Utgrävning på Korsholms vallar – arkeologi för alla!

Den arkeologiska utgrävningen dokumenterades på film av studerandena Linda Honka och Sandra Svenlin vid Yrkesakademins linje för visuell framställning.

Bilder: Sandra Svenlin och Linda Honka, YA / Carola Harmaakivi, KulturÖsterbotten / Heidi Hummelstedt, KulturÖsterbotten
I schaktet på vallens västra sida syns timmerkonstruktionen som daterats ända ner till medeltiden. foto: Jan Fast
I schaktet på vallens västra sida syns timmerkonstruktionen som daterats ända ner till medeltiden. Foto: Jan Fast
Bilder: Sandra Svenlin och Linda Honka, YA / Carola Harmaakivi, KulturÖsterbotten / Heidi Hummelstedt, KulturÖsterbotten

Bilder: Sandra Svenlin och Linda Honka, Yrkesakademin.

Slottskullens hemlighet – arkeologisk utgrävning på Korsholms vallar

KulturÖsterbotten har under år 2022 och 2023 varit huvudman för arkeologiska utgrävningar på Korsholms vallar. Samtliga utgrävningar har letts av arkeolog Jan Fast från Helsingfors universitet och hans team.

Den första utgrävningen hösten 2022 gick av stapeln i månadsskiftet augusti-september. Femteklassare från Haga skola och Vanhan Vaasan koulu/ Variskan yhtenäiskoulu arbetade flitigt hela veckan med att sålla fram fynd som berättar om slottskullens historia.

I schaktet som omfattade 8 x 2 meter, hittades ett tusental fynd av bl.a. föremål, djurben, keramik och tegel, från 1600-tal till 1800-tal. Schaktet vid vallarnas västra sida avslöjade tydligt de senaste seklernas kulturlager - något som bevisar att jordmassor bevarats också från äldre tid. Allting har alltså inte forslats bort på 1800-talet när vallen plattats till, utan en del av kullen har helt enkelt skyfflats ”åt sidorna”.

Utgrävningarna fortsatte under våren och hösten 2023. I maj  utforskades kullen av högstadieelever från Borgaregatans skola och Variskan yhtenäiskoulu i Vasa, och efter skolornas arkeologivecka ordnades en fältkurs för amatörarkeologer i samarbete med Österbottniska fornforskningssällskapet och ALMA-institutet i Vasa. Fantastiska fynd gjordes också under våren, bland annat hittade man mynt och glasfragment från 1600-talet och krukskärvor ända från 1300-talet.

I slutet av utgrävningen hittades en timmerkonstruktion  från vilken prover togs. Dendroanalys vid Moesgaard Museum i Danmark visade att det handlade om furuvirke. Träfragmenten C14-daterades under hösten 2023 vid Uppsala universitet, och det visade sig att det äldsta provet härstammade ända från 1300-talet då Korsholms slott grundades. Detta är en sensationell arkeologisk nyhet, som fått stor publicitet i de regionala medierna. Se t.ex. artiklar på YLE, Vasabladet och i Ilkka-Pohjalainen!

I september 2023 har ett område på vallens norra sida provgrävts av Jan Fast och hans team, tillsammans med medlemmar av Österbottniska fornforskningssällskapet. En stenfot från 1700-talet, sannolikt från landshövding Pipers tid, blottlades och ett flertal intressanta myntfynd gjordes, bland annat från tidigt 1600-tal. 

Projektet 2022 finansierades via Mullankaivajat-programmet inom Finska kulturfonden, med stöd även från Karl Hedmans stiftelse och Svenska Odlingens Befrämjare. År 2023 finansierades utgrävningarna av programmet för vetenskapsfostran inom Finska kulturfonden, med fortsatt bidrag från Karl Hedmans stiftelse. KulturÖsterbotten har fått bidrag från Finska kulturfonden också för år 2024, och även Svenska kulturfonden, Hedmanska stiftelsen och Svenska Odlingens Befrämjare r.f. finansierar projektet år 2024. Utgrävningar kommer att ordnas i september med bl.a. gymnasieelever från Vasa. Också kurssamarbetet med ALMA-institutet fortsätter. Planen är att utvidga schaktet på vallens västra sida in mot slottskullens mitt. 

KulturÖsterbottens logotyp med texten ger kulturen synlighet och möjlighet!

Kungsgårdsvägen 46 A, 65380 VASA, FINLAND

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
+358 50 347 0522

Tillgänglighetsutlåtande

SÖFUK logotyp

KulturÖsterbotten är en del av
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

2018