Syfte: 

Skapa ett forum för diskussionutveckling av och erfarenhetsutbyte inom konstundervisningen på svenska i Finland. KulturÖsterbottens andel i projektet fokuserar på situationen i Österbotten.

Bakgrund:

Det behövs extra insatser, ett nytänk och tvärsektionellt samarbete för att öka tillgänligheten, utbudet och etablera nya verksamhetsformer för konstundervisningen för barn och unga i hela Svenskfinland.

Målsättningar:

  • Öka tvärsektionellt och tvärkonstnärligt samarbete lokalt och regionalt bland olika aktörer
  • Öka synligheten för konstundervisningens betydelse och värde i samhället
  • Stöda kommunerna och upprätthållarna till ett ökat utbud och tillgång till konstundervisning 
  • Skapa rum för erfarenhetsutbyte, och kompetenshöjning inom konstundervisningen

Organisation:

Projektet ägs av Sydkustens landskapsförbund i samarbete med KulturÖsterbotten. Projektet finansieras inom Svenska kulturfondens SKAPA-satsning.

Projektperiod: 2023-2025

Verksamhet, fokus Österbotten

  • Tema- och nätverksträffar lokalt och regionalt för olika målgrupper (rektorer, kommunala tjänstepersoner, lärare,​ administrativ personal, familjer, och SKAPA-projekt)
  • Kartlägga vad det finns för behov av informationskanaler i samråd med fältet​
  • Finlandssvenska konferenser i form av två större fysiska utbildningsdagar för en bredare målgrupp
  • Intressebevakning för konstfostran och GRK-fältet 

SKAPA-projekt med verksamhet i Österbotten

Hemsida

Följ oss

Mejla oss

Ring oss

KulturÖsterbottens logotyp med texten ger kulturen synlighet och möjlighet!

Kungsgårdsvägen 46 A, 65380 VASA, FINLAND

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
+358 50 347 0522

Tillgänglighetsutlåtande

SÖFUK logotyp

KulturÖsterbotten är en del av
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

2018