Brösttoner, levande litteratur i Österbotten

Litteratursatsningen Brösttoner bidrar till att på olika sätt göra den svenskösterbottniska litteraturen levande och synlig:

 • LitteraTur och Retur:
  digitala litteraturevenemang hösten 2020

 • Digitala bokcirklar på webben

 • Stöd för ordkonsten i Österbotten:
  ordkonstlärarutbildning (våren 2021)

 • Skrivlabb för ungdomar (under Kulturkarnevalen 2020)

 • författardatabasen Brösttoner

 • andra evenemang kring böcker, litteratur och läsande

Material:

Författardatabasen Brösttoner:
Svenskösterbottniska författare i nutidsdel och historisk del

Författarnas Österbotten:
Platser, miljöer och fenomen i svenskösterbottnisk litteratur, del 1–7

Komma igång-paket för ordfördelare:
Praktiska tips om berättarcaféer

Aktiviteter inom Brösttoner

Litteratursatsningen Brösttoner bjuder år 2020 på bl.a. följande:

 • LitteraTur och Retur
  LitteraTur och Retur ordnas senhösten 2020 i form av en serie digitala evenemang.

 • Ordkonst
  KulturÖsterbotten arbetar vidare med ordkonsten, främst genom att informera om konstformen, genom att utbilda och fortbilda ordkonstlärare och genom att ordna stödverksamhet av olika slag.

 • Digitala bokcirklar
  KulturÖsterbotten sprider modeller för digitala bokcirklar på nätet. Pilotverksamhet ordnas i samarbete med Pedersöre kommun. Anslut dig till Fejsbokcirkeln!

 • Författardatabasen Brösttoner
  Författardatabasen Brösttoner uppdateras kontinuerligt med ny utgivning och också med nya författarnamn från Österbotten.

 • Kulturkarnevalen 2020: Skrivlabb
  Skrivlabbet är en kortkurs i kreativt skrivande för ungdomar. KulturÖsterbotten medverkar i arrangemangen också år 2020.

 • KulturÖsterbotten samverkar med litteraturfestivalen Vaasa LittFest Vasa

 • Projektet Läsambassadören
  KulturÖsterbotten medverkar i styrgruppen för projektet Läsambassadören med Sydkustens landskapsförbund som huvudman.

 • Annan verksamhet kring läsande och skrivande.

LitteraTur och ReTur, hösten 2020

LitteraTur och Retur ordnas senhösten 2020 som en serie digitala evenemang. Närmare information kommer inom kort!

Ordkonstlärarutbildning (våren 2021)

Intresserad av att ta in ordkonst som ett nytt verktyg i ditt arbete?

Centret för livslångt lärande (CLL), Sydkustens landskapsförbund och KulturÖsterbotten erbjuder våren 2021 en omfattande ordkonstlärarutbildning. Utbildningen ordnas i fyra moduler parallellt i Vasa och Helsingfors med en avslutande gemensam dag i Tammerfors:

Modul 1:
Konstfostran och ordkonst, teori och praktik (15–16.1.2021)

Modul 2:
Levande barn- och ungdomslitteratur (12–13.2.2021)

Modul 3:
Kreativt läsande och skrivande i grupp (12–13.3.2021)

Modul 4:
Handledning av kreativa processer och pedagogiska färdigheter (23–24.4.2021)

Utbildningen passar som grundläggande utbildning samt fortbildning för ordkonstlärare. Den lämpar sig även för bl.a. konstpedagoger, lärare inom småbarnspedagogiken, klasslärare, lärare i svenska och litteratur samt bibliotekarier.

Under utbildningen får du en mångsidig inblick i ordkonsten under ledning av erfarna lärare, bl.a. Linda Ahlbäck, Henrika Andersson, Amanda Audas-Kass, Ann-Luise Bertell, Nina Dahl-Tallgren, Ann-Christin Furu, Malin Klingenberg, Annette Kronholm-Cederberg, Annika Sandelin, Lotta Sanhaie, Åsa Stolpe-Dahlbäck, Ellen Strömberg och Lena Sågfors.

Det kostar inget att delta i själva utbildningen. Rese- och övernattningskostnader står deltagarna för själva. Antalet kursplatser är begränsat.

Närmare information och anmälning:
www.abo.fi/centret-for-livslangt-larande/pedagogik-och-lararfortbildning/ordkonstledarutbildning/

Ordkonstlärarutbildningen ordnas med stöd av Utbildningsstyrelsen, Svenska Kulturfonden och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.

Digitala bokcirklar på webben

KulturÖsterbotten sprider modeller för digitala bokcirklar på nätet. Pilotverksamhet ordnas i samarbete med Pedersöre kommun, som också medverkar i projektet Digital delaktighet.

Bokcirkeln Fejsbokcirkeln på Facebook fungerar som en grupp som verkar under ledning av specialbibliotekarie Lisa Ahlvik i Pedersöre. Anslut dig, du också! Bokcirkeln har redan nu ca 170 deltagare.

Författardatabasen Brösttoner

Författardatabasen Brösttoner består av en nutidsdel och en historisk del. I nutidsdelen hittar du drygt 90 svenskösterbottniska författare med presentationer och förteckning över utgivning. I den historiska delen finns på motsvarande sätt inemot 140 svenskösterbottniska författare.

Författardatabasen Brösttoner uppdateras kontinuerligt med ny utgivning och andra aktualiteter.

Titta in – och hitta "din" författare!

Kulturkarnevalen 2020: Skrivlabb

Skrivlabbet i samband med Kulturkarnevalen är en kortkurs i kreativt skrivande för ungdomar. KulturÖsterbotten medverkar i arrangemangen också år 2020, då karnevalen ordnas i Österbotten.

Läs mera om Kulturkarnevalen: www.kulturkarnevalen.fi

Projektet Brösttoner...

pågår vid KulturÖsterbotten sedan år 2005. Projektet bistås av en referensgrupp, som består av

 • redaktör Maria Sandin
 • litteraturssakkunnig Birgitta Snickars-von Wright
 • universitetslärare Anders Westerlund (Åbo Akademi i Vasa)
 • specialbibliotekarie Kristina Grönberg (Vasa stadsbibliotek)
 • författare Metha Skog
 • kulturchef Åsa Blomstedt (KulturÖsterbotten).

Som projektarbetare fungerar informationssekreterare Carola Harmaakivi vid KulturÖsterbotten.

Projektet har under årens lopp finansierats, förutom av KulturÖsterbotten, också av bl.a. Statens litteraturkommission, Svenska Kulturfonden, Svenska folkskolans vänner, Svensk-Österbottniska samfundet, Aktiastiftelsen i Vasa, Oskar Öflunds stiftelse samt Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse.

KulturÖsterbottens logotyp med texten ger kulturen synlighet och möjlighet!

Kungsgårdsvägen 46 A, 65380 VASA, FINLAND

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
+358 50 347 0522

Registerbeskrivningar
Tillgänglighetsutlåtande

SÖFUK logotyp

KulturÖsterbotten är en del av
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

2018