Brösttoner, levande litteratur i Österbotten

Litteratursatsningen Brösttoner bidrar till att på olika sätt göra den svenskösterbottniska litteraturen levande och synlig:

 • LitteraTur och Retur: litterärt samarbete mellan Österbotten och Västerbotten

 • stöd för ordkonsten i Österbotten

 • digitala bokcirklar på webben

 • författardatabasen Brösttoner

 • andra evenemang kring böcker, litteratur och läsande

Aktiviteter inom Brösttoner

Litteratursatsningen Brösttoner bjuder år 2022 på bl.a. följande:

 • LitteraTur och Retur
  LitteraTur och Retur ordnas år 2022 i samarbete med Littfors – Vindelälvens litteraturfestival (Sverige) och med Vaasa LittFest Vasa (Finland).

 • Ordkonst
  KulturÖsterbotten arbetar vidare med ordkonsten, främst genom att informera om konstformen, genom att utbilda och fortbilda ordkonstlärare och genom att ordna stödverksamhet av olika slag.

 • Digitala bokcirklar
  KulturÖsterbotten sprider modeller för digitala bokcirklar på nätet.Anslut dig till Fejsbokcirkeln!

 • Författardatabasen Brösttoner
  Författardatabasen Brösttoner uppdateras kontinuerligt med ny utgivning och också med nya författarnamn från Österbotten.

 • Annan verksamhet kring läsande och skrivande.

LitteraTur och ReTur, hösten 2022

LitteraTur och Retur samarbetar från och med hösten 2022 dels med Vasa LittFest i Finland, dels med Littfors – Vindelälvens litteraturfestival i Sverige.

I samarbetet deltar från Sverige bl.a. Umeå kommunbibliotek, Region Västerbotten (regionbiblioteket) och Studieförbundet Bilda. Från Finland medverkar bl.a. Vasa stadsbibliotek, Vasa stads kulturtjänster, Schildts & Söderströms, Förlaget, Boklund & Bokens hus, Svenska Österbottens litteraturförening, Svenska Folkskolans Vänner, Svenska veckan i Vasa & Korsholm...

LitteraTur och Retur medverkar i värdfestivalernas program med programpunkter som kompletterar värdfestivalernas programutbud och som lyfter upp Österbotten–Västerbotten-aspekten. – Littfors ordnas 11–17 oktober med temat "Under ytan". Vasa LittFest, med temat "Identitet", inleds 18 november med program under de påföljande dagarna. Svenska veckan infaller i år 31.10–6.11 (vecka 44).

Det bjuds alltså på intressant litterärt program under flera veckor i höst. En del av programpunkterna genomförs som konventionella fysiska evenemang, men LitteraTur och Retur kommer också att bjuda på heldigitala evenemang och s.k. hybridevenemang. Målet är att så många som möjligt ska kunna delta i programpunkterna.

Följ med LitteraTur och Retur på Facebook: www.facebook.com/litteraturochretur!

Digitala bokcirklar på webben

KulturÖsterbotten sprider modeller för digitala bokcirklar på nätet. Om du vill pröva på, kan du ansluta dig till bokcirkeln Fejsbokcirkeln på Facebook

Författardatabasen Brösttoner

Författardatabasen Brösttoner består av en nutidsdel och en historisk del. I nutidsdelen hittar du drygt 90 svenskösterbottniska författare med presentationer och förteckning över utgivning. I den historiska delen finns på motsvarande sätt inemot 140 svenskösterbottniska författare.

Författardatabasen Brösttoner uppdateras kontinuerligt med ny utgivning och andra aktualiteter.

Titta in – och hitta "din" författare!

Litteratursatsningen Brösttoner...

...pågår vid KulturÖsterbotten sedan år 2005. Resursperson för Brösttoner-satsningarna är informationssekreterare Carola Harmaakivi.

Projektet har under årens lopp finansierats, förutom av KulturÖsterbotten, också av bl.a. Statens litteraturkommission, Svenska Kulturfonden, Svenska folkskolans vänner, Svensk-Österbottniska samfundet, Aktiastiftelsen i Vasa, Oskar Öflunds stiftelse samt Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse.

KulturÖsterbottens logotyp med texten ger kulturen synlighet och möjlighet!

Kungsgårdsvägen 46 A, 65380 VASA, FINLAND

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
+358 50 347 0522

Tillgänglighetsutlåtande

SÖFUK logotyp

KulturÖsterbotten är en del av
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

2018