Projekt vid KulturÖsterbotten

Projektnyheter 2024 – starkt nordiskt fokus!

Verksamheten vid KulturÖsterbotten präglas också år 2024 av stora projektsatsningar som genomförs tillsammans med samarbetspartner såväl i den egna regionen som internationellt, med ett starkt nordiskt fokus. Några av satsningarna pågår sedan tidigare, men vid årsskiftet inleddes också nya projekt.

Se vår översikt av projektläget och läs kort om vad de enskilda projekten tar sikte på!


Pågående projekt

Eldsjälar och entreprenörer

Leader-projektet Eldsjälar och entreprenörer lyfter fram åtta driftiga historiska gestalter som verkat i – och för – Österbotten från 1500-talet till 1900-talet. I projektet förenas kulturarv med ny, digital teknik. Inom projektet levandegörs gestalterna med hjälp av AR (Augmented Reality, förstärkt verklighet). Projektet är ett samarbete med Yrkeshögskolan Novia.

ICH North – Passing on Our Musical Heritage

ICH North – Passing on Our Musical Heritage är ett internationellt, treårigt projekt som verkar inom Interreg Aurora-området. KulturÖsterbotten deltar i projektets arbetspaket kring utveckling av nya pedagogiska material.

Bothnia Business Heritage

Projektet Bothnia Business Heritage lyfter kulturarvet kring Bottniska viken och kopplar ihop det med företagen i regionen, detta för att skapa synlighet, trovärdighet och nya tjänster. Det handlar om att skapa nätverk mellan och stärka kulturarvsaktörerna i regionen så att de tillsammans med näringslivet kan utveckla nya samarbeten och tjänster.

Utgrävningar på Korsholms vallar

De arkeologiska utgrävningarna på Korsholms vallar i Gamla Vasa fortsätter i september 2024. Slottskullen har redan under de tidigare utgrävningarna, som inleddes år 2022, avslöjat en del av sin hemligheter. Framför allt har det blivit uppenbart att de verkligt fina fynden antagligen ännu väntar på att bli hittade.

Kulturarv i utveckling – St Olav

Leader-projektet Kulturarv i utveckling syftar till att utveckla tjänster och service kring den österbottniska pilgrimsvandringsleden St Olav Ostrobothnia. Leden förväntas bli certifierad som officiell Sankt Olavsled under våren 2024. KulturÖsterbotten arbetar med det kulturhistoriska innehållet. Samkommunen Kvarnen i Kronoby är projektägare och Kristinestads näringslivscentral är delgenomförare liksom KulturÖsterbotten.

Kulturums logoKulturums logo

Kulturum – forum för konstundervisning

Inom projektet Kulturum – forum för konstundervisning skapas ett forum för diskussionutveckling av och erfarenhetsutbyte inom konstundervisningen på svenska i Finland. KulturÖsterbotten har fokus på situationen i Österbotten.

KulturÖsterbottens logotyp med texten ger kulturen synlighet och möjlighet!

Kungsgårdsvägen 46 A, 65380 VASA, FINLAND

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
+358 50 347 0522

Tillgänglighetsutlåtande

SÖFUK logotyp

KulturÖsterbotten är en del av
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

2018