Brösttoner, levande litteratur i Österbotten

Litteratursatsningen Brösttoner bidrar till att på olika sätt göra den svenskösterbottniska litteraturen levande och synlig:

 • LitteraTur och Retur: litterärt samarbete mellan Österbotten och Västerbotten

 • stöd för ordkonsten i Österbotten

 • digitala bokcirklar på webben

 • andra evenemang kring böcker, litteratur och läsande

Aktiviteter inom Brösttoner

Litteratursatsningen Brösttoner bjuder år 2022 på bl.a. följande:

 • LitteraTur och Retur
  LitteraTur och Retur samarbetar år 2022 bland annat med Littfors – Vindelälvens litteraturfestival (Sverige) och med Vaasa LittFest Vasa (Finland).

 • Ordkonst
  KulturÖsterbotten arbetar vidare med ordkonsten, främst genom att informera om konstformen, genom att utbilda och fortbilda ordkonstlärare och genom att ordna stödverksamhet av olika slag.

 • Digitala bokcirklar
  KulturÖsterbotten sprider modeller för digitala bokcirklar på nätet. Anslut dig till Fejsbokcirkeln!

 • Annan verksamhet kring läsande och skrivande.

LitteraTur och Retur

LitteraTur och Retur samarbetar från hösten 2022 dels med Vasa LittFest i Finland, dels med Littfors – Vindelälvens litteraturfestival i Sverige.

I samarbetet deltar från Sverige bl.a. Umeå kommunbibliotek, Region Västerbotten (regionbiblioteket) och Studieförbundet Bilda. Från Finland medverkar bl.a. Vasa stadsbibliotek, Vasa stads kulturtjänster, Schildts & Söderströms, Förlaget, Boklund & Bokens hus, Svenska Österbottens litteraturförening, Svenska Folkskolans Vänner, Svenska veckan i Vasa & Korsholm...

LitteraTur och Retur medverkar i värdfestivalernas program med programpunkter som kompletterar värdfestivalernas programutbud och som lyfter upp Österbotten–Västerbotten-aspekten. – Littfors ordnades 11–17 oktober med temat "Under ytan". Vasa LittFest, med temat "Identitet", inleddes 18 november med program under de påföljande dagarna. Svenska veckan inföll i år 31.10–6.11 (vecka 44).

Det bjöds alltså på intressant litterärt program under flera veckor i höst. En del av programpunkterna var konventionella fysiska evenemang, men en del satsningar genomfördes heldigitalt eller som s.k. hybridevenemang. Målet var att så många som möjligt skulle kunna ta del av programmet

Följ med LitteraTur och Retur på Facebook: www.facebook.com/litteraturochretur

Ny storsatsning: Ordkonst för äldre

Södra Österbottens förbund och Österbottens förbund samt KulturÖsterbotten har av Centret för konstfrämjande beviljats specialbidrag för ett gemensamt projekt: Sanataidetta ikäihmisille – Ordkonst för äldre. Projektet, som inleds vid ingången av år 2023, kommer att introducera och tillgängliggöra ordkonst för äldre främst i Södra Österbotten och Österbotten samt Karleby stad men också på annat håll i landet. Projektet administreras av Södra Österbottens förbund.

Projektet går ut på att producera och pröva ut ordkonstinnehåll vid ett antal finsk- och svenskspråkiga pilotserviceboenden. Seniorerna och personalen vid serviceboendena får lägga fram önskemål kring hur innehållet ska byggas upp. Ordkonst produceras på två språk också för riksomfattande distribuering via televisionen. Som samarbetspart fungerar KotiTV, en gratis servicekanal som har specialiserat sig på att främja välfärd och funktionsförmåga bland äldre. KotiTV erbjuder fysisk distansrehabilitering, stimulerande minnesrehabilitering samt kultur och undervisning. År 2023 syns KotiTV i de välfärdsområden som deltar i samarbetet.

Projektet Sanataidetta ikäihmisille – Ordkonst för äldre letar även efter partnerskapsbibliotek som vill pröva ut olika ordkonstmodeller som baserar sig på volontärsarbete i kommunerna. Målet är att sprida och inarbeta ordkonstmodeller även bredare på projektområdet. Projektet vill göra ordkonsten mera känd både som konstform och som ett begrepp inom kulturvälfärden, vilket främjar sysselsättningen bland konst- och kulturaktörer.

Litteratursatsningen Brösttoner...

...pågår vid KulturÖsterbotten sedan år 2005. Resursperson för Brösttoner-satsningarna är informationssekreterare Carola Harmaakivi.

Satsningarna har under årens lopp finansierats av bl.a. Statens litteraturkommission, Svenska Kulturfonden, Svenska folkskolans vänner, Svensk-Österbottniska samfundet, Aktiastiftelsen i Vasa, Oskar Öflunds stiftelse samt Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse.

KulturÖsterbottens logotyp med texten ger kulturen synlighet och möjlighet!

Kungsgårdsvägen 46 A, 65380 VASA, FINLAND

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
+358 50 347 0522

Tillgänglighetsutlåtande

SÖFUK logotyp

KulturÖsterbotten är en del av
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

2018