Brösttoner, levande litteratur i Österbotten

Projektet Brösttoner bidrar till att på olika sätt göra den svenskösterbottniska litteraturen levande och synlig:

 • Ordkonstledarutbildning i Österbotten (våren 2019)

 • Kreativt skrivande, för gymnasier (våren 2019)

 • Nordiskt berättarseminarium 21–26 juli 2019 i Kronoby

 • LitteraTur och Retur, 21–22 september 2019 i Vasa

 • författardatabasen Brösttoner

 • andra evenemang kring böcker, litteratur och läsande

Material:

Författardatabasen Brösttoner:
Svenskösterbottniska författare i en nutidsdel och en historisk del

Författarnas Österbotten:
Platser, miljöer och fenomen i den svenskösterbottniska litteraturen (del 1–7). Alla delar finns i vår materialbank.

Komma igång-paket för ordfördelare:
praktiska tips för hur man inleder berättarcaféverksamhet

Aktiviteter inom Brösttoner

Litteratursatsningen Brösttoner ordnar år 2019 bl.a. följande verksamhet:

 • Ordkonstledarutbildning, med modell från Sydkustens landskapsförbund, i Jakobstad och Vasa hösten 2018 och våren 2019 (med CLL / ÅA som huvudarrangör).

 • Nordiskt berättarseminarium under en hel vecka i juli 2019 på Kronoby folkhögskola.

 • LitteraTur och Retur: Litterärt handslag mellan Österbotten och Västerbotten, i Vasa 21–22 september 2019. Följ evenemanget på Facebook: www.facebook.com/litteraturochretur!

 • Författardatabasen Brösttoner – svenskösterbottniska författare, historiska och moderna, i en enda databas som är lätt att bläddra i och lätt att söka i. Läs mera här!

 • Annan verksamhet, bland annat:

  Läspulsen: läsfrämjande verksamhet i samarbete med bl.a. Vasa stadsbibliotek och litteraturfestivalen Vaasa LittFest Vasa – med specialsatsning år 2019 på Barnen LittFest!

  Läsambassadören, läsfrämjande verksamhet i ett stort, allfinlandssvenskt projekt med Sydkustens landskapsförbund som huvudpart och KulturÖsterbotten som regional samarbetspart i Österbotten.

  Bokcirklar, läsekretsar och författarbesök kring (främst ny) svenskösterbottnisk litteratur.

  – Boksamtal i molnet. Inspirationsdag kring digitala bokcirkla, 27.3.2019 i Vasa.

  Kreativt skrivande för gymnasier, med författaren Sara Jungersten som ledare: vårterminen 2019 i Närpes och Kristinestad.
Kreativt skrivande, på Kulturkarnevalen 14–17 november i Ekenäs

Kulturkarnevalen 14–17.11.2019 i Ekenäs bjöd bl.a. på ett labb i kreativt skrivande, för ungdomar från hela Svenskfinland. Labbet ordnades i samarbete med KulturÖsterbotten. Labbledare var författaren Ellen Strömberg.

Läs mera om Kulturkarnevalen: www.kulturkarnevalen.fi

Författarbesök: Kjell Westö & Juha Itkonen, 7 november i Vasa

Som ett led i firandet av Svenska veckan i Vasa & Korsholm ordnade Vasa stadsbibliotek och KulturÖsterbotten i samarbete med Förlaget torsdag 7 november ett författarsamtal med Kjell Westö och Juha Itkonen, aktuella med boken "7+7 Brev i en orolig tid". Samtalet leddes av Johanna Stenback från Förlaget.

Läsning gör skillnad, 5 oktober i Vasa

KulturÖsterbotten medverkade i Läsning gör skillnad, en fortbildningsdag för österbottniska lärare lördag 5 oktober 2019 i Vasa.

KulturÖsterbotten ordnade en verkstad om berättande som ingång till och stöd för läsning, med småbarnspedagog Carina Holm som ledare.

