Nytt projekt! Det musikaliska kulturarvet i norra Norden stärks

Det nya Interreg Aurora-programmet har godkänt de första projekten för projektperioden 2021–2027. Projektet ICH North – passing on our musical heritage var i denna första ansökningsperiod ett av de 27 godkända projekten. Beskedet mottogs med stor glädje bland projektets samarbetsparter, eftersom det ger ett enormt stöd till norra Nordens kulturarv och traditionella musik. ICH North inleds den 1 februari 2023. 

Projektet har en stark förankring i Österbotten. KulturÖsterbotten och yrkeshögskolan Novia, Jakobstad deltar båda i projektet, som administreras av yrkeshögskolan Centria, Karleby. Precis norr om landskapsgränsen deltar också Folkmusikinstitutet i Kaustby. Projektets mål är att inkludera ett stort antal musikaliska grupper och gemenskaper genom hela projektet och i hela projektområdet. Redan i startskedet har ett stort antal aktörer inom tredje sektorn anmält intresse för att samverka med projektet. Flera av dem har sin bas i svenskösterbotten, bland andra Lafo folkmusikcenter och Finlands svenska spelmansförbund. Välkommen att delta – spela och sjunga!

Norra Finland, Sverige, Norge och Sápmi har ett mycket rikt och särpräglat musikaliskt immateriellt kulturarv (intangible cultural heritage - ICH). Musikarvet i regionen, som innefattar arv från både minoriteter och majoriteter, har såväl stora likheter som lokala och regionala särdrag. Musikutövare och deras musikaliska traditioner har korsat landsgränserna över lång tid och immigranter har bidragit med sina traditioner dit de rest. Att tillsammans utforska hur dessa traditioner ser ut idag kommer att skapa samhörighet och tillhörighet över gränserna.

Under de tre år som projektet pågår kommer det att tas fram utbildningsmaterial, skapas webbpresentationer av utövare och deras musikaliska traditioner, arrangeras kurser i spel och annat som är viktigt för musikens synlighet. Museer och arkiv ska tillsammans med användarna i folkmusikvärlden hitta nya, enklare sätt att göra inspelningar och andra källor tillgängliga för fler användare.  

Traditionell musik i de nordiska länderna har begränsade mänskliga och ekonomiska resurser, särskilt när det gäller kultur över landsgränserna. Idag är det inte längre lika självklart att det sker kunskapsöverföring av musikaliska kulturarv till nya utövare. Orsaker som migration, urbanisering, sociala klyftor mellan åldersgrupper, låg synlighet i media och lågt intresse på grund av avsaknad av information, brist på nätverk eller goda exempel på kunskapsöverföring har bidragit till detta. Det leder till att färre och färre har traditionskunskapen eller kunskap om hur man för arvet vidare. Vi behöver säkerställa att utövare får de stöd som behövs för tryggande och kunskapsöverföring. I detta projekt kommer kulturella gränsöverskridande samarbeten, nätverk samt gemensam utveckling och implementering av insatser att stärka sektorn och främja effektivare kunskapsöverföring.

Projektet är finansierat av Interreg Aurora, med medfinansiering från Region Västernorrland, Troms og Finnmarks fylkeskommune, Nordisk Kulturfond och Lapin Liitto tillsammans med projektpartnerna: Centria University of Applied Sciences, Kulturens Bildningsverksamhet, KulturÖsterbotten, Novia University of Applied Sciences, The Arctic University of Norway UiT, the Finnish Folk Music Institute och Västernorrlands museum.

  

Kontakt

ICH North representanter i Österbotten:

 

Johanna Björkholm, KulturÖsterbotten

e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Tfn: 044 750 3149

 

Mats Granfors, Novia

e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Tfn: 050 472 5929

 

Följ oss på sociala medier för att få uppdateringar under projektets gång:

Facebook         https://www.facebook.com/profile.php?id=100063913905835

LinkedIn            https://www.linkedin.com/company/ich-north/

Instagram         https://www.instagram.com/ichnorth/

 

  • Träffar: 221
KulturÖsterbottens logotyp med texten ger kulturen synlighet och möjlighet!

Kungsgårdsvägen 46 A, 65380 VASA, FINLAND

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
+358 50 347 0522

Tillgänglighetsutlåtande

SÖFUK logotyp

KulturÖsterbotten är en del av
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

2018