Gästkonstnärsresidenset Ateljé Stundars

Res artis

Ateljé Stundars, som finns vid Stundars museum i Solf, Korsholm, är ett internationellt gästkonstnärsresidens, grundat år 1998. Residenset hör till det globala Res Artis-nätverket och finländska FAIRE – stiftelsen för finländska konstnärsresidens.

Gästkonstnärerna får arbeta och bo hyresfritt vid residenset i några månader. Under residensvistelsen får de ett mindre ekonomiskt bidrag, som ska täcka materialkostnader. Konstnärerna betalar själva sina resor till och från residenset. De står även för sitt uppehälle. 

Gästkonstnärerna förväntas under sin tid på residenset knyta nätverk med konstlivet i regionen och arbeta utåtriktat med bl.a. föreläsningar, kurser, Open Studio-evenemang o.dyl. Samtidigt arbetar gästkonstnärerna ofta med egna projekt. 

Vill du veta mera om residenset? Är du själv konstnär och intresserad av att ansöka om residensvistelse hos oss? Besök den engelskspråkiga sidan för närmare information!

Gästkonstnärer på residenset år 2024

  • januari–april: Tianyu CHEN (Kina / Nederländerna)
  • maj–augusti: Takatoku NISHI & Yumeo NAKAYAMA (Japan)
  • september–december: Xiayi SU (Kina / Storbritannien)


Gästkonstnärerna på Ateljé Stundars bjuds in en gång om året på basis av ansökningar. Konstnärerna väljs ut av en sakkunniggrupp , som består av

  • konstpedagogen Johanna Halme (Pro Artibus), Vasa
  • bildkonstläraren Robert Back (YH Novia), Jakobstad
  • konstnären Jimmy Pulli, Vasa
  • verksamhetsledare Gunilla Sand (Stundars museum), Korsholm
  • museisakkunnig Peter Båsk, Korsholm
  • kulturchef Åsa Blomstedt (KulturÖsterbotten).

Sekreterare i gruppen: informationssekreterare Carola Harmaakivi.


Tidigare gästkonstnärer

2023
Lenka Holikova (Tjeckien / Mexiko)
Tanja Hamester (Tyskland)
Margot Araujo (Frankrike)

2022
Matilda Enegren (Finland)
Damla Tamer (Turkiet / Kanada)
Kirsimaria Törönen (Finland)

2021
Anisia Affek (Israel / Tyskland / Ukraina)
Ursula Sepponen (Finland / Sverige)
Diana Baumbach (USA)

2020
Jolene Mok (Hong Kong / Storbritannien)
Susanne Schär & Peter Spillman (Schweitz)
Andrea Coyotzi Borja (Mexiko / Finland)

2019
Allison Roberts (USA)
Atefeh Majidi-Nezhad (Iran)
Jan Lütjohann (Tyskland)
Amanda Hellryd (Sverige)

2018
Hiram Wong (Australien / Hong Kong)
Minh Duc Pham (Vietnam / Tyskland)
Katrin Hotz & Jérôme Lanon (Schweitz / Frankrike)
Susana Wessling (Portugal, Storbritannien)

2017
Hazel Barstow (Storbritannien / Norge)
Jo Ann Kronquist (Kanada)
Juliana Irene Smith (USA / Sydafrika)
Behrad Hassanati (Iran)

2016
Shahrzad Malekian (Iran)
Cecilia Hultman (Sverige)
Barbara Tong (Hong Kong / Storbritannien)
Nicola Williams (Storbritannien)
Francesco Dipierro (Italien)

2015
Jane Hughes (Irland)
Gloria Luca & Tudor Patrascu (Rumänien)
Anna Roberta Vattes (Tyskland)

2014
Anthea Bush (Storbritannien, Nederländerna)
Bas Ketelaars (Nederländerna)
Mariann Oppliger & Res Thierstein (Schweiz)
Johanna Kintner & Nora Mertes (Tyskland)
Heong uk Choi (Korea)

2013
Peter Luha & Lucia Cernekova (Tjeckien)
Soo Sunny Park (Kores, USA)
Christa Joo Hyun D'Angelo (Korea, USA, Tyskland)
Jochen Schneider (Tyskland)

