Ett lyft för klinkbåtstraditionen i Österbotten

Vet du hur en klinkbyggd båt ser ut? Projektets logo: en ljusblå cirkel med en våg i profil. Vågen lyfter en klinkbyggd båt, enbart fören syns.Klinkmetoden är det traditionella sättet att bygga träbåtar. Den går ut på att man lägger borden, det vill säga båtbrädorna, så att brädkanten hamnar ett stycke utanpå brädet intill. En klinkbåt är med andra ord en helt vanligt allmoge- eller träbåt, sådana som det finns gott om i Österbotten.

Just nu är traditionerna kring de klinkbyggda båtarna högaktuella, eftersom de skrevs in på Unescos representativa lista för immateriellt kulturarvde i december 2021. Den brukar beskrivas som motsvarigheten till världsarvslistan, fast för immateriellt kulturarv. 

Klinkbåtarna är en självklar del av den österbottniska kulturen, kanske till den grad att vi sällan reflekterar över dem? KulturÖsterbotten genomförde därför ett projekt för att lyfta träbåtstraditionerna i Österbotten.

Träbåtarna har förstås sin plats i Österbotten. Tänk bara på Postrodden, Monäsrodden och Smuggelroddin – evenemang som samlar stora åskådarmängder kring de traditionella båtarna. Ett flertal lokalmuseer längs kusten har också fina båtsamlingar. Ändå får klinktraditioner förvånansvärt lite uppmärksamhet i vår region. 


Se nya filmen om österbottniska klinkbåtstraditioner!

Intresserad av skäriliv och båtar? Vill du veta mera om hur livet längs kusten såg ut förr vi världen? Då ska du inte missa vår nya film ”Från trästock till skötbåtbåt. Klinkbåtstraditioner i Österbotten”, som nu lanseras på webben. Filmen ger en överblick över hur klinkbyggda båtar traditionellt har tillverkats i Österbotten, och berättar även om båtarnas kulturhistoriska betydelse i regionen.

I filmen får vi följa Bosund båt-, fiske- och jaktmuseum under bygget av en ny skötbåt – börjande med en trästock och med slutscener från en seglats med den nybyggda båten. De nya filmsekvenserna kompletteras med arkivmaterial från Svenska litteratursällskapets arkiv för att belysa klinkbåtstraditioner i äldre tid.

”Från trästock till skötbåt” erbjuder en unik och stämningsfull inblick i träbåtarnas Österbotten, och samtidigt en introduktion i levande traditioner.

Filmen är tillgänglig via KulturÖsterbottens materialbank och får fritt användas vid icke-vinstdrivande evenemang. Filmen är försedd med svensk text.


Mjölkanbåt byggd på talko inom projektet av Bosund båt-, fiske- och jaktmuseum 2020-22. Båten är en liten skötbåtsmodell, som gärna användes av skärgårdskvinnorna då korna som betade ute på holmarna om somrarna skulle mjölkas. 

Foto: Dan-Erik Olsen, Prime Production


Foto från projektdeltagarnas gemensam pressinfo i december 2021, då nordiska klinkbåtstraditioner upptogs på Unescos representativa lista.

Projektets innehåll

"Ett lyft för klinkbåtstraditionen" genomförs i de 14 tvåspråkiga kommunerna i Österbotten. Projektet pågick 05/2020-08/2022.
  • Initiativet togs av Bosund båt-, fiske och jaktmuseum, som bygger en traditionell skötbåt under ledning av en kunnig mästare. Båtbygget dokumenteras på film.
  • Ett resultat blir en liten utställning om båtbygge, som tillsammans med den nybyggda skötbåten kan turnera i regionen.
  • Vi kartlägger resurspersoner i anslutning till klinkbåtstraditioner. Vi sammanför intresserade aktörer och skapar nätverk.
  • Vi kontaktar evenemangsarrangörer och organisationer inom området för att diskutera intresset av att tydligare lyfta fram själva båtarna och tillhörande kunskap. 

 Bild från projektdeltagarnas gemensamma pressinfo i december 2021, då nordiska klinkbåtstraditioner upptogs på Unescos representativa lista. På bilden frinns representanter från KulturÖsterbotten, Kvarkens båtmuseum, Bosund båt-, fiske- och jaktmuseum, Monäsrodden, Postrodden och Replot skärgårds hembygdsförening. Foto: Carola Harmaakivi.

Materialbanken och KulturÖsterbottens skyltar

I KulturÖsterbottens materialbank finns också material om klinkbåtstraditioner. 

Inom projektet har en serie på 12 informationsskyltar producerats. Skyltarna är i storlek A2 i aluminiumlaminat. I materialbanken kan du ta en titt på innehållet samt en översättning av skylttexterna till finska.

Skyltarna lånas ut för icke-vinstdrivande evenemang i Österbotten. De är vattentåliga och kan även hängas utomhus. Det fungerar fint att tillsammans med skyltarna visa fram lokala museiföremål eller arkivmaterial.

Du kan reservera skyltarna via det här formuläret. För mera information, kontakta oss! Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Foto av havsvik fylld av säv och näckrosblad. I förgrunden en traditionell åra från båt som ros genom viken.

Klinkbåtstraditioner och Unescos lista

Nordiska klinkbåtstraditioner upptogs på Unescos representativa lista över immateriellt kulturarv i december 2021. De nordiska länderna nominerade gemensamt klinkbåtstraditionerna och det är första gången som ett samnordiskt kulturuttryck tas med på listan. 

Vad är det då som är så speciellt med de klinkbyggda båtarna? Det är en nordisk båtmodell med gamla rötter. Det finns 2000 år gamla arkeologiska fynd av klinkbyggda båtar i Norden. Även om variationerna i utseende är stora så byggs klinkbåtarna fortfarande i stort sett med samma metod i hela området.


Kontakta oss

Projektets logo: en ljusblå cirkel där en våg syns i profil. Vågen lyfter en klinkbyggd båt, enbart båtens för syns.

Vill du eller din förening vara med och lyfta fram klinkbåtstraditioner  i Österbotten? Känner du till en resursperson eller aktör som borde vara med i våra nätverk? Hör då av dig!

Kontakta projektledare Johanna Björkholm genom ikonerna nedan, eller via kontaktuppgifter!

Välkomna med!

Klinkbåtstraditioner

Klinkbåtstraditioner omfattar användning och underhåll av båtarna. Kunskaper i rodd och segling, kunskaper om havet, vinden och skärgården, sjövett. 

De klinkbyggda båtarna var en förutsättning för livet i skärgården och längs kusten. De användes för fiske, jakt, transporter och resor. Man använde dem vid handel, för att föra djuren på sommarbete och så vidare och så vidare. 

Finansiärer

Klinkbåtsbygge i Bosund, Larsmo. Fotot visar hur borden passas in, vi ser enbart händer som håller ett verktyg och jobbar med bordet. Foto: Prime Productions

Projektet "Ett lyft för träbåtstraditionen i Österbotten" finansieras av Museiverket, Svenska kulturfonden och William Thurings stiftelse. 

KulturÖsterbottens logotyp med texten ger kulturen synlighet och möjlighet!

Kungsgårdsvägen 46 A, 65380 VASA, FINLAND

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
+358 50 347 0522

Tillgänglighetsutlåtande

SÖFUK logotyp

KulturÖsterbotten är en del av
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

2018