Utgrävning på Korsholms vallar – arkeologi för skolelever

Den arkeologiska utgrävningen dokumenterades på film av studerandena Linda Honka och Sandra Svenlin vid Yrkesakademins linje för visuell framställning.

Bilder: Sandra Svenlin och Linda Honka, YA / Carola Harmaakivi, KulturÖsterbotten / Heidi Hummelstedt, KulturÖsterbotten
Bilder: Sandra Svenlin och Linda Honka, YA / Carola Harmaakivi, KulturÖsterbotten / Heidi Hummelstedt, KulturÖsterbotten

Bilder: Sandra Svenlin och Linda Honka, Yrkesakademin.

Slottskullens hemlighet – arkeologisk utgrävning på Korsholms vallar

KulturÖsterbotten har under år 2022 varit huvudman för en arkeologisk utgrävning på Korsholms vallar. Utgrävningen förverkligades vid månadsskiftet augusti-september, under vecka 35. Utgrävningen leddes av arkeolog Jan Fast från Helsingfors universitet tillsammans med arkeologerna Teemu Väisänen och Jemina Rajamäki.

Femteklassare från Haga skola och Vanhan Vaasan koulu/ Variskan yhtenäiskoulu medverkade i utgrävningen och arbetade flitigt hela veckan med att sålla fram fynd som berättar om slottskullens historia.

I schaktet som omfattade 8 x 2 meter, hittades ett tusental fynd av föremål, djurben, keramik, tegel... Ett massivt material som belyser livet på vallarna under hundratals år.  Schaktet vid vallarnas västra sida avslöjade tydligt de senaste seklernas kulturlager - något som bevisar att jordmassor bevarats också från äldre tid. Allting har inte forslats bort på 1800-talet när vallen plattats till, utan en del av kullen har helt enkelt skyfflats ”åt sidorna”.

Arkeologerna och barnen grävde sig under veckan från 1800-talet ända ner till 1600-talet. Fynden analyseras under slutet av år 2022 och några markprover och benprover sänds även till laboratorium för datering enligt C14-metoden.

Utgrävningarna har fortsatt 22.5-31.5.2023. Högstadieelever från Borgaregatans skola och Variskan yhtenäiskoulu i Vasa har utforskat kullen vidare under Jan Fasts ledning. Efter skolornas arkeologivecka ordnades en fältkurs för amatörarkeologer i samarbete med Österbottniska fornforskningssällskapet r.f. och ALMA-institutet i Vasa.

Fantastiska fynd har gjorts under våren, bland annat har man hittat mynt och glasfragment från 1600-talet och krukskärvor ända från 1300-talet. En timmerkonstruktion hittades i slutet av utgrävningen, och träprover ska analyseras vid laboratorium i Danmark under sommarhalvåret 2023. 

Det klarnar då ifall träet härstammar ända från 1300-talet då Korsholms slott grundades. Fortsatta provgrävningar görs av Jan Fast och hans team i september 2023.

Projektet 2022 finansierades via Mullankaivajat-programmet inom Finska kulturfonden, med stöd även från Karl Hedmans stiftelse och Svenska Odlingens Befrämjare. År 2023 finansieras utgrävningen av programmet för vetenskapsfostran inom Finska kulturfonden, med fortsatt bidrag från Karl Hedmans stiftelse.

Finska kulturfonden Logo
KulturÖsterbottens logotyp med texten ger kulturen synlighet och möjlighet!

Kungsgårdsvägen 46 A, 65380 VASA, FINLAND

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
+358 50 347 0522

Tillgänglighetsutlåtande

SÖFUK logotyp

KulturÖsterbotten är en del av
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

2018