Brösttoner, levande litteratur i Österbotten

Litteratursatsningen Brösttoner bidrar till att på olika sätt göra den svenskösterbottniska litteraturen levande och synlig:

 • LitteraTur och Retur:
  digitala evenemang i Västerbotten och Österbotten hösten 2020

 • Digitala bokcirklar på webben

 • Stöd för ordkonsten i Österbotten

 • Skrivlabb för ungdomar (under Kulturkarnevalen 2020)

 • författardatabasen Brösttoner

 • andra evenemang kring böcker, litteratur och läsande

Material:

Författardatabasen Brösttoner:
Svenskösterbottniska författare i nutidsdel och historisk del

Författarnas Österbotten:
Platser, miljöer och fenomen i svenskösterbottnisk litteratur, del 1–7

Komma igång-paket för ordfördelare:
Praktiska tips om berättarcaféer

Aktiviteter inom Brösttoner

Litteratursatsningen Brösttoner bjuder år 2020 på bl.a. följande:

 • LitteraTur och Retur
  Det litterära storevenemanget LitteraTur och Retur ordnas hösten 2020 som ett digitalt evenemang i samarbete mellan Österbotten och Västerbotten. Följ evenemanget på Facebook: www.facebook.com/litteraturochretur!

 • Ordkonst
  KulturÖsterbotten arbetar vidare med ordkonsten också år 2020, främst genom att informera om konstformen, genom att utbilda och fortbilda ordkonstledare och genom att ordna stödverksamhet av olika slag.

 • Digitala bokcirklar
  KulturÖsterbotten sprider modeller för digitala bokcirklar på nätet. Pilotverksamhet ordnas i samarbete med Pedersöre kommun. Anslut dig till Fejsbokcirkeln!

 • Författardatabasen Brösttoner
  Författardatabasen Brösttoner uppdateras kontinuerligt med ny utgivning och också med nya författarnamn från Österbotten.

 • Kulturkarnevalen 2020: Skrivlabb
  Skrivlabbet är en kortkurs i kreativt skrivande för ungdomar. KulturÖsterbotten medverkar i arrangemangen också år 2020.

 • Deltagande i Helsingfors bokmässa
  Bibliotekspersonal och kulturarbetare i Österbotten kommer enligt planerna att erbjudas möjlighet att delta i Helsingfors bokmässa hösten 2020 och ta del av specialprogram under resan.

 • Samarbete med Vaasa LittFest Vasa
  KulturÖsterbotten deltar i mån av möjlighet hösten 2020 i litteraturfestivalen Vaasa LittFest Vasa genom att möjliggöra evenemang också utanför festivalens kärnområde, Vasa och Korsholm. De programpunkter som planeras är kopplade främst till Barnens litteraturfestival. 

 • Projektet Läsambassadören
  KulturÖsterbotten medverkar i styrgruppen för projektet Läsambassadören med Sydkustens landskapsförbund som huvudman.

 • Annan verksamhet kring läsande och skrivande.

LitteraTur och ReTur, hösten 2020

Det litterära storevenemanget LitteraTur och Retur ordnas hösten 2020 som en digital satsning i samarbete mellan Österbotten och Västerbotten.

Följ evenemanget på Facebook: www.facebook.com/litteraturochretur!

Ordkonst i Österbotten

KulturÖsterbotten arbetar vidare med ordkonsten också år 2020, främst genom att informera om konstformen, genom att utbilda och fortbilda ordkonstledare och genom att ordna stödverksamhet av olika slag.

KulturÖsterbotten ordnade år 2018–19 i samarbete med Sydkustens landskapsförbund en omfattande utbildning för ordkonstledare, den första i sitt slag i Österbotten.

Digitala bokcirklar på webben

KulturÖsterbotten sprider modeller för digitala bokcirklar på nätet. Pilotverksamhet ordnas i samarbete med Pedersöre kommun, som också medverkar i projektet Digital delaktighet.

Bokcirkeln Fejsbokcirkeln på Facebook fungerar som en grupp som verkar under ledning av specialbibliotekarie Lisa Ahlvik i Pedersöre. Anslut dig!

Författardatabasen Brösttoner

Författardatabasen Brösttoner består av en nutidsdel och en historisk del. I nutidsdelen hittar du drygt 90 svenskösterbottniska författare med presentationer och förteckning över utgivning. I den historiska delen finns på motsvarande sätt inemot 140 svenskösterbottniska författare.

Författardatabasen Brösttoner uppdateras kontinuerligt med ny utgivning och andra aktualiteter.

Titta in – och hitta "din" författare!

Kulturkarnevalen 2020: Skrivlabb

Skrivlabbet i samband med Kulturkarnevalen är en kortkurs i kreativt skrivande för ungdomar. KulturÖsterbotten medverkar i arrangemangen också år 2020, då karnevalen ordnas i Österbotten.

Läs mera om Kulturkarnevalen: www.kulturkarnevalen.fi

Deltagande i Helsingfors bokmässa 2020

KulturÖsterbotten planerar att på hösten 2020 erbjuda bibliotekspersonal och kulturarbetare i Österbotten möjlighet att delta i Helsingfors bokmässa. Deltagarna ska då samtidigt få ta del av annat specialprogram som ordnas under resan.

Närmare information kommer senare!

Samarbete med Vaasa LittFest Vasa 2020

KulturÖsterbotten deltar i mån av möjlighet hösten 2020 i litteraturfestivalen Vaasa LittFest Vasa genom att möjliggöra evenemang också utanför festivalens kärnområde, Vasa och Korsholm.

Det som planeras är program i norra och södra Österbotten. Programmet skulle vara kopplat till främst till Barnens litteraturfestival. I praktiken skulle det handla närmast om författarbesök i skolor och daghem.

Projektet Brösttoner...

pågår vid KulturÖsterbotten sedan år 2005. Projektet bistås av en referensgrupp, som består av

 • redaktör Maria Sandin
 • litteraturssakkunnig Birgitta Snickars-von Wright
 • universitetslärare Anders Westerlund (Åbo Akademi i Vasa)
 • specialbibliotekarie Kristina Grönberg (Vasa stadsbibliotek)
 • författare Metha Skog
 • kulturchef Åsa Blomstedt (KulturÖsterbotten).

Som projektarbetare fungerar informationssekreterare Carola Harmaakivi vid KulturÖsterbotten.

Projektet har under årens lopp finansierats, förutom av KulturÖsterbotten, också av bl.a. Statens litteraturkommission, Svenska Kulturfonden, Svenska folkskolans vänner, Svensk-Österbottniska samfundet, Aktiastiftelsen i Vasa, Oskar Öflunds stiftelse samt Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse.

KulturÖsterbottens logotyp med texten ger kulturen synlighet och möjlighet!

Kungsgårdsvägen 46 A, 65380 VASA, FINLAND

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
+358 50 347 0522

Registerbeskrivningar

SÖFUK logotyp

KulturÖsterbotten är en del av
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

2018