Brösttoner, levande litteratur i Österbotten

Projektet Brösttoner bidrar till att på olika sätt göra den svenskösterbottniska litteraturen levande och synlig:

 • Ordkonstledarutbildning i Österbotten (våren 2019)

 • Kreativt skrivande, för gymnasier (våren 2019)

 • Nordiskt berättarseminarium 21–26 juli 2019 i Kronoby

 • LitteraTur och Retur, 21–22 september 2019 i Vasa

 • författardatabasen Brösttoner

 • andra evenemang kring böcker, litteratur och läsande

Material:

Författardatabasen Brösttoner:
Svenskösterbottniska författare i en nutidsdel och en historisk del

Författarnas Österbotten:
Platser, miljöer och fenomen i den svenskösterbottniska litteraturen (del 1–7). Alla delar finns i vår materialbank.

Komma igång-paket för ordfördelare:
praktiska tips för hur man inleder berättarcaféverksamhet

Aktiviteter inom Brösttoner

Litteratursatsningen Brösttoner ordnar år 2019 bl.a. följande verksamhet:

 • Ordkonstledarutbildning, med modell från Sydkustens landskapsförbund, i Jakobstad och Vasa hösten 2018 och våren 2019 (med CLL / ÅA som huvudarrangör).

 • Nordiskt berättarseminarium under en hel vecka i juli 2019 på Kronoby folkhögskola.

 • LitteraTur och Retur: Litterärt handslag mellan Österbotten och Västerbotten, i Vasa 21–22 september 2019. Följ evenemanget på Facebook: www.facebook.com/litteraturochretur!

 • Författardatabasen Brösttoner – svenskösterbottniska författare, historiska och moderna, i en enda databas som är lätt att bläddra i och lätt att söka i. Läs mera här!

 • Annan verksamhet, bland annat:

  Läspulsen: läsfrämjande verksamhet i samarbete med bl.a. Vasa stadsbibliotek och litteraturfestivalen Vaasa LittFest Vasa – med specialsatsning år 2019 på Barnen LittFest!

  Läsambassadören, läsfrämjande verksamhet i ett stort, allfinlandssvenskt projekt med Sydkustens landskapsförbund som huvudpart och KulturÖsterbotten som regional samarbetspart i Österbotten.

  Bokcirklar, läsekretsar och författarbesök kring (främst ny) svenskösterbottnisk litteratur.

  – Boksamtal i molnet. Inspirationsdag kring digitala bokcirkla, 27.3.2019 i Vasa.

  Kreativt skrivande för gymnasier, med författaren Sara Jungersten som ledare: vårterminen 2019 i Närpes och Kristinestad.
Fejsbokcirkeln, våren och hösten 2019

Nu är den här: Fejsbokcirkeln!

Fejsbokcirkeln är till för den som vill pröva på att delta i en bokcirkel på nätet. Två olika bokcirklar tar upp författare och böcker som sedan är med på Litteratur och retur den 21 och 22 september 2019 i Vasa.

Ledare för den första digitala bokcirkeln (som ordnades i maj och juni) var Lisen Sundqvist, skribent, läsare och bokvän. Den andra bokcirkeln (som ordnas i augusti och september) leds av Lisa Ahlvik, specialbibliotekarie i Pedersöre.

Den första bokcirkeln bjöd på en verklig karamell: Deltagarna fick läsa avsnitt ur Ellen Strömbergs kommande bok Klåda. Boken utkommer först i september på Schildts & Söderströms, men bokcirkeln fick tillgång till utdrag ur boken på förhand – exklusivt.

Den andra Fejsbokcirkeln inleder sin verksamhet i augusti. Bokcirkeln kommer att fokusera på fantasy-, dystopi- och skräckgenren inom litteraturen.

Man anmäler sig genom att gå in på www.facebook.com/fejsbokcirkeln och skicka ett meddelande via sidan. Tolv deltagare ryms med. Ingen krånglig teknik, ingen specialinloggning. Det enda som krävs är att man har en egen Facebook-profil.

Häng med!

LitteraTur och ReTur, 21–22 september i Vasa

Storsatsningen LitteraTur och Retur, som hade premiär våren 2018 i Umeå, får en fortsättning hösten 2019 i Vasa! Den 21–22 september samlas författare och litteraturvänner från bägge sidor om Kvarken för ett intensivt veckoslut i litteraturens tecken.

Läs allt om LitteraTur och Retur – och anmäl dig – på www.kulturosterbotten.fi/litteraturochretur!

 

Läsning gör skillnad, 5 oktober i Vasa

KulturÖsterbotten medverkar i Läsning gör skillnad, en fortbildningsdag för österbottniska lärare lördag 5 oktober 2019 i Vasa.

