Samarbete på alla nivåer

Samarbete lokalt och regionalt

Samkommunen SÖFUK verkar i nära kontakt med de fjorton ägarkommunerna. För KulturÖsterbottens del konkretiseras detta i det samarbete som bedrivs med kommunernas kulturansvariga tjänstemän. KulturÖsterbotten sammankallar varje år tillsammans med Österbottens förbund kommunernas kulturansvariga tjänstemän till två seminariedagar, den ena på våren och den andra på hösten.

De kulturansvariga tjänstemännen i medlemskommunerna utgör nyckelpersoner i KulturÖsterbottens nätverk ut till kulturaktörerna i kommunerna, såväl offentliga som privata.

När det gäller regional kulturplanering och kulturutveckling samarbetar KulturÖsterbotten med kulturenheten vid Österbottens förbund, som har i uppgift att stöda den finskspråkiga kulturen i landskapet. Även Mellersta Österbottens förbund, Södra Österbottens förbund och Österbottens konstkommission är viktiga samarbetsparter på regional nivå.

All den projektverksamhet som KulturÖsterbotten bedriver baserar sig på ett brett regionalt samarbete med en stor mängd aktörer. Läs mera under Våra projekt!

Samarbete på nationell nivå

KulturÖsterbotten samarbetar på nationell nivå med bl.a. undervisnings- och kulturministeriet, Museiverket, Utbildningsstyrelsen och Centret för konstfrämjande. Viktiga finlandssvenska samarbetsparter är Sydkustens landskapsförbund och Svenska Finlands folkting.

Det finlandssvenska nätverket Luckan är en särskilt viktig samarbetskontakt, eftersom KulturÖsterbotten är huvudman för två Luckan-centra i Österbotten: Luckan i Karleby och Luckan i Sydösterbotten.

Nordiskt samarbete

Samarbetet över Kvarken har inteisifierats på flera plan under senaste år. Mittnordiska kulturdagarna 2019 i Jakobstad och litteraturevenemanget LitteraTur och Retur, som ordnas i samarbete mellan aktörer i Västerbotten och Österbotten, är exempel på detta:

KulturÖsterbotten medverkar sedan länge i Mittnorden-kommitténs kulturarbetsgrupp, som bedriver kultursamarbete i Mittnorden-regionen. De mittnordiska kulturdagarna ordnas sedan år 1984 varje år på olika håll i Mittnorden-området.

Mittnordiska kulturdagarna – år 2019 i Jakobstad!

År 2019, närmare bestämt den 20–22 november, ordnas Mittnordiska kulturdagarna i Jakobstad i ett brett samarbete mellan bl.a. KulturÖsterbotten, staden Jakobstad, yrkeshögskolan Novia, Yrkesakademin i Österbotten och kammarmusikfestivalen RUSK. Temat är Reaching Out – publikutveckling i utveckling.

Bekanta dig med det preliminära programmet för kulturdagarna!

Nominera en kandidat för mittnordiska kulturpriset!

Mittnordenkommittén delar varje år ut två kulturpriser i samband med Mittnordiska kulturdagarna. Det ena priset är ett tematiskt pris, som är kopplat till temat för Mittnordiska kulturdagarna det året. Det andra priset är ett barn- och ungdomspris, som är tematiskt fristående.

Temat för Mittnordiska kulturdagarna 2019 i Jakobstad är Reaching Out – publikarbete i utveckling.

Vem som helst kan nominera en kandidat för de mittnordiska kulturpriserna. Priset är på 30.000 svenska kronor för vardera priset. Närmare information och kriterier jämte nomineringsblankett finns i vår materialbank.

***

Mittnordiska kulturdagarna arrangeras i samarbete med Mittnordiska kulturarbetsgruppen på uppdrag av Mittnordenkommittén. Mittnordensamarbetet utgår ifrån ett öst-västligt perspektiv och vill stärka den nordiska gemenskapen. Det mittnordiska kultursamarbetet vill främja kultur som drivkraft för en positiv och hållbar samhällsutveckling, bl.a. genom att främja utbyte och samarbete inom konst- och kulturlivet och de kreativa näringarna.

Mittnordiska kulturdagarna ordnas årligen sedan år 1984, alltid med ett särskilt tema. I anslutning till kulturdagarna utdelas varje år ett stort Mittnordiskt kulturpris, som har en direkt koppling till årets tema. Även ett ungdomspris delas ut, men det saknar tematisk koppling.

Mittnordiska kulturdagarna ordnades senast i Österbotten år 2007. Temat var då medieproduktion i Mittnorden. Läs mera: www.mittnorden.net

Kungsgårdsvägen 46 A, 65380 VASA, FINLAND

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
+358 50 347 0522

Registerbeskrivningar

SÖFUK

KulturÖsterbotten är en del av
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

2018