Läs mera om Läsning gör skillnad: http://lasninggorskillnad.wordpress.com/

Författarsamtal på Kuntsi, 5 oktober 2019 i Vasa

Efter Läsning gör skillnad (lördagen den 5 oktober) ordnade ett författarsamtal på Kuntsi museum för modern konst i Vasa. I samtalet medverkade Heidi von Wright och Ellen Strömberg. 

Samtalet ordnades i samarbete med Förlaget och utgjorde en del av Malakta OrdkonstLab2019, Jag skriver alltså finns jag.

Läs mera om författarsamtalet: www.malakta.fi/ordkonstlab/

Författardatabasen Brösttoner

Författardatabasen Brösttoner består av en nutidsdel och en historisk del. I nutidsdelen hittar du drygt 90 svenskösterbottniska författare med presentationer och förteckning över utgivning. I den historiska delen finns på motsvarande sätt inemot 140 svenskösterbottniska författare.

Författardatabasen Brösttoner uppdateras kontinuerligt med ny utgivning och andra aktualiteter.

Titta in – och hitta "din" författare!

Fejsbokcirkeln, våren och hösten 2019

Fejsbokcirkeln riktade sig till alla dem som ville pröva på att delta i en bokcirkel på nätet. Två olika bokcirklar tog under våren och hösten 2019 upp författare och böcker som var med på Litteratur och retur i september 2019 i Vasa.

Ledare för den första digitala bokcirkeln (maj–juni) var Lisen Sundqvist, skribent, läsare och bokvän. Den andra bokcirkeln (augusti–september) leddes av Lisa Ahlvik, specialbibliotekarie i Pedersöre.

I den första bokcirkeln fick deltagarna läsa avsnitt ur Ellen Strömbergs bok Klåda. Den andra bokcirkeln fokuserade på fantasy-, dystopi- och skräckgenren inom litteraturen.

LitteraTur och ReTur, 21–22 september i Vasa

Storsatsningen LitteraTur och Retur, som hade premiär våren 2018 i Umeå, fick en fortsättning hösten 2019 i Vasa. Den 21–22 september samlades författare och litteraturvänner från bägge sidor om Kvarken för ett intensivt veckoslut i litteraturens tecken.

Nordiskt berättarseminarium 21–26 juli i Kronoby

Det nordiska berättarseminariet – bekant sedan många år tillbaka för ett stort antal berättare i hela Norden – ordnades sommaren 2019 (den 21–26 juli) för första gången i Finland, närmare bestämt på Kronoby folkhögskola. Berättare från hela Norden samlades då för att under ledning av kunniga lärare fördjupa sig i något specialområde inom berättarkonsten.

Kronobyseminariet erbjöd tre delkurser:

Den nordiska myten idag.
Lärare: Mimesis Heidi Dahlsveen, Norge

Växelverkan.
Lärare: Maria Serrano, Finland

Musikaliskt berättande.
Lärare: Lina Teir, Finland

 

Projektet Brösttoner...

pågår vid KulturÖsterbotten sedan år 2005. Projektet bistås av en referensgrupp, som består av

 • redaktör Maria Sandin
 • litteraturssakkunnig Birgitta Snickars-von Wright
 • universitetslärare Anders Westerlund (Åbo Akademi i Vasa)
 • specialbibliotekarie Kristina Grönberg (Vasa stadsbibliotek)
 • författare Metha Skog
 • kulturchef Ann-Maj Björkell-Holm (KulturÖsterbotten).

Som projektarbetare fungerar informationssekreterare Carola Harmaakivi vid KulturÖsterbotten.

Projektet har under årens lopp finansierats, förutom av KulturÖsterbotten, också av bl.a. Statens litteraturkommission, Svenska Kulturfonden, Svenska folkskolans vänner, Svensk-Österbottniska samfundet, Aktiastiftelsen i Vasa, Oskar Öflunds stiftelse samt Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse.

KulturÖsterbottens logotyp med texten ger kulturen synlighet och möjlighet!

Kungsgårdsvägen 46 A, 65380 VASA, FINLAND

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
+358 50 347 0522

Registerbeskrivningar

SÖFUK logotyp

KulturÖsterbotten är en del av
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

2018