KulturÖsterbotten ordnar då en verkstad om berättande som ingång till och stöd för läsning. Verkstaden leds av småbarnspedagog Carina Holm.

Läs mera om Läsning gör skillnad: http://lasninggorskillnad.wordpress.com/

Författarsamtal på Kuntsi, 5 oktober 2019 i Vasa

Efter Läsning gör skillnad (lördagen den 5 oktober) ordnas ett författarsamtal på Kuntsi museum för modern konst i Vasa, med start kl. 18.30. I samtalet medverkar Heidi von Wright och Ellen Strömberg. 

Samtalet ordnas i samarbete med Förlaget och är en del av Malakta OrdkonstLab2019, Jag skriver alltså finns jag.

Läs mera om författarsamtalet: www.malakta.fi/ordkonstlab/

 

Författarbesök: Kjell Westö & Juha Itkonen, 7 november i Vasa

Som ett led i firandet av Svenska veckan i Vasa & Korsholm bjuder Vasa stadsbibliotek och KulturÖsterbotten torsdag 7 november på ett fint författarsamtal med Kjell Westö och Juha Itkonen, aktuella med boken "7+7 Brev i en orolig tid".

Samtalet leds av Johanna Stenback från Förlaget.

Författarsamtalet hålls i Dramasalen på Vasa stadsbibliotek, kl. 18–20.

Kreativt skrivande, på Kulturkarnevalen 14–17 november i Ekenäs

Kulturkarnevalen 14–17.11.2019 i Ekenäs bjuder i höst bland annat på ett labb i kreativt skrivande, för ungdomar i hela Svenskfinland. Labbet ordnas i samarbete med KulturÖsterbotten.

Har du en novellsamling inom dig? Har du skrivbordslådan full av dikter? Eller är du den nästa J.K. Rowling som bara väntar på rätt tillfälle? Kanske du aldrig skrivit en skönlitterär rad i ditt liv men känner ändå att det bor ord i dig?

Då ska du komma med i labbet för kreativt skrivande! Vi gör skrivövningar tillsammans, skriver kortare texter och diskuterar texterna.

Labbledare: Ellen Strömberg

Läs mera om Kulturkarnevalen: www.kulturkarnevalen.fi

Nordiskt berättarseminarium 21–26 juli i Kronoby

Det nordiska berättarseminariet – bekant sedan många år tillbaka för ett stort antal berättare i hela Norden – ordnades sommaren 2019 (den 21–26 juli) för första gången i Finland, närmare bestämt på Kronoby folkhögskola. Berättare från hela Norden samlades då för att under ledning av kunniga lärare fördjupa sig i något specialområde inom berättarkonsten.

Kronobyseminariet erbjöd tre delkurser:

Den nordiska myten idag.
Lärare: Mimesis Heidi Dahlsveen, Norge

Växelverkan.
Lärare: Maria Serrano, Finland

Musikaliskt berättande.
Lärare: Lina Teir, Finland

 

Författardatabasen Brösttoner

Författardatabasen Brösttoner består av en nutidsdel och en historisk del. I nutidsdelen hittar du drygt 90 svenskösterbottniska författare med presentationer och förteckning över utgivning. I den historiska delen finns på motsvarande sätt inemot 140 svenskösterbottniska författare.

Författardatabasen Brösttoner uppdateras kontinuerligt med ny utgivning och andra aktualiteter.

Titta in – och hitta "din" författare!

Projektet Brösttoner...

pågår vid KulturÖsterbotten sedan år 2005. Projektet bistås av en referensgrupp, som består av

 • redaktör Maria Sandin
 • litteraturssakkunnig Birgitta Snickars-von Wright
 • universitetslärare Anders Westerlund (Åbo Akademi i Vasa)
 • specialbibliotekarie Kristina Grönberg (Vasa stadsbibliotek)
 • författare Metha Skog
 • kulturchef Ann-Maj Björkell-Holm (KulturÖsterbotten).

Som projektarbetare fungerar informationssekreterare Carola Harmaakivi vid KulturÖsterbotten.

Projektet har under årens lopp finansierats, förutom av KulturÖsterbotten, också av bl.a. Statens litteraturkommission, Svenska Kulturfonden, Svenska folkskolans vänner, Svensk-Österbottniska samfundet, Aktiastiftelsen i Vasa, Oskar Öflunds stiftelse samt Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse.

Kungsgårdsvägen 46 A, 65380 VASA, FINLAND

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
+358 50 347 0522

Registerbeskrivningar

SÖFUK

KulturÖsterbotten är en del av
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

2018