Brösttoner, levande litteratur i Österbotten

Projektet Brösttoner bidrar till att på olika sätt göra den svenskösterbottniska litteraturen levande och synlig:

 • satsningar på berättarkonst (storytelling)

 • kurser i kreativt skrivande

 • författardatabasen Brösttoner

 • fortbildning för bl.a. lärare

 • seminarier och föreläsningar

 • författarbesök

 • andra evenemang kring litteratur och läsande

Material:

Författardatabasen Brösttoner:
Svenskösterbottniska författare i en nutidsdel och en historisk del

Författarnas Österbotten:
Platser, miljöer och fenomen i den svenskösterbottniska litteraturen (del 1–7). Alla delar finns i vår materialbank.

Komma igång-paket för ordfördelare:
praktiska tips för hur man inleder berättarcaféverksamhet

Aktiviteter på kommande

Litteratursatsningen Brösttoner ordnar år 2018 (och 2019) bl.a. följande verksamhet:

 • Ordkonstledarutbildning, med modell från Sydkustens landskapsförbund, i Jakobstad och Vasa hösten 2018 och våren 2019 (med CLL / ÅA som huvudarrangör). Läs mera här!

 • Skrivlabbet, en kurs i kreativt skrivande för studerande på andra stadiet med författaren Sara Jungersten som ledare: vårterminen 2019 i Vasa (i samarbete med Vasa arbis) och Närpes (i samarbete med Närpes vuxeninstitut). – Läs mera längre fram på denna sida!

 • Nordiskt berättarseminarium under en hel vecka i juli 2019 på Kronoby folkhögskola. Läs mera här – och längre fram på denna sida!

 • LitteraTur och Retur: Litterärt handslag mellan Österbotten och Västerbotten, i Vasa 20–22 september 2019. Följ evenemanget på Facebook: www.facebook.com/litteraturochretur!

 • Deltagande i Göteborgs bokmässa (hösten 2019) – subventionerad studieresa för kulturansvariga och bibliotekarier.

 • Författardatabasen Brösttoner – svenskösterbottniska författare, historiska och moderna, i en enda databas som är lätt att bläddra i och lätt att söka i. Läs mera här!

 • Annan verksamhet, bland annat:

  Läspulsen: läsfrämjande verksamhet i samarbete med bl.a. Vasa stadsbibliotek och litteraturfestivalen Vaasa LittFest Vasa – med specialsatsning år 2019 på Barnen LittFest!

  Läsambassadören, läsfrämjande verksamhet i ett stort, allfinlandssvenskt projekt med Sydkustens landskapsförbund som huvudpart och KulturÖsterbotten som regional samarbetspart i Österbotten.

  Bokcirklar, läsekretsar och författarbesök kring (främst ny) svenskösterbottnisk litteratur, t.ex. Boken och jag, författarbesök med Christel Sundqvist på Vasa stadsbibliotek 6.11.2018 (i samarbete med Vasa stadsbibliotek).
Ordkonstledarutbildning i Österbotten

Vad är ordkonst? I ordkonsten står begrepp som fantasi, skrivande, muntligt berättande, ordlek och litteratur i fokus. I kombination med musik, konst, drama, digitala medier samt kulturarv och traditioner inspireras var och en att hitta glädjen i språket, i skrivande och i läsning. I all verksamhet som inbegriper ordkonst är fantasin utgångspunkten.

För första gången ordnas nu en utbildning för den som vill leda ordkonst i Österbotten. Utbildningen arrangeras enligt det koncept som utvecklats vid Sydkustens landskapsförbund för Sydkustens ordkonstskola. Utbildningen ordnas i fyra moduler: två på höstterminen 2018, två på vårterminen 2019.

Målgrupp för utbildningen är personal inom småbarnspedagogik och förskola, bibliotekarier och övriga med intresse för ordkonst.

Läs allt om utbildningen på huvudarrangören CLL:s hemsida – och anmäl dig! Du kan välja alla kursmoduler eller bara de som intresserar dig!

