Kultursektionen i spetsen

Verksamheten vid KulturÖsterbotten leds av en kultursektion med nio ledamöter. Kultursektionen är gemensam för KulturÖsterbotten och Wasa Teater – Österbottens regionteater.

Möteskalender, hösten 2022

 • tisdag 20 september
 • tisdag 25 oktober
 • tisdag 29 november.

I samband med mötet 25 oktober håller kultursektionen aftonskola.

Kultursektionen leder och utvecklar Wasa Teater–Österbottens regionteater och KulturÖsterbotten samt svarar för att verksamheten organiseras på ett ändamålsenligt sätt. Kultursektionen representerar samkommunen och för dess talan i ärenden som gäller sektionens verksamhetsområde.

Kultursektionen ska främja och stärka kulturens verksamhetsförutsättningar på lång sikt. Kultursektionen övervakar att verksamheten ordnas enligt samkommunens strategi och budget samt de mål som samkommunstämman och -styrelsen slagit fast.

Kultursektionen är underställd samkommunstyrelsen.

Kultursektionen har under pågående mandatperiod följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter (personliga ersättare)

 • ordförande Ulla Granfors (Magdalena Snickars)
 • vice ordförande Mats-Johan Kaars (Christer Bogren)
 • Martin Norrgård (Carola Sundqvist)
 • Jonas Rönnqvist (Jan-Anders Fagerhed)
 • Carl-Gustav Mangs (Elin Svedman)
 • Kerstin Weckström (Alf Burman)
 • Lotta Saarikoski (Peter Remahl)
 • Päivi Isuls (Tomas Koskinen)
 • Micael Westerholm (Marlene Östersund)

Wasa Teater (personalrepresentanter)

 • Jeremy Crotts (Nina Dahl-Tallgren)
 • Lina Ekblad (Jonas Bergqvist)

Föredragande och tjänstemän i kultursektionen

 • kulturchef Åsa Blomstedt (föredragande)
 • administrativ chef Gunilla Lillbacka (föredragande i teaterfrågor)
 • teaterchef Ann-Luise Bertell (sakkunnig i teaterfrågor)
 • informationssekreterare Carola Harmaakivi (sekreterare)

KulturÖsterbottens logotyp med texten ger kulturen synlighet och möjlighet!

Kungsgårdsvägen 46 A, 65380 VASA, FINLAND

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
+358 50 347 0522

Tillgänglighetsutlåtande

SÖFUK logotyp

KulturÖsterbotten är en del av
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

2018