2012
Rosalie Schweiker (Tyskland / Storbritannien)
Hanna Saks (Storbritannien)
Antje Pehle (Tyskland)
Sonja Hinrichsen (Tyskland / USA)

2011
Lisbeth Grägg (Sverige)
Anneli Holmstrom (Skottland)
Melania-Elisabeta Hangan (Rumänien)
Bas Ketelaars (Nederländerna)
Anneli Holmstrom (Skottland)

2010
Andreanne Fournier (Kanada) 
Sophie Dvorák (Österrike / Argentina)
Seungchee Kang (Korea)
Mathieu Leger (Kanada) 

2009 
Michal Moskop (Tyskland / Israel)
Pamela Schilderman (Holland / England)
James Kuehnle (USA)
Morgan Craig (USA) 
Kyösti Linna (Finland)

2008
Eva Spikbacka (Sverige / Finland)
Hideki Kanno (Japan)
Maja Rohwetter (Tyskland)
Karin Kamijo (Japan)

2007
Britt Kootstra (Holland / Saudi-Arabien)
Hanni Stolker (Holland)
Takashi Mitsui (Tyskland / Japan)
Eva Spikbacka (Sverige / Finland)

2006
Yoko Iida (USA / Japan)
Maria Petschatnikov (Tyskland / Ryssland)
Natalia Petschatnikov (Tyskland / Ryssland)
Markus Shimizu (Tyskland / Japan)
Dragos Alexandrescu (Rumänien)
Carla Cruz (Portugal)

2005
Samuel Nigro (USA)
Takehiro Mizumoto (Japan)
Sofia Bilius (Finland / Sverige)    
Marina Kronqvist (Finland)
Karin Laaja (Sverige / Finland)  
Britt-Lis Lindqvist (Sverige) 
Catherine Davies (Wales)
Helen Malia (Wales)  
Jeroen van de Ven (Holland)

2004
Sven Eggers (Tyskland)
Bente Lise Jakobsen (Norge)
Marianne Høyland (Norge)
Ronan Caulfield (England)
Sally Timmons (Irland)
Christer Carlstedt (Sverige)
Sigita Blaziunaite (Litauen)
Samuel Nigro (USA)

2003
Bojana Romic (Jugoslavien)
Annukka Laine (Finland)
Tatsuo Hoshika (Finland / Japan)
Sari Carel (USA / Israel)
Ingela Sand (Sverige)
Sven Eggers (Tyskland)

2002
Janika Herlevi (Finland)
Anna Rossow (Finland) 
Tomas Kulistak (Tjeckien)
Annukka Laine (Finland)
Tatsuo Hoshika (Finland / Japan)
Haruka Furusaka (Japan)
Eva Kobylarczyk (Polen)

2001
Asta Rakauskaite (Litauen)
Renate Wincken (Holland)
Carme Bosch (Spanien)
Dolores Bosch (Spanien)
Teresa Nogues (Spanien)
Janika Herlevi (Finland)

2000
Maxine Adcock (England)
Merja Ylitalo (Finland)
Panu Thusberg (Finland)
Hanne Ivars (Finland)
Mary Stechschulte (USA)
Asta Rakauskaite (Litauen)

1999
Maxine Adcock (England)

1998 
Ulrike Kuschel (Tyskland)

Residens i Österbotten & närområdet

Gästkonstnärsresidensen i Österbotten och närområdet samarbetar bl.a. för ett bredare konstnärsutbyte:

Tjugo år av residensverksamhet på Ateljé Stundars – historik (2018)

(Texten skriven med anledning av residensets tjugoårsjubileum år 2018)
Tjugo år, hundraen konstnärer (eller konstnärspar) och tjugosex länder. Så kunde man sammanfatta verksamheten hittills på gästkonstnärsresidenset Ateljé Stundars i Solf, Korsholm.

