Självklar 

resurs 

för kulturen

KulturÖsterbotten vill vara den självklara resursen för ett dynamiskt kulturliv i Österbotten.

Vi sammanför, stöder och synliggör kulturen – på svenska i hela Österbotten. Det gör vi på många olika sätt, bland annat så här:

Projektbidrag

KulturÖsterbotten understöder kulturprojekt i regionen. Föreningar och organisationer kan t.ex. söka bidrag hos oss för kulturella utvecklingsprojekt.

Kulturprogram

Kulturprogram Österbotten är utvecklingsprogrammet för kulturen i Österbotten med riktlinjer för vårt arbete under de närmaste åren. Programmet har utarbetats tillsammans med Österbottens förbund.

Samarbete

KulturÖsterbotten bedriver ett nära samarbete med kultursektorn i de österbottniska kommunerna och samarbetar också med andra aktörer, både nationellt och internationellt.

Luckan

Luckan i Karleby och Luckan i Sydösterbotten är finlandssvenska informationscenter i Österbotten. Här kan du bl.a. köpa biljetter till kulturevenemang, böcker på svenska och svensk musik. Bägge Luckan-enheter i Österbotten drivs av KulturÖsterbotten.

Ateljé Stundars

Ateljé Stundars är namnet på vårt gästkonstnärsresidens i Solf, Korsholm. Där jobbar och arbetar varje år tre konstnärer eller konstnärspar från världen över. De flesta öppnar upp ateljén för allmänheten och ordnar t.ex. Artists Talks, utställningar och annat.

Brösttoner

Litteraturen i Österbotten lyfter vi fram via projekthelheten Brösttoner, som i sin tur består av många olika satsningar. Inom Brösttoner jobbar vi brett med bl.a. läs- och skrivfrämjande, ordkonst och berättarkonst, möten mellan författare och läsare...

Evenemang för alla!

Det händer i Österbotten heter vår evenemangskalender på webben. Vi driver den tillsammans med Österbottens förbund samt Vasa stad, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK och Vasaregionens Turism Ab / Visit Vaasa. Spana in vad som är på gång i regionen! 

Våra egna projekt

Den österbottniska medeltiden, digital delaktighet, immateriellt kulturarv, österbottnisk skärgårds- och sjöfartshistoria... Detta är teman för några av de projekt som KulturÖsterbotten driver i egen regi.

Svenska veckan

Svenska veckan, Svenskfinlands största kulturevenemang, firas på tre orter i Österbotten: Karleby, Sydösterbotten och Vasa & Korsholm. Programplaneringen samordnas av KulturÖsterbotten och de två Luckan-enheterna.

KulturÖsterbotten – regional intressebevakning sedan 1939

KulturÖsterbotten är en regional kulturenhet inom samkommunen Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (SÖFUK). SÖFUK ordnar yrkesutbildning på andra stadiet på svenska i Österbotten (Yrkesakademin i Österbotten), är huvudman för Wasa Teater och stöder också den svenskspråkiga kulturverksamheten i regionen. Samkommunen har fjorton medlemskommuner.

KulturÖsterbotten arbetar bland annat för att stöda den svenskspråkiga befolkningens kulturella identitet, fördjupa samarbetet inom kultursektorn och främja förutsättningarna för kreativ verksamhet i Österbotten.

KulturÖsterbotten leds av kultursektionen vid SÖFUK. Nära samarbete bedrivs med den finskspråkiga kulturnämnden vid Österbottens förbund – Pohjanmaan liitto.

Bakgrund:

Den 6 april 1939 grundades föreningen Svenska Österbottens Kulturförbund. Det konstituerande mötet hölls på hotell Ernst i Vasa. Det var ett historiskt stormöte med tjugosex svenskösterbottniska sammanslutningar representerade. Föreningens främsta uppgift var till en början att förvalta en svenskösterbottnisk kulturfond.

I den anmälan som i maj 1939 gjordes till föreningsregistret anges följande under punkten ”Föreningens ändamål och arten av dess verksamhet”: Att i svenska Österbotten befordra praktisk yrkesutbildning, underlätta jordanskaffning, befrämja folkbildning samt befordra vetenskap, litteratur och konst samt i övrigt tillvarataga den svenskspråkiga befolkningens kulturella, ekonomiska och sociala intressen. Förbundets syftemål förverkligas genom anordnande av föreläsningar och kurser, spridandet av litteratur samt utgivande av ekonomiskt understöd åt organisationer, skolor och enskilda personer.

Kulturförbundets verksamhet låg nere under krigen. År 1947 framkastades idén om att ombilda kulturförbundet till ett landskapsförbund. Det skedde år 1950, när kulturförbundets stadgar ändrades. Då fick förbundet namnet Svenska Österbottens Landskapsförbund. Även kommuner kunde nu gå med.

Kultur och bildning går som en röd tråd genom kulturförbundets och senare landskapsförbundets verksamhet under åren och årtiondena. Förbundet kämpade bland annat för en starkare högre utbildning i regionen och för ett större samarbete över Kvarken. Det ordnades Bottniska dagar, landskapsfester, Korsholmsspel... Förbundet gav ut böcker och omfattande publikationsserier, bland annat Svenska Österbotten historia i fem delar.

Kulturområdet inom landskapsförbundet fick år 2001 heta KulturÖsterbotten. Svenska Österbottens Landskapsförbund hade redan i medlet av nittiotalet omvandlats till en samkommun vid namn Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (SÖFUK).

Kulturverksamheten har under åren letts av Kurt Gullberg (–2001), Vivan Lygdbäck (2001–2015), Ann-Maj Björkell-Holm (2015–2020) och Åsa Blomstedt (2020–).

KulturÖsterbottens logotyp med texten ger kulturen synlighet och möjlighet!

Kungsgårdsvägen 46 A, 65380 VASA, FINLAND

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
+358 50 347 0522

Tillgänglighetsutlåtande

SÖFUK logotyp

KulturÖsterbotten är en del av
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

2018