Kulturresiliens i "det nya normala" – Novia och KulturÖsterbotten inleder projektsamarbete

Yrkeshögskolan Novia och KulturÖsterbotten har beviljats anslag för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE) av Österbottens förbund. Målsättningen med projektet Kulturresiliens i ”det nya normala” är att stöda kulturarbetare och föreningar att hitta nya metoder för att producera, marknadsföra och locka publik till digital kultur.

Coronapandemin har slagit hårt mot kulturbranscherna och de österbottniska kulturaktörerna. Endast ett fåtal evenemang har kunnat arrangeras sedan pandemin bröt ut och de evenemangsproducenter, -arrangörer och kulturutövare som ändå väljer att ta risken och genomföra sina planerade evenemang har blivit tvungna att förhålla sig till snabbt växlande och periodvis mycket hårda restriktioner. Att upprätthålla kulturell verksamhet under pågående pandemi innebär stora risktagningar som ofta resulterar i inkomstbortfall i form av uteblivna försäljningsintäkter.

Ett knappt år efter pandemins utbrott har det blivit tydligt att många kulturaktörer väljer att ta det säkra före det osäkra. I stället för att söka nya lösningar för att nå ut till sin publik väljer många att pausa verksamheten och se tiden an. Kulturbranscherna befinner sig nu i en djup kris. Osäkerhetsmomenten är många och det finns stor risk att många kulturaktörer blir tvungna att helt byta bransch, vilket på sikt leder till ett utarmat kulturfält. I kulturbranscherna utgör publiken en viktig komponent och kan man inte nå den blir inkomstkällorna begränsade. Digital teknik och nya digitala kanaler och plattformar utgör dock en möjlighet för kulturbranscherna att nå konsumenten och även bredda sin målgrupp.

Även många föreningar lider av att inte kunna ordna kulturella evenemang. Som ett exempel kan nämnas ungdoms- och teaterföreningar, som blivit tvungna att ställa in sommarteatrar, revyer och danser. Inställda evenemang innebär ett stort inkomstbortfall både för de kulturarbetare som mister arbetstillfällen och för de föreningar vars ekonomi försämras medan utgifter för t.ex. lokaler förblir de samma.

Projektet kommer att planera och genomföra skräddarsydda kurser och fortbildningar i enlighet med behoven hos kulturarbetare och -föreningar. Behoven sammanställs genom en enkätundersökning bland professionella kulturaktörer och föreningar som utförs under april 2021. Genom aktiviteterna vill projektet bidra till att motverka rädsla och osäkerhet, stärka kulturbranschernas anpassningsförmåga, stimulera en lamslagen bransch samt trygga återväxten av kulturaktörer efter pandemin.

Projektet Kulturesiliens i ”det nya normala” pågår 1.4.2021–31.3.2022.

För mera information, kontakta:

  • Therese Sunngren-Granlund, forskningsledare, yrkeshögskolan Novia,
    tfn 044 780 5887, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
  • Åsa Blomstedt, kulturchef, KulturÖsterbotten,
    tfn 040 485 5273, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

  • Träffar: 261
KulturÖsterbottens logotyp med texten ger kulturen synlighet och möjlighet!

Kungsgårdsvägen 46 A, 65380 VASA, FINLAND

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
+358 50 347 0522

Registerbeskrivningar
Tillgänglighetsutlåtande

SÖFUK logotyp

KulturÖsterbotten är en del av
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

2018