Konstresidenset vid Stundars museiby i Solf, Korsholm grundades år 1998. I spetsen för projektet gick bl.a. Kurt Gullberg, kulturchef vid Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, och Peter Båsk, som då var verksamhetsledare vid Stundars museum. En stark drivande kraft var också konstnären Ulrika Ferm, numera professor vid Bildkonstakademin i Helsingfors. Tillsammans såg de en möjlighet dels att bredda verksamheten vid Stundars museum och införa helt nya element i den annars till övervägande del museala verksamheten, dels att ge bildkonsten och bildkonstnärerna i regionen en vitaminspruta i form av ung, stark skaparkraft från världen över.

Den första gästkonstnären på Ateljé Stundars var Ulrike Kuschel från Tyskland. Hon arbetade vid residenset samma år som det grundades, år 1998. Följande år tog residenset emot Maxine Adcock från Storbritannien.

Sedan kom verksamheten igång på allvar. Efter millennieskiftet har residenset varje år haft besök av fyra–nio gästkonstnärer från världens alla hörn. Alla världsdelar finns representerade. Tyskland och Finland är de länder som dominerar i förteckningen över gästkonstnärernas hemländer. Också Storbritannien, USA och Sverige är starkt representerade. De mest långväga gästkonstnärerna har hittat till den österbottniska slätten från Hong Kong, Japan, Korea och Australien.

Inte alla har åkt hem igen. När residenset firade sitt tjugoårsjubileum i oktober 2018, deltog de tidigare gästkonstnärerna Arvid van der Rijt, Dragos Alexandrescu, Juliana Irene Smith och Ronan Caulfield i festligheterna. van der Rijt (hemma från Nederländerna), Alexandrescu (hemma från Rumänien), Smith (född och uppvuxen i USA) och Caulfield (hemma från Storbritannien) är bara några av de gästkonstnärer som efter sin residensvistelse valt att stanna i Österbotten. Orsakerna bakom beslutet är många, men några gemensamma nämnare finns ändå:

”Många har funnit kärleken här, en livspartner”, berättar Gunilla Sand, verksamhetsledare på Stundars museum. ”Men kärleken kan gälla också naturen, slätten och ljuset. Ibland kanske också kulturklimatet lockar här”, funderar Sand.

Peter Båsk, som trots att han är pensionär alltjämt är aktiv vid Stundars museum och vid gästkonstnärsresidenset, tillägger: ”Jag tror att vår omsorg om gästkonstnärerna och vår medvetna strävan att integrera dem i lokalsamhället och i Stundarsgemenskapen är förklaringen till att många stannar. När konstnärerna deltar i aktiviteter lokalt, får de en inblick i samhället också i stort. De ser då att tillvaron här är meningsfull, trygg och barnvänlig.”

Samarbete nyckeln till framgång
Ateljé Stundars har från första början drivits i nära samarbete mellan KulturÖsterbotten och Stundars museum. KulturÖsterbotten sköter det administrativa och finansiella och ser bl.a. till att gästkonstnärsresidenset har ekonomiska förutsättningar för sin verksamhet och varje år förmår locka ett tillräckligt antal sökande. Personalen på Stundars sköter de dagliga kontakterna med gästkonstnärerna och ser till att de finner sig tillrätta inte bara i ateljén och bostaden utan också i byn – och i hela regionen.

Stundarspersonalen är också vanligen den första kontakt gästkonstnärerna etablerar. När en ny gästkonstnär anländer till regionen, är det alltsomoftast någon från Stundars som står vid järnvägsstationen eller flygplatsen i Vasa och väntar.

Konstnärer ute i världen får upp ögonen för Ateljé Stundars via webben, t.ex. residensplattformen ResArtis (www.resartis.org), eller som ett hett tips från en konstnärskollega. Före utgången av maj kan man som professionell konstnär ansöka om residensvistelse året därpå. Numera inkommer varje år ett nittiotal ansökningar från unga, begåvande bildkonstnärer världen över. Av alla sökande väljer residensets sakkunniggrupp sedan ut fyra konstnärer som bjuds in för en residensvistelse om tre månader var.

Gästkonstnärerna betalar själva sina resor till och från residenset. De står också för sitt uppehälle. Ateljén, som ligger precis invid museikontoret på Stundars, är däremot hyresfri, liksom även radhuslägenheten vid Stundarsvägen. Gästkonstnärerna får under sin vistelse på residenset ett smärre ekonomiskt bidrag, som ska täcka kostnaderna för konstnärsmaterial och -tillbehör.

