Levande litteratur i Österbotten!

Våra litteratursatsningar har alla en sak gemensamt: de syftar ytterst till att hålla den svenskösterbottniska litteraturen levande och synlig.

  • LitteraTur och Retur: litterärt samarbete mellan Österbotten och Västerbotten

  • Samarbete med litteraturfestivalen Vasa LittFest

  • Österbottens bokmässa 2024

  • stöd för ordkonsten i Österbotten, bl.a. Ordkonst för äldre

  • Jippii! Branschdag för barn- och ungdomslitteratur

  • andra evenemang kring böcker, litteratur och läsande

Ordkonst för äldre: Material för ordkonststund

Material för en ordkonststund med äldre – inspirerande bildkort och en lättanvänd materialguide – finns nu fritt tillgängligt för vem som helst som vill slå sig ner kring en ordkonststund tillsammans med en äldre:


Materialet anknyter fritt till tv-serien Ordskatter, som visas på OnniTV under oktober–december 2023. Serien i sju avsnitt – av vilka två på svenska – leker med ord, rim och ramsor som hjälper tittaren att minnas sina egna ordskatter – lekramsor, ordspråk och talesätt – och dela med sig av dem till andra. Huvudrollerna i de två svenskspråkiga avsnitten spelas av Susanne Marins och Jonas Bergqvist.

Ordskatter, del 6: Samarbete ger kraft
Ordskatter, del 7: Borta bra men hemma bäst

TV-serien Ordskatter och det tillhörande ordkonstmaterialet har producerats som en del av projektet Ordkonst för äldre, som genomförs av Södra Österbottens förbund, Österbottens förbund och KulturÖsterbotten. Sin finansiering får projektet från Centret för konstfrämjande. Projektet administreras av Södra Österbottens förbund.


Österbottens bokmässa 26–28 april 2024: Låt boken leva!

KulturÖsterbotten håller tillsammans med Boklund i spetsen på att planera för en österbottnisk bokmässa. Mässan hålls fredag–söndag 26–28 april 2024 på Academill i Vasa under devisen Låt boken leva!

I planeringen och genomförandet av bokmässan deltar även en stor mängd andra aktörer på litteraturens och läsfrämjandets område, bl.a. modersmålets didaktik vid Åbo Akademi, Svenska Österbottens litteraturförening, Bokens hus, Ellips och Svensk-Österbottniska samfundet.

Programmet för Österbottens bokmässa 2024 offentliggörs i medlet av mars.


Jippii! Branschdag för ungdomslitteratur

I mars 2023 ordnade KulturÖsterbotten tillsammans med produktionsbolaget AT Content en tvåspråkig branschdag för ungdomslitteratur i Vasa. Evenemanget var avsett för alla som jobbar med litteratur eller med unga – och naturligtvis för alla unga. – Evenemanget strömmades lajv.

Målet är att tillsammans med ett antal andra aktörer ordna en barnlitteraturfestival – Jippii 2024 – hösten 2024. KulturÖsterbotten har ansökt om extern finansiering för ändamålet.

LitteraTur och Retur – litteratursamarbete mellan Österbotten och Västerbotten

LitteraTur och Retur, vårt litteraturnätverk över Kvarken, samarbetar från och med hösten 2022 dels med Vasa LittFest i Finland, dels med Littfors – Vindelälvens litteraturfestival i Sverige.

I samarbetet deltar från Sverige bl.a. Umeå kommunbibliotek, Region Västerbotten (regionbiblioteket) och Studieförbundet Bilda. Från Finland medverkar bl.a. Vasa stadsbibliotek, Vasa stads kulturtjänster, Schildts & Söderströms, Förlaget, Boklund & Bokens hus, Svenska Österbottens litteraturförening, Svenska Folkskolans Vänner, Svenska veckan i Vasa & Korsholm...

LitteraTur och Retur medverkar i värdfestivalernas program med programpunkter som kompletterar värdfestivalernas programutbud och som lyfter upp Österbotten–Västerbotten-aspekten.

Följ med LitteraTur och Retur på Facebook: www.facebook.com/litteraturochretur


Litteratursatsningen Brösttoner...

...pågår vid KulturÖsterbotten sedan år 2005. Resursperson för Brösttoner-satsningarna är informationssekreterare Carola Harmaakivi.

Satsningarna har under årens lopp finansierats av bl.a. Statens litteraturkommission, Svenska Kulturfonden, Svenska folkskolans vänner, Svensk-Österbottniska samfundet, Aktiastiftelsen i Vasa, Oskar Öflunds stiftelse samt Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse.


Håll dig uppdaterad i Boksampo!

Boksampo är de finländska bibliotekens gemensamma webbtjänst för litteratur. Webbplatsen erbjuder olika sätt att söka information om böcker och författare. I tjänsten publiceras även redigerat innehåll: artiklar, nyheter, tips och boklistor.

KulturÖsterbottens logotyp med texten ger kulturen synlighet och möjlighet!

Kungsgårdsvägen 46 A, 65380 VASA, FINLAND

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
+358 50 347 0522

Tillgänglighetsutlåtande

SÖFUK logotyp

KulturÖsterbotten är en del av
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

2018