Slottskullen avslöjar sina hemligheter – arkeologiska utgrävningar på Korsholms vallar

Sedan statsarkeologen J. R. Aspelin gjorde små arkeologiska undersökningar på Korsholms vallar på 1870-talet, har inga vetenskapliga utgrävningar gjorts på den sägenomspunna slottskullen. Men nu – efter 150 år – är det dags! KulturÖsterbotten har glädjen att stå värd för ett arkeologiskt projekt, ”Slottskullens hemlighet”, som finansieras av Finska kulturfonden inom ramen för det s.k. Mullankaivajat-programmet.

Programmet Mullankaivajat går ut på att skolelever får jobba vid en riktig arkeologisk utgrävning tillsammans med erfarna arkeologer. Arkeolog Jan Fast från Helsingfors universitet kommer, tillsammans med sitt team, att jobba på vallarna med elever i årskurs 5 från Haga skola och Vanhan Vaasan koulu under vecka 35. Haga skola är på plats i början av veckan, medan Vanhan Vaasan koulu arbetar på kullen från onsdag till fredag.

Lördag 3 september är det fritt fram för alla intresserade att bekanta sig med utgrävningarna. Den som vill gräva själv, kommer troligen att behöva anmäla sig på förhand, eftersom antalet platser av praktiska skäl är begränsat. Närmare information ges i början av hösten.

Projektet involverar många aktörer. KulturÖsterbotten har samarbetat brett både inom samkommunen och inom sina nätverk. I planeringen har KulturÖsterbotten haft stor hjälp av fastighetskontoret vid SÖFUK och personalen vid Yrkesakademins naturbrukslinje. Under själva utgrävningarna kommer studerande från Yrkesakademin att dokumentera arbetet på foto och film. KulturÖsterbotten kommer också att publicera en poddsändning kring utgrävningarna, detta i samarbete med YA Medietjänster. Regionalt samarbetar KulturÖsterbotten med Österbottens museum och Österbottniska fornforskningssällskapet, som medverkat både i planering och förverkligande.

Vad kan den gamla slottskullen då tänkas avslöja?

Vallarna har tyvärr blivit mycket hårt åtgångna under seklernas lopp, och därför kommer utgrävningarna knappast att avslöja helt orörda kulturlager. Däremot har Åbo universitet i början av 2000-talet gjort geologiska provborrningar som avslöjar ett rätt välbevarat ytskikt på vallarnas södra sida. Det är där som utgrävningen kommer att göras. Förhoppningen är då att hitta rester av medeltida avlagringar och i bästa fall daterbara föremålsfynd.

KulturÖsterbotten ser fram emot en spännande sensommarvecka och återkommer med närmare information under tidig höst!

Fakta:

  • Korsholms vallar är namnet på den gamla ”slottskullen” i Gamla Vasa, där ett fäste troligen byggdes redan på 1360-talet. Under nästan hundra års tid, fram till 1400-talets mitt, styrdes hela dagens Österbotten och Västerbotten härifrån. På 1550-talet anlade Gustav Vasa Korsholms kungsladugård på det medeltida ”slottsområdet”, som därmed blev ett viktigt mönsterjordbruk i Österbotten.

  • Kullen blev senare säte för landshövdingens residens och var det ända till mitten av 1700-talet. År 1851 planerades ett nytt residens uppe på kullen, men i och med Vasa brand år 1852 gick planerna om intet.

  • Kullen har under århundradenas lopp använts som ”grustag” och den har därmed blivit illa åtgången. Statens järnvägar ville på 1870-talet utnyttja kullen för bygget av banan från Östermyra (Seinäjoki) till Vasa, men J.R. Aspelin och Finska fornminnesföreningen lyckades få kullen fredad som fornminne. Korset på vallarna härstammar från år 1894.

  • Vallarna hör idag till SÖFUK:s ägor i Gamla Vasa. Det går en obruten linje från den medeltida förvaltningen på området – och Gustav Vasas kungsladugård – ända till 1800-talets lantbruksskolor och dagens yrkesutbildning på området.
  • Träffar: 83
KulturÖsterbottens logotyp med texten ger kulturen synlighet och möjlighet!

Kungsgårdsvägen 46 A, 65380 VASA, FINLAND

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
+358 50 347 0522

Registerbeskrivningar
Tillgänglighetsutlåtande

SÖFUK logotyp

KulturÖsterbotten är en del av
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

2018