Samarbete på alla nivåer

Samarbete lokalt och regionalt

Samkommunen SÖFUK verkar i nära kontakt med de fjorton ägarkommunerna. För KulturÖsterbottens del konkretiseras detta i det samarbete som bedrivs med kommunernas kulturansvariga tjänstemän. KulturÖsterbotten sammankallar varje år tillsammans med Österbottens förbund kommunernas kulturansvariga tjänstemän till två seminariedagar, den ena på våren och den andra på hösten.

De kulturansvariga tjänstemännen i medlemskommunerna utgör nyckelpersoner i KulturÖsterbottens nätverk ut till kulturaktörerna i kommunerna, såväl offentliga som privata.

När det gäller regional kulturplanering och kulturutveckling samarbetar KulturÖsterbotten med kulturenheten vid Österbottens förbund, som har i uppgift att stöda den finskspråkiga kulturen i landskapet. Även Mellersta Österbottens förbund, Södra Österbottens förbund och Österbottens konstkommission är viktiga samarbetsparter på regional nivå.

All den projektverksamhet som KulturÖsterbotten bedriver baserar sig på ett brett regionalt samarbete med en stor mängd aktörer. Läs mera under Våra projekt!

Samarbete på nationell nivå

KulturÖsterbotten samarbetar på nationell nivå med bl.a. undervisnings- och kulturministeriet, Museiverket, Utbildningsstyrelsen och Centret för konstfrämjande. Viktiga finlandssvenska samarbetsparter är Sydkustens landskapsförbund och Svenska Finlands folkting.

Det finlandssvenska nätverket Luckan är en särskilt viktig samarbetskontakt, eftersom KulturÖsterbotten är huvudman för två Luckan-centra i Österbotten: Luckan i Karleby och Luckan i Sydösterbotten.

Nordiskt samarbete

KulturÖsterbotten har aktiva kontakter över Kvarken med kulturaktörer i Västerbotten och Mittnorden. Ett exempel på detta är litteraturfestivalen LitteraTur och Retur, som ordnas om höstarna.

Nordiskt samarbete bedrivs även inom projektverksamheten, bland annat med svenska aktörer på Gotland och i Småland. Utbyte sker även med Norge och Baltikum.

KulturÖsterbottens logotyp med texten ger kulturen synlighet och möjlighet!

Kungsgårdsvägen 46 A, 65380 VASA, FINLAND

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
+358 50 347 0522

Tillgänglighetsutlåtande

SÖFUK logotyp

KulturÖsterbotten är en del av
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

2018