Brösttoner, levande litteratur i Österbotten

Projektet Brösttoner bidrar till att på olika sätt göra den svenskösterbottniska litteraturen levande och synlig:

 • Ordkonstledarutbildning i Österbotten (våren 2019)

 • Kreativt skrivande, för gymnasier (våren 2019)

 • Nordiskt berättarseminarium 21–26 juli 2019 i Kronoby

 • LitteraTur och Retur, 21–22 september 2019 i Vasa

 • författardatabasen Brösttoner

 • andra evenemang kring böcker, litteratur och läsande

Material:

Författardatabasen Brösttoner:
Svenskösterbottniska författare i en nutidsdel och en historisk del

Författarnas Österbotten:
Platser, miljöer och fenomen i den svenskösterbottniska litteraturen (del 1–7). Alla delar finns i vår materialbank.

Komma igång-paket för ordfördelare:
praktiska tips för hur man inleder berättarcaféverksamhet

Aktiviteter på kommande

Litteratursatsningen Brösttoner ordnar år 2019 bl.a. följande verksamhet:

 • Ordkonstledarutbildning, med modell från Sydkustens landskapsförbund, i Jakobstad och Vasa hösten 2018 och våren 2019 (med CLL / ÅA som huvudarrangör). Läs mera här!

 • Nordiskt berättarseminarium under en hel vecka i juli 2019 på Kronoby folkhögskola. Läs mera här – och längre fram på denna sida!

 • LitteraTur och Retur: Litterärt handslag mellan Österbotten och Västerbotten, i Vasa 21–22 september 2019. Följ evenemanget på Facebook: www.facebook.com/litteraturochretur!

 • Deltagande i Göteborgs bokmässa (hösten 2019) – subventionerad studieresa för kulturansvariga och bibliotekarier.

 • Författardatabasen Brösttoner – svenskösterbottniska författare, historiska och moderna, i en enda databas som är lätt att bläddra i och lätt att söka i. Läs mera här!

 • Annan verksamhet, bland annat:

  Läspulsen: läsfrämjande verksamhet i samarbete med bl.a. Vasa stadsbibliotek och litteraturfestivalen Vaasa LittFest Vasa – med specialsatsning år 2019 på Barnen LittFest!

  Läsambassadören, läsfrämjande verksamhet i ett stort, allfinlandssvenskt projekt med Sydkustens landskapsförbund som huvudpart och KulturÖsterbotten som regional samarbetspart i Österbotten.

  Bokcirklar, läsekretsar och författarbesök kring (främst ny) svenskösterbottnisk litteratur.

  – Boksamtal i molnet. Inspirationsdag kring digitala bokcirkla, 27.3.2019 i Vasa.

  Kreativt skrivande för gymnasier, med författaren Sara Jungersten som ledare: vårterminen 2019 i Närpes och Kristinestad.
Ordkonstledarutbildning i Österbotten (våren 2019)

Vad är ordkonst? I ordkonsten står begrepp som fantasi, skrivande, muntligt berättande, ordlek och litteratur i fokus. I kombination med musik, konst, drama, digitala medier samt kulturarv och traditioner inspireras var och en att hitta glädjen i språket, i skrivande och i läsning. I all verksamhet som inbegriper ordkonst är fantasin utgångspunkten.

För första gången ordnas nu en utbildning för den som vill leda ordkonst i Österbotten. Utbildningen arrangeras enligt det koncept som utvecklats vid Sydkustens landskapsförbund för Sydkustens ordkonstskola. Utbildningen ordnas i fyra moduler: två på höstterminen 2018, två på vårterminen 2019.

Målgrupp för utbildningen är personal inom småbarnspedagogik och förskola, bibliotekarier och övriga med intresse för ordkonst.

Läs allt om utbildningen på huvudarrangören CLL:s hemsida – och anmäl dig! Du kan välja alla kursmoduler eller bara de som intresserar dig!

– – –
När ordkonstledarutbildningen avslutas våren 2019, kommer KulturÖsterbotten att kartlägga hur kursdeltagarna önskar tillämpa det de lärt sig och hurdant stöd de behöver för att komma igång med ordkonstundervisning i olika sammanhang. Om finansiering kan ordnas, kommer Brösttoner att hösten 2019 erbjuda stöd i olika former för ordkonstgrupper i Svenska Österbotten.

Nordiskt berättarseminarium 21–26 juli i Kronoby

Det nordiska berättarseminariet – bekant sedan många år tillbaka för ett stort antal berättare i hela Norden – ordnas sommaren 2019 (den 21–26 juli) för första gången i Finland, närmare bestämt på Kronoby folkhögskola. Berättare från hela Norden samlas då för att under ledning av kunniga lärare fördjupa sig i något specialområde inom berättarkonsten.

Kronobyseminariet erbjuder fyra delkurser (deltagarna väljer en av kurserna, för hela veckan):

Den nordiska myten idag.
Lärare: Mimesis Heidi Dahlsveen, Norge

Berättande som nyckel.
Lärare: Ola Henricsson, Sverige

Växelverkan.
Lärare: Maria Serrano, Finland

Musikaliskt berättande.
Lärare: Lina Teir, Finland

Seminariet är öppet för alla intresserade, oavsett berättarbakgrund eller tidigare berättarerfarenhet.