– – –
När ordkonstledarutbildningen avslutas våren 2019, kommer KulturÖsterbotten att kartlägga hur kursdeltagarna önskar tillämpa det de lärt sig och hurdant stöd de behöver för att komma igång med ordkonstundervisning i olika sammanhang. Om finansiering kan ordnas, kommer Brösttoner att hösten 2019 erbjuda stöd i olika former för ordkonstgrupper i Svenska Österbotten.

Skrivlabbet, kreativt skrivande för ungdomar

Skrivlabbet är en kurs i kreativt skrivande med författaren Sara Jungersten som lärare. Kursen är avsedd för ungdomar i åldern 17–19 år.

Kreativt skrivande handlar om att utveckla fantasin men också om att gräva längst inne bland sina egna minnen. Att skriva på ett kreativt sätt utmanar intuitionen, tänkandet och lekfullheten. Det finns inga regler för hur man ska skriva – det viktiga är att hitta fram till sin egen unika röst och sitt eget, alldeles speciella sätt att berätta.

I Skrivlabbet får deltagarna under tre närstudiedagar (med distansuppgifter därmellan) göra övningar som frigör kreativiteten. Skrivande och läsande diskuteras och ventileras: Hur kan vi utforska världen genom litteraturen? Vad kan vi lära oss om oss själva genom att skriva?

Under kursens gång jobbar ungdomarna vid sidan av skrivövningarna med en egen, lite längre text.

Skrivlabbet ordnas vårterminen 2019 i Närpes (i samarbete med Närpes vuxeninstitut) och Vasa (i samarbete med Vasa arbis):

NÄRPES:

Tid: lördag 26 januari, lördag 23 februari och lördag 30 mars kl. 10.00–14.45 (närstudiedagar)

Plats: Red & Green, Närpesvägen 16 C, Närpes

Anmälan fr.o.m. 7.1.2019: www.opistopalvelut.fi/narpes eller tfn 040 160 0687. Sista anmälningsdag: 18.1.2019. Maxantal kursdeltagare: 16.

VASA:

Tid: lördag 9 mars, lördag 13 april, lördag 4 maj kl. 10.00–14.45 (närstudiedagar)

Plats: Vasa arbis, Kyrkoesplanaden 15, Vasa

Anmälan fr.o.m. 7.1.2019: www.vasa.fi/arbis → Kurser och anmälan. Sista anmälningsdag: 1.3.2019. Maxantal kursdeltagare: 16.

Nordiskt berättarseminarium

Det stora nordiska berättarseminariet – bekant sedan många år tillbaka för ett stort antal berättare i hela Norden – ordnas sommaren 2019 (den 21–26 juli) för första gången i Finland, närmare bestämt på Kronoby folkhögskola. Berättare från hela Norden samlas då för att under ledning av kunniga lärare fördjupa sig i något specialområde inom berättarkonsten.

Kronobyseminariet erbjuder fyra delkurser: Musikaliskt berättande (med Lina Teir från Finland som lärare), Läkande berättande (med Maria Serrano från Finland som lärare), Berättarkonstens hemlighet (med Mimesis Heidi Dahlsveen från Norge som lärare) och Muntligt berättande i klassrum (med Ola Henricsson från Sverige som lärare).

Seminariet är öppet för alla intresserade, oavsett berättarbakgrund eller tidigare berättarerfarenhet.

Närmare information läggs ut inom kort på Kronoby folkhögskolas webbplats.

LitteraTur och ReTur – ett litterärt handslag över Kvarken

Storsatsningen LitteraTur och Retur, som hade premiär våren 2018 i Umeå, upprepas hösten 2019 i Vasa!

