Sensationella fynd möjliggör vidare utgrävningar? Campus Kungsgårdens medeltida rötter nu bekräftade

Svängrum-e rapporterade i sitt oktobernummer om de arkeologiska utgrävningar som under det senaste året pågått vid Korsholms vallar i KulturÖsterbottens regi. Utgrävningarna har under ledning av arkeolog Jan Fast vid Helsingfors universitet engagerat grundskolelever i Vasa och amatörarkeologer runtom i Vasanejden. Tusentals fynd som belyser livet på platsen under seklernas gång har hittats.

I våras blottlades en timmerkonstruktion på ungefär en meters djup i det schakt som utforskades vid vallens västra del. Den fasta konstruktionen kom som en överraskning för arkeologerna, eftersom alla fynd dittills varit lösfynd och inga uppgifter funnits om bevarade byggnadskonstruktioner.

Av konstruktionen togs fem träprover, som analyserades under sensommaren och hösten. Resultaten från Moesgaard museum i Danmark visar att det är fråga om tallvirke, medan Tandem-laboratoriet vid Uppsala universitet genom C14-datering bekräftade att virket huvudsakligen är av medeltida datum. Det äldsta timmerprovet härrör sig från medlet av 1300-talet, vilket sammanfaller med de historiska uppgifterna om grundandet av Korsholms slott. Huvuddelen av virket är från 1450–1650, dvs. den period under vilken Korsholms kungsgård anlades. Kungsgården, som grundades av Gustav Vasa på 1550-talet, är i obruten tradition föregångare till dagens natur- och lantbruksutbildning vid Yrkesakademin. C14-dateringarna bestyrker med andra ord att samkommunens campus i Vasa – campus Kungsgården – verkar på ett område med medeltida anor och kopplingar till Gustav Vasa.

Fyndet är en verklig sensation, som uppmärksammats stort i de regionala medierna och inom arkeologsamfundet. Utgrävningen bekräftar att ett fäste har anlagts på Korsholms vallar under 1300-talet. Fyndet kullkastar också den ingrodda uppfattningen om att ”inget” finns bevarat på slottsvallarna efter det att platsen utsattes för tämligen brysk behandling särskilt under 1700- och 1800-talen.

Än så länge har man bara ”skrapat lite på ytan”, och vallarna har garanterat ännu många hemligheter att avslöja. Såväl arkeologerna som KulturÖsterbotten, huvudmannen för utgrävningarna, strävar efter att kunna fortsätta den spännande forskningen på vallarna. Arbetet med att söka om finansiering för fortsatta utgrävningar år 2024 pågår som bäst.

Text: Heidi Hummelstedt, KulturÖsterbotten

  • Träffar: 106
KulturÖsterbottens logotyp med texten ger kulturen synlighet och möjlighet!

Kungsgårdsvägen 46 A, 65380 VASA, FINLAND

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
+358 50 347 0522

Tillgänglighetsutlåtande

SÖFUK logotyp

KulturÖsterbotten är en del av
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

2018