Kultursektionen i spetsen

Verksamheten vid KulturÖsterbotten leds av en kultursektion med nio ledamöter. Kultursektionen är gemensam för KulturÖsterbotten och Wasa Teater – Österbottens regionteater.

Möteskalender, hösten 2021

 • torsdag 16.9.2021
 • tisdag 12.10.2021, och
 • tisdag 7.12.2021.

Kultursektionen leder och utvecklar Wasa Teater–Österbottens regionteater och KulturÖsterbotten samt svarar för att verksamheten organiseras på ett ändamålsenligt sätt. Kultursektionen representerar samkommunen och för dess talan i ärenden som gäller sektionens verksamhetsområde.

Kultursektionen ska främja och stärka kulturens verksamhetsförutsättningar på lång sikt. Kultursektionen övervakar att verksamheten ordnas enligt samkommunens strategi och budget samt de mål som samkommunstämman och -styrelsen slagit fast.

Kultursektionen är underställd samkommunstyrelsen.

Kultursektionen har under den mandatperiod som pågår fram till sensommaren / hösten 2021 följande sammansättning (notera: nya förtroendeorgan tillsätts inom kort):

Ordinarie ledamöter (personliga ersättare)

 • ordförande Ulla Granfors, Vasa (Magdalena Snickars)
 • vice ordförande Johanna Överfors, Pedersöre (Christer Bogren)
 • Christina Nygård (Victor Ohlis)
 • Thomas Karv (Monica Grankulla-Häggblom)
 • Kenth Nedergård (Alf Burman)
 • Carl-Gustav Mangs (Lisbeth Saxberg-Blomqvist)
 • Lotta Saarikoski (Ursula Dannbom)
 • Anita Viik-Ingvesgård (Björn Öst)
 • Mats-Johan Kaars (Maria Nygård)

Wasa Teater (personalrepresentanter)

 • Jeremy Crotts (Nina Dahl-Tallgren)
 • Jonas Bergqvist (Lina Ekblad)

Föredragande och tjänstemän i kultursektionen

 • kulturchef Åsa Blomstedt (föredragande)
 • administrativ chef Marit Berndtson (föredragande i teaterfrågor)
 • teaterchef Ann-Luise Bertell (sakkunnig i teaterfrågor)
 • informationssekreterare Carola Harmaakivi (sekreterare)

KulturÖsterbottens logotyp med texten ger kulturen synlighet och möjlighet!

Kungsgårdsvägen 46 A, 65380 VASA, FINLAND

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
+358 50 347 0522

Registerbeskrivningar
Tillgänglighetsutlåtande

SÖFUK logotyp

KulturÖsterbotten är en del av
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

2018