När sakkunniggruppen väljer bland de sökande, tittar man noggrant på konstnärliga meriter såsom utbildning och tidigare utställningsverksamhet. En viktig bedömningsgrund är även sökandenas arbetsplaner, dvs. deras handlingsplan och mål för en vistelse på Ateljé Stundars. Utåtriktad verksamhet – kurser och verkstäder i skolor och institut, Open Studio-evenemang i ateljén, så kallade Artist Talks dvs. konstnärsföreläsningar, utställningar med mera – har under senare år betonats alltmer.

En viktig bedömningsgrund är även sökandenas allmänna lämplighet för vistelse på Ateljé Stundars. Den biten tittar särskilt Gunilla Sand på, när hon går igenom ansökningarna:

”Vi vill förstås att Ateljé Stundars och miljön här ska lämna ett avtryck hos gästkonstnärerna, att de ska uppleva kulturen och miljön så spännande och tilltalande att de redan i sin ansökan uttalar en stark vilja att komma just hit”, berättar Sand.

”Sedan är det förstås också en fördel om konstnären lockas av vårt finländska klimat och temperament och av tillvaron i en liten by. En sak som gör Ateljé Stundars lite speciellt är att vi tar emot endast en gästkonstnär åt gången. Det innebär att konstnären och museipersonalen blir närmaste kolleger. Därför försöker vi hitta konstnärer som platsar i gänget”, förklarar Sand.

Födelsedagskalas på Stundars
Gästkonstnärsresidensets tjugoårsjubileum firades på Stundars i slutet av oktober 2018. Festpubliken kunde bl.a. ta del av en utställning med verk av många av de tidigare gästkonstnärerna. Man kunde också besöka gästkonstnärens ateljé och ta sig en titt på de verk som höstens gästkonstnär Susana Wessling producerat.

Huvudtalare på festen var professor Ulrika Ferm. En hel busslast unga konststuderande från yrkeshögskolan Novia och Yrkesakademin i Österbotten hade anlänt från Jakobstad tillsammans med sina lärare, inte bara för att åhöra professor Ferms festtal utan också för att ta del av de tankar som höstens gästkonstnär, portugisiska Susana Wessling, delade med sig om residensvistelser. Som extra bonus fick festpubliken höra den tidigare gästkonstnären Minh Duc Pham från sitt hem i centrala Berlin över Skype berätta hur det var att som ung bildkonstnär uppleva hela sju olika gästkonstnärsresidens under ett enda, oförglömligt år.

Den tidigare gästkonstnären Arvid van der Rijt medverkade i festen med ett musikaliskt konstverk, som han kallade Folk. Han underhöll även festpubliken med personliga hågkomster från residensvistelsen. Han berättade bl.a. om sin resa med bil från Nederländerna upp genom Skandinavien till Österbotten. Det visade sig vara svårare än han hade trott att hitta till Korsholm och Solf, för staden Keskusta, som det hänvisades till på otaliga skyltar i Finland, återfanns inte på någon av hans vägkartor.

Men fram kom han, och här blev han. Svenska talar van der Rijt numera flytande, med bara en svag aning av en nederländsk accent. Och det första ordet på svenska, det lärde han sig på Stundars, under en av de för alla gästkonstnärer så viktiga kaffepauserna med Stundarspersonalen: bulla. Lärare var då Peter Båsk, som när han klev in i kafferummet brukade fråga: ”Vem har bakat bulla?”

Det är inte alls omöjligt att det är just här man finner svaret på frågan vad det är som får så många gästkonstnärer att stanna i regionen för gott...

– – –

Peter Luha, gästkonstnär vid Ateljé Stundars år 2013, har komponerat ett gitarrstycke vid namn Stundars Coffee Break. Lyssna på stycket på YouTube!

(Texten ingår i publikationen Kulturåret 2018.)

KulturÖsterbottens logotyp med texten ger kulturen synlighet och möjlighet!

Kungsgårdsvägen 46 A, 65380 VASA, FINLAND

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
+358 50 347 0522

Tillgänglighetsutlåtande

SÖFUK logotyp

KulturÖsterbotten är en del av
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

2018