Den 20–22 september 2019 samlas författare och litteraturvänner från bägge sidor om Kvarken i Vasa för ett intensivt veckoslut i litteraturens tecken: 

Fredag 20 september 2019
De västerbottniska evenemangsdeltagarna tar kvällsfärjan Umeå–Vasa
Program ombord med författaren och entertainern Alfred Backa

Lördag 21 september 2019
Poesievenemang, i samarbete mellan litteraturtidskrifterna Horisont och Provins
Litterär stadsvandring
Författarträff – författare emellan, i samarbete med Finlands svenska författareförening r.f.

Söndag 22 september 2019
Författarsamtal och annat program på Skafferiet Ritz kl. 10–18
Teman (preliminärt): Boken och platsen; Feminismen i litteraturen; Skräck, fantasy och dystopier

LitteraTur och Retur ordnades första gången i april 2018 i Umeå. Sagt och skrivet om evenemanget:

”...en strålande idé, och det som förvånar är att det inte kommit till stånd på den här publika nivån tidigare.”
(Anders Sjögren i Västerbottens-Kuriren 9.4.2018).

”Det var en stor glädje att få delta i den första upplagan av LitteraTur och Retur. Programmet var balanserat och mångsidigt, och publiken följde intresserat med både diskussioner och framträdanden. Evenemanget i Umeå var på flera sätt vårens kulturella höjdpunkt. Det märktes än en gång hur viktig – och naturlig – den kulturella kontakten mellan Österbotten och Västerbotten är.”
(Peter Sandström, en av de medverkande författarna på evenemanget i Umeå)

”Glädjande nog planeras en uppföljning i Vasa hösten 2019.”
(Ingela Bodbacka i Österbottens tidning 24.4.2018)

Följ LitteraTur och ReTur på Facebook: www.facebook.com/litteraturochretur!

Arrangörer: KulturÖsterbotten / SÖFUK, Svenska folkskolans vänner, Vasa stad / stadsbiblioteket, Svenska Österbottens litteraturförening, Förlaget, Umeå kommun, Länsbiblioteket i Västerbotten, Norrländska litteratursällskapet, Studieförbundet Bilda

Författardatabasen Brösttoner

Författardatabasen Brösttoner består av en nutidsdel och en historisk del. I nutidsdelen hittar du drygt 90 svenskösterbottniska författare med presentationer och förteckning över utgivning. I den historiska delen finns på motsvarande sätt inemot 140 svenskösterbottniska författare.

Författardatabasen Brösttoner uppdateras kontinuerligt med ny utgivning och andra aktualiteter.

Titta in – och hitta "din" författare!

Digitala bokcirklar – fortbildning och försöksverksamhet

KulturÖsterbotten utreder år 2019 möjligheterna att tillsammans med andra aktörer såsom biblioteken utveckla koncept för digitala bokcirklar och inleda bokcirkelverksamhet digitalt över webben.

En fortbildningsdag om digitala bokcirklar ordnas i samarbete med Vasa stadsbibliotek, preliminärt i mars 2019. Efter fortbildningsdagen planeras försöksverksamhet med digitala bokcirklar.

Projektet Brösttoner...

pågår vid KulturÖsterbotten sedan år 2005. Projektet leds av en referensgrupp, som består av

 • redaktör Maria Sandin
 • litteraturssakkunnig Birgitta Snickars-von Wright
 • universitetslärare Anders Westerlund (Åbo Akademi i Vasa)
 • specialbibliotekarie Kristina Grönberg (Vasa stadsbibliotek)
 • författare Metha Skog
 • kulturchef Ann-Maj Björkell-Holm (KulturÖsterbotten).

Som projektarbetare fungerar informationssekreterare Carola Harmaakivi vid KulturÖsterbotten.

Projektet har under årens lopp finansierats, förutom av KulturÖsterbotten, också av bl.a. Statens litteraturkommission, Svenska Kulturfonden, Svenska folkskolans vänner, Svensk-Österbottniska samfundet, Aktiastiftelsen i Vasa, Oskar Öflunds stiftelse samt Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse.

Rådhusgatan 23, 65100 VASA, FINLAND

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
+358 50 347 0522

Registerbeskrivningar

SÖFUK

KulturÖsterbotten är en del av
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

2018