi får också höra universitetsforskare Tuulikki Laes berätta om vägarna till en hållbar musik- och konstundervisning, och professor emeritus Gunnar Bjursell föreläsa om hur kulturellt engagemang påverkar hjärna, hälsa och välmående. Dagarna bjuder även in till kreativa workshops i social cirkus, scenkonst, mediekonst, ordkonst och dans, folkmusik, sång och musiklek. Vi får också ta del av scensamtal, samvaro och fantastiska musik- och konstuppträdanden.

Konstundervisningsdagarnas mål är att inspirera till samverkan och nytänkande kring konstundervisning samt möjliggöra kollegialt stöd och nätverksbyggande inom fältet. De riktar sig till alla som jobbar inom konstundervisning: konstpedagoger, ämneslärare, småbarnspedagoger, klasslärare, rektorer, kulturarbetare, konstnärer, projektarbetare, studerande och forskare. Alla är välkomna att delta.

Närmare information om program och anmälningar hittar du på Sydkustens hemsida: Konstundervisningsdagarna - Sydkustens Landskapsförbund. Konstundervisningsdagarna arrangeras av projekt Kulturum.

Om projekt Kulturum

Syfte: 

Skapa ett forum för diskussionutveckling av och erfarenhetsutbyte inom konstundervisningen på svenska i Finland. KulturÖsterbottens andel i projektet fokuserar på situationen i Österbotten.

Bakgrund:

Det behövs extra insatser, ett nytänk och tvärsektionellt samarbete för att öka tillgänligheten, utbudet och etablera nya verksamhetsformer för konstundervisningen för barn och unga i hela Svenskfinland.

Målsättningar:

  • Öka tvärsektionellt och tvärkonstnärligt samarbete lokalt och regionalt bland olika aktörer
  • Öka synligheten för konstundervisningens betydelse och värde i samhället
  • Stöda kommunerna och upprätthållarna till ett ökat utbud och tillgång till konstundervisning 
  • Skapa rum för erfarenhetsutbyte, och kompetenshöjning inom konstundervisningen

Organisation:

Projektet ägs av Sydkustens landskapsförbund i samarbete med KulturÖsterbotten. Projektet finansieras inom Svenska kulturfondens SKAPA-satsning.

Projektperiod: 2023-2025

Verksamhet, fokus Österbotten

  • Tema- och nätverksträffar lokalt och regionalt för olika målgrupper
  • Kartlägga behov av informationskanaler i samråd med fältet​
  • Finlandssvenska konferenser i form av två större fysiska utbildningsdagar för en bredare målgrupp
  • Intressebevakning för konstfostran och GRK-fältet 
  • Kollegialt stöd inom konstundervisning genom möten och distansträffar

SKAPA-projekt med verksamhet i Österbotten

KulturÖsterbottens logotyp med texten ger kulturen synlighet och möjlighet!

Kungsgårdsvägen 46 A, 65380 VASA, FINLAND

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
+358 50 347 0522

Tillgänglighetsutlåtande

SÖFUK logotyp

KulturÖsterbotten är en del av
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

2018