Närmare information (kurspresentationer, lärarpresentationer, veckoschema mm.): Kronoby folkhögskolas webbplats.

LitteraTur och ReTur, 21–22 september i Vasa

Storsatsningen LitteraTur och Retur, som hade premiär våren 2018 i Umeå, upprepas hösten 2019 i Vasa!

Den 21–22 september samlas författare och litteraturvänner från bägge sidor om Kvarken i Vasa för ett intensivt veckoslut i litteraturens tecken: 

LÖRDAG 21 september 2019

 • Litterär vandring i stadskärnan. Start vid Skafferiet Ritz kl. 10 och 11.30. Gratis!

 • Specialöppet hos bokhandeln Gros (Vasaesplanaden 15) kl. 11–15 med bl.a. författarbesök och annat program. Titta in!

 • Plats för poesi. Poetiska samtal med Ralf Andtbacka, Pernilla Berglund, Eva-Stina Byggmästar och Erik Vernersson, med uppläsning av Göran Ekström. På Vasa stadsbibliotek (Dramasalen) kl. 15–17. Fritt inträde – välkommen! ("Plats för poesi" ordnas av Svenska Österbottens litteraturförening r.f. och Norrländska litteratursällskapet)


SÖNDAG 22 september 2019
Mångsidigt litterärt program på Skafferiet Ritz (Kyrkoesplanaden 22) hela dagen, kl. 10–18. Moderator: Susann Skata. Medverkande, bl.a.:

 • Susanna Alakoski (SWE)
 • Karin Alfredsson (SWE)
 • Kaj Korkea-aho (FIN)
 • Gurli Lindén (FIN)
 • Karin Smirnoff (SWE)
 • Anna Sundström Lindmark (SWE)
 • Ellen Strömberg (FIN)
 • Mats Söderlund (SWE)
 • Hannele Mikaela Taivassalo (FIN)
 • Maria Turtschaninoff (FIN)
 • med flera.

Pris (söndagen): 40 euro (inkl. lunch & eftermiddagskaffe)

Öppet för alla – välkommen med! Publik inväntas också från Västerbotten.

– – – – – 
LitteraTur och Retur ordnades första gången i april 2018 i Umeå. Sagt och skrivet om evenemanget:

”...en strålande idé, och det som förvånar är att det inte kommit till stånd på den här publika nivån tidigare.”
(Anders Sjögren i Västerbottens-Kuriren 9.4.2018).

”Det var en stor glädje att få delta i den första upplagan av LitteraTur och Retur. Programmet var balanserat och mångsidigt, och publiken följde intresserat med både diskussioner och framträdanden. Evenemanget i Umeå var på flera sätt vårens kulturella höjdpunkt. Det märktes än en gång hur viktig – och naturlig – den kulturella kontakten mellan Österbotten och Västerbotten är.”
(Peter Sandström, en av de medverkande författarna på evenemanget i Umeå)

”Glädjande nog planeras en uppföljning i Vasa hösten 2019.”
(Ingela Bodbacka i Österbottens tidning 24.4.2018)

Följ LitteraTur och ReTur på Facebook: www.facebook.com/litteraturochretur!

Arrangörer: KulturÖsterbotten / SÖFUK, Svenska folkskolans vänner, Vasa stad / stadsbiblioteket, Svenska Österbottens litteraturförening, Finlands svenska författareförening, Förlaget, Boklund, Umeå kommun, Länsbiblioteket i Västerbotten, Norrländska litteratursällskapet, Studieförbundet Bilda & Föreningen Norden i Västerbotten

Författardatabasen Brösttoner

Författardatabasen Brösttoner består av en nutidsdel och en historisk del. I nutidsdelen hittar du drygt 90 svenskösterbottniska författare med presentationer och förteckning över utgivning. I den historiska delen finns på motsvarande sätt inemot 140 svenskösterbottniska författare.

Författardatabasen Brösttoner uppdateras kontinuerligt med ny utgivning och andra aktualiteter.

Titta in – och hitta "din" författare!

Projektet Brösttoner...

pågår vid KulturÖsterbotten sedan år 2005. Projektet bistås av en referensgrupp, som består av

 • redaktör Maria Sandin
 • litteraturssakkunnig Birgitta Snickars-von Wright
 • universitetslärare Anders Westerlund (Åbo Akademi i Vasa)
 • specialbibliotekarie Kristina Grönberg (Vasa stadsbibliotek)
 • författare Metha Skog
 • kulturchef Ann-Maj Björkell-Holm (KulturÖsterbotten).

Som projektarbetare fungerar informationssekreterare Carola Harmaakivi vid KulturÖsterbotten.

Projektet har under årens lopp finansierats, förutom av KulturÖsterbotten, också av bl.a. Statens litteraturkommission, Svenska Kulturfonden, Svenska folkskolans vänner, Svensk-Österbottniska samfundet, Aktiastiftelsen i Vasa, Oskar Öflunds stiftelse samt Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse.

Kungsgårdsvägen 46 A, 65380 VASA, FINLAND

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
+358 50 347 0522

Registerbeskrivningar

SÖFUK

KulturÖsterbotten är en del av
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

2018