Mattraditioner och hållbarhet i nytt, inspirerande material

Ett långvarigt samarbete mellan KulturÖsterbottens projekt Kurant, Stundars och Finlandssvenska 4H har nu resulterat i det digitala materialet ”I matboden. Ett paket om österbottniska mattraditioner och hållbarhet”. Materialet utgår från den mat som fanns tillgänglig i en vanlig österbottnisk gård under 1900-talets första år. Genom varierande uppgifter användarna bekanta sig med mattraditioner, samtidigt som de uppmanas till att reflektera över hållbarhet och våra dagars förhållningssätt till mat. Paketet ”I matboden” kan fritt laddas ner från KulturÖsterbottens materialbank.

Mathushållningen förr i världen såg väldigt annorlunda ut än vad den gör idag. Ibland var det ont om mat och kosten var åtminstone till vardags ofta ganska enahanda. Ännu på 1900-talet förekom det bara lite grönsaker i kosten, medan spannmål och potatis utgjorde basen för en stor del av matlagningen. Det här var några av utgångspunkterna, när KulturÖsterbottens projekt Kurant tillsammans med Stundars museum började utveckla nya aktiviteter kring mattraditioner i Österbotten.

De nya aktiviteterna kring österbottnisk traditionsmat och hållbarhet har samlats i ett materialpaket, som fått namnet ”I matboden”. I paketet ingår bl.a. ett papperspyssel, där deltagarna klipper ut illustrationer av de matvaror som var vanliga i österbottniska gårdar. Bilderna limmas sedan i in i en matbod i en fin teckning.

Redan i det här skedet blir det uppenbart också för ganska små barn att utbudet av matvaror var begränsat. Då öppnas goda möjligheter till diskussioner om mathushållning, hållbarhet och hur vi idag förhåller oss till mat.

I samarbete med Finlands svenska 4H har materialpaketet kompletterats med förslag på uppgifter att göra tillsammans med en barn- eller ungdomsgrupp. Paketet innehåller också faktatexter till gruppledaren och beskrivningar av traditionella österbottniska maträtter.

Målgruppen är alltså i första hand barn och ungdomar, men paketet är utformat så att många olika slags aktörer kan hitta bitar som passar in i just deras verksamhet.

– Jag hoppas framför allt att paketet ”I matboden” ska fungera som inspiration till att lyfta fram lokala mattraditioner, säger Johanna Björkholm, projektledare för Kurant. Vi erbjuder en utgångspunkt och goda idéer för hur man kan jobba vidare med tematiken. Kopplingen till hållbarhet gör att materialet är i högsta grad relevant för oss här och nu. Och vi tror att det finns många olika aktörer som kommer att vilja använda materialet, till exempel hembygdsföreningar, Martha-föreningar och 4H-klubbar.

 Paketet ”I matboden” lanseras som en del av Hållbarhetsveckan i Österbotten. Paketet kan laddas ner fritt från KulturÖsterbottens materialbank: www.kulturosterbotten.fi/om-kulturoesterbotten/materialbank/levande-traditioner/142-pyssel-i-matboden/file

  • Träffar: 365
KulturÖsterbottens logotyp med texten ger kulturen synlighet och möjlighet!

Kungsgårdsvägen 46 A, 65380 VASA, FINLAND

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
+358 50 347 0522

Tillgänglighetsutlåtande

SÖFUK logotyp

KulturÖsterbotten är en del av
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

2018