Samarbete på alla nivåer

Samarbete lokalt och regionalt

Samkommunen SÖFUK verkar i nära kontakt med de fjorton ägarkommunerna. För KulturÖsterbottens del konkretiseras detta i det samarbete som bedrivs med kommunernas kulturansvariga tjänstemän. KulturÖsterbotten sammankallar varje år tillsammans med Österbottens förbund kommunernas kulturansvariga tjänstemän till två seminariedagar, den ena på våren och den andra på hösten.

År 2018 ordnades vårträffen 16 maj i Kronoby kring temat Levande kulturarv och det europeiska kulturarvsåret. Höstens kulturträff ordnades som en region förmiddag 11 oktober i Vasa i samband med Svenska kulturfondens årliga seminarium för de finlandssvenska kulturarbetarna.

De kulturansvariga tjänstemännen i medlemskommunerna utgör nyckelpersoner i KulturÖsterbottens nätverk ut till kulturaktörerna i kommunerna, såväl offentliga som privata.

När det gäller regional kulturplanering och kulturutveckling samarbetar KulturÖsterbotten med kulturenheten vid Österbottens förbund, som har i uppgift att stöda den finskspråkiga kulturen i landskapet. Även Mellersta Österbottens förbund, Södra Österbottens förbund och Österbottens konstkommission är viktiga samarbetsparter på regional nivå.

All den projektverksamhet som KulturÖsterbotten bedriver baserar sig på ett brett regionalt samarbete med en stor mängd aktörer. Läs mera under Våra projekt!

Samarbete på nationell nivå

KulturÖsterbotten samarbetar på nationell nivå med bl.a. undervisnings- och kulturministeriet, Museiverket, Utbildningsstyrelsen och Centret för konstfrämjande. Viktiga finlandssvenska samarbetsparter är Sydkustens landskapsförbund och Svenska Finlands folkting.

Det finlandssvenska nätverket Luckan är en särskilt viktig samarbetskontakt, eftersom KulturÖsterbotten är huvudman för två Luckan-centra i Österbotten: Luckan i Karleby och Luckan i Sydösterbotten.

Nordiskt samarbete

Samarbetet över Kvarken har inteisifierats på flera plan under senaste år. Mittnordiska kulturdagarna 2019 i Jakobstad och litteraturevenemanget LitteraTur och Retur, som ordnas i samarbete mellan aktörer i Västerbotten och Österbotten, är exempel på detta:

KulturÖsterbotten medverkar sedan länge i Mittnorden-kommitténs kulturarbetsgrupp, som bedriver kultursamarbete i Mittnorden-regionen. De mittnordiska kulturdagarna ordnas sedan år 1984 varje år på olika håll i Mittnorden-området.

År 2019 – närmare bestämt den 20–22 november, ordnas Mittnordiska kulturdagarna i Jakobstad i ett brett samarbete mellan bl.a. KulturÖsterbotten, staden Jakobstad, yrkeshögskolan Novia, Yrkesakademin i Österbotten och kammarmusikfestivalen RUSK. Temat är Reaching Out – publikutveckling i utveckling.

Mittnordiska kulturdagarna 2019, presentatörer sökes!

Mittnordiska kulturdagar 2019 ordnas den 20–22 november 2019 i Jakobstad. Temat är Reaching Out – publikutveckling i utveckling. Arrangörerna önskar sammanföra kulturaktörer från alla kulturformer till ett gemensamt seminarium om kommunikationen mellan kultur och publik.

Vi söker nu presentatörer som med föreläsningar, presentationer, workshops, föreställningar med pedagogiskt material eller i annat format vill medverka i programmet.

Temat publikutveckling kan öppnas upp med presentationer om till exempel

  • erfarenheter från arbete med att stärka den ömsesidiga kommunikationen mellan kultur och publik
  • kulturprojekt som involverat publiken i den kreativa processen
  • pedagogiskt arbete för att fostra en ny generation kulturpublik
  • forskning, rapporter och utredningar om kulturens publik
  • annat som den som ger förslaget anser passar in som presentation i detta sammanhang.

Vi är måna om att i programmet kunna inkludera presentationer från alla kulturområden, från hela det mittnordiska området. Alla förslag är välkomna – också de oväntade! – men planeringsgruppen kan behöva göra ett urval, eftersom programtiden är begränsad.

Föredragen ska hållas på ett skandinaviskt språk eller på engelska. Välkommen att lämna ett förslag!

Inkludera följande uppgifter i ditt förslag:

  1. förslag till presentationens rubrik
  2. en beskrivning av presentationen (högst 300 ord)
  3. namn och kontaktuppgifter till den som ska hålla presentationen.

Föreslår du någon annan än dig själv, ber vi dig försäkra dig om presentatörens samtycke. De som bjuds in som presentatörer bjuds på resa, mat och logi, dock inte arvode för presentationen.

Skicka in ditt förslag senast 15.1.2019 per e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.!

För närmare information vänligen kontakta kulturchef Ann-Maj Björkell-Holm, e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn +358 44 750 3150.

Mittnordiska kulturdagarna – vad är det?

Mittnordiska kulturdagarna 2019 ordnas av KulturÖsterbotten / Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, i samarbete med staden Jakobstad, Yrkeshögskolan Novia, Österbottens förbund m.fl. Seminariet hålls parallellt med kammarmusikfestivalen RUSK.

Mittnordiska kulturdagarna arrangeras i samarbete med Mittnordiska kulturarbetsgruppen på uppdrag av Mittnordenkommittén. Mittnordensamarbetet utgår ifrån ett öst-västligt perspektiv och vill stärka den nordiska gemenskapen. Det mittnordiska kultursamarbetet vill främja kultur som drivkraft för en positiv och hållbar samhällsutveckling, bl.a. genom att främja utbyte och samarbete inom konst- och kulturlivet och de kreativa näringarna.

Mittnordiska kulturdagarna ordnas årligen sedan år 1984, alltid med ett särskilt tema. I anslutning till kulturdagarna utdelas varje år ett stort Mittnordiskt kulturpris, som har en direkt koppling till årets tema. Även ett ungdomspris delas ut, men det saknar tematisk koppling.

Mittnordiska kulturdagarna ordnades senast i Österbotten år 2007. Temat var då medieproduktion i Mittnorden. Läs mera: www.mittnorden.net

Kungsgårdsvägen 46 A, 65380 VASA, FINLAND

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
+358 50 347 0522

Registerbeskrivningar

SÖFUK

KulturÖsterbotten är en